Nu tror förvaltarna på Europa igen

Euro är favoritvaluta hos 62 procent av fondförvaltarna och 47 procent svarar att USA-aktier är mest övervärderade, enligt Merrill Lynch. Helt pålitliga är dock inte svaren.

Jonas Lindmark 2001-10-17 | 0:00
Facebook Twitter LinkedIn


Merrill Lynch frågar varje månad över 300 fondförvaltare runt om i världen, via en enkät fylld med mängder av frågor. Deras undersökning är den enda i sitt slag.

Den senaste undersökningen gjordes under tidsperioden 4 till 11 oktober och offentliggjordes i går. Hela 253 fondförvaltare har svarat denna gång, förvaltare som tillsammans har direkt ansvar för att förvalta över 4.000 miljarder kronor.

Särskilt intressant

Undersökningen är särskilt intressant den här gången, eftersom det är den första efter terrorattackerna den 11 september. Jag har därför jämfört svaren den här gången med

vad förvaltarna har svarat tidigare.

När det gäller favoritvaluta har svaren pendlat kraftigt. I början av maj var det 60 procent som angav euro som ”favoritvaluta de närmaste 12 månaderna”, medan 21 procent valde dollar. I juni var istället dollarn favorit med knapp marginal, 41 procent mot 39 procent för euron. Redan i augusti var euron åter etta, med 57 procent av förvaltarna. Och i oktober är det 62 procent som anger euron som favorit. Den japanska yenen har hela tiden blivit vald till ”minst attraktiv”.

Den mest intressanta frågan tycker jag är ”Vilken aktiemarknad tycker du, relativt de andra, är mest övervärderad och vilken är mest undervärderad?” Hela 47 procent anger den här gången USA som mest övervärderad, den högsta andelen sedan Merrill Lynch började ställa denna fråga i april. När det gäller mest undervärderad anger flest, 23 procent, den här gången Europa. Tidigare har det antingen varit Japan eller ”global emerging markets” som flest sett som den mest undervärderade aktiemarknaden, men dessa är nu tvåa och trea.

Inte helt pålitliga

Helt pålitliga är dock inte svaren. En fråga gäller hur förvaltarna själva just nu har fördelat det kapital de förvaltar, jämfört med andelarna i det jämförelseindex de utvärderas mot. Då är resultatet att allra störst andel, 48 procent, nu svarar att de är underviktade i Japan. Samtidigt är bara 37 procent underviktade i USA, medan 33 procent är överviktade. Något som dock stämmer med föregående fråga är att 39 procent nu svarar att de är överviktade i Europa, den största andelen övervikt här sedan i april.

Ett problem med alla undersökning av detta slag är att många förvaltarna kanske snarare svarar det de vill att andra ska tro, än det de själva tror. För den som är konspiratoriskt lagd kan undersökningen alltså tolkas som att många fondförvaltare nu tycker att det är dags att lura andra att köpa euro och europeiska aktier.

Utvecklingen tidigare i år visar också att en prognos om vinnare bland marknader och valutor baserad på Merrill Lynch undersökning ofta har blivit fel. I april trodde majoriteten på euro, som sagt, men det var dollarn som därefter steg. Och i juni trodde en knapp majoritet på dollarn, men sedan dess har dollarn fallit.

Samma problem finns när det gäller aktiemarknader. I april var Europa favorit enligt undersökningen, men USA-aktier steg månaden därefter betydligt mer. Och i början av augusti var ”emerging markets” favorit, men istället har dessa klarat sig sämst.

Både bra och dåliga

Tänker man efter inser man att det knappast går att få säkra prognoser med denna typ av undersökning, även om alla svarar ärligt, eftersom man frågar alla typer av fondförvaltare, både bra och dåliga. Istället är undersökningen främst intressant genom att majoritetens svar ger en bild av vad ”marknaden” just nu tror om framtiden. Den som lyckas förutspå när majoriteten har fel, kan nämligen tjäna rejält på det.

Ta frågan ”Hur tror du att den globala reala ekonomin kommer att utvecklas de kommande 12 månderna?”, som hela 70 procent svarade ”lite starkare” på i början av augusti. Och i den senaste undersökningen är det fortfarande dubbelt så många som svarar ”mycket starkare” eller ”lite starkare” än som svarar att de tror på en försvagning. Det kan jämföras med resultatet för ett halvår sedan, då en majoritet trodde på en försvagning de kommande 12 månaderna. Om majoriteten nu har fel, och den nuvarande globala recessionen fortsätter mer än 12 månader, så är det nog ett bra tillfälle att sälja aktier just nu.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar