Oljepriserna faller tillbaka

En ny kommentar: Östeuropa.

Jonas Lindmark 2002-04-29 | 21:04
Facebook Twitter LinkedIn
Allt fler svenskar sparar i Rysslandsfonder. I årets PPM-val fick de 6,6 procent av de aktiva väljarnas pengar. Orsaken är rimligen till stor del att ryska aktier givit extremt hög historisk avkastning – både tre månader, ett år och tre år bakåt.. Fast i bakgrunden finns förstås rekordraset från toppen hösten 1997 till botten hösten 1998, minus 90 procent.

Det finns många bra argument för att rysk ekonomi skulle kunna växa snabbt de närmaste 10-20 åren (till exempel hög kunskapsnivå, rika naturtillgångar, del av Europa), vilket skulle få ryska företag att fortsätta stiga i värde. Men jag gissar att många som sparar i Rysslandsfonder inte känner till att ungefär två tredjedelar av Moskvabörsen (beroende på vilket index man studerar) är olje- och gasbolag.

cleAD">

Oljepriserna har dubblats

Högre oljepriser är därför den viktigaste förklaringen till att Rysslandsfonderna stigit kraftigt i värde den senaste månaden. Händelser i andra länder (Israel, Irak, USA) har ändrat förväntningarna på framtida utbud och efterfrågan på olja. Minskad Opec-produktion, risk för en utvidgad konflikt i Mellanöstern samt förhoppningar att den ekonomiska aktiviteten i industriländerna ska ta fart, är antagligen de främsta orsakerna till oljepriserna nästan har dubblats från lägstanoteringen i slutet på förra året till högstanoteringen i mitten på april, 29 dollar per fat.

Framöver finns dock tänkvärda argument för att oljepriserna faller tillbaka. Till skillnad från under de tre oljekriserna i modern tid (1973 när Opec minskade leveranserna, 1979 efter revolutionen i Iran, 1990 efter Iraks invasion av Kuwait) så är Opecs andel av världsproduktionen mindre, industriländerna har större reserver och konjunkturen är svagare. Oljepriserna har inte heller stigit särskilt mycket i år, de ligger fortfarande strax under snittpriset 2000-2001.

Om situationen lugnar sig i Mellanöstern och återhämtningen i världsekonomin tar längre tid än optimisterna tror, då kan oljepriserna falla tillbaka till nivåerna vintern 1999, strax över 10 dollar per fat. Det vore inte bra för Rysslandsfonderna.

+ Nära till ekonomierna i Västeuropa
+ Många företag som kan uppnå hög tillväxt
– Ryssland hotas av lägre oljepris
– Stor risk för politiska bakslag
– Global lågkonjunktur bromsar

Alla de senaste marknadskommentarerna finns under "Marknader".
NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings