Ökat antal fondförvaltare tror på USA

På bara två månader har fondförvaltarna bytt favorit från Europa till USA. Nu är dollarn och amerikanska aktier vinnare, enligt Merrill Lynch undersökning. Kanske har de fel igen?

Jonas Lindmark 2001-06-13 | 0:00
Facebook Twitter LinkedIn


Merrill Lynch genomför varje månad en global undersökning, där fondförvaltare runt om i världen svarar på en enkät med en mängd frågor. Deras undersökning är den enda i sitt slag.

Den senaste undersökningen gjordes under tidsperioden 1 till 7 juni och offentliggjordes i går. Hela 270 fondförvaltare som tillsammans har direkt ansvar för att förvalta över 3.000 miljarder kronor har svarat.

Färre tror på Europa

Den tydligaste förändringen jämfört med tidigare månader är att många fondförvaltare har slutat tro på euro och europeiska aktier och många fler tror på USA. Här är några exempel

ur undersökningen:

*** I början av maj var det 60 procent som angav euro som ”favoritvaluta över de närmaste 12 månaderna”, medan 21 procent valde dollar. Nu är det istället dollarn som är favorit med knapp marginal, 41 procent mot 39 procent för euron.

*** På frågan ”Var är utsikterna för företagens vinster bäst?” svarade 43 procent euro-länderna i april, en andel som två månader senare har fallit till 17 procent. Samtidigt har andelen som tror på de amerikanska företagen ökat från 13 till 42 procent.

*** På frågan ”Vilken aktiemarknad tror du kommer att ge bästa avkastning de närmaste tre månaderna?” var det för två månader flest som svarade euro-länderna (28 procent mot 24 procent för USA). Nu är det 35 procent som föredrar USA medan bara 14 procent svarat Europa (Storbritannien är ett eget alternativ).

USA samtidigt mest övervärderad

Paradoxalt nog är det samtidigt fortfarande flest som svarar USA på frågan ”Vilken aktiemarknad är mest övervärderad?”, 39 procent mot 41 procent i april. Men det visar kanske bara att fondförvaltarna vet att en aktiemarknad kan stiga på grund av kapitalflöden och psykologi, trots att den fundamentalt sett är övervärderad. De aktiemarknader som flest fondförvaltare (27 procent) anser är mest undervärderade just nu är ”emerging markets”, en förändring från i maj då 31 procent ansåg att japanska aktier var mest undervärderade.

Sannolikheten för att världsindex de närmaste tre månaderna kommer att falla med minst 10 procent, anser fondförvaltarna fortfarande är hög. Men ett vägt snitt av de sannolikheter som förvaltarna anger har minskat från 37 till 31 procent på två månader.

Men som alltid svarar en stor majoritet av förvaltarna (84 procent) att de själva kommer att köpa mer aktier om världsindex faller tio procent, och en nästan lika stor majoritet (79 procent) svarar att de tror att aktier kommer att ge högst avkastning de närmaste 12 månaderna. Så kommer nog en majoritet alltid att svara, det kan väl sägas ingå i en aktieförvaltares jobb att vara positiv till aktier.

Kanske har de fel igen?

Vad gäller bytet av favorit från Europa till USA, så säger det nog mer om historien än framtiden. Euro och europeiska aktier har länge varit favorit, enligt Merrill Lynch undersökning, men lika länge har fondförvaltarna haft fel. Kanske har de fel igen när de byter till USA?

En annan möjlighet är förstås att förvaltarna snarare svarar det de vill att andra ska tro, än det de själva tror. För den som är konspiratoriskt lagd kan undersökningen alltså tolkas som att många fondförvaltare nu tycker att det är dags att lura andra att köpa dollar och amerikanska aktier.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar