USA vinnare, Sverige på plats 35

USA är vinnare 2011 bland världens stora börser, vilket gör att de flesta andra länder föll mer än världsindex. Sverige är i mitten av klungan, med plats 35 av 76 MSCI landindex.

Jonas Lindmark 2012-01-04 | 13:20
Facebook Twitter LinkedIn

För att ge överblick över utvecklingen på världens aktiemarknader under år 2011 har Morningstar sorterat de 76 landindex som räknas av amerikanska MSCI, samt räknat om avkastningarna till svenska kronor. Tabellen nedan visar resultatet. Motsvarande genomgång finns även tidigare år (länkar till höger).


Stockholmsbörsen fick en naturlig ”baksmälla” efter betydligt större uppgång än snittet under 2009 och 2010, dessutom en spegelbild av större nedgång än världsindex under både 2007 och 2008. Sett i ett 5-årsperspektiv har MSCI Sverigeindex utvecklats lite bättre än världsindex, men med mycket större svängningar.


USA-börserna har klarat den ökade oron kring finanskrisens effekter betydligt bättre än Europa och Asien. Börserna i New York är tillsammans den klart största aktiemarknaden i världen och står för en tredjedel av det globala börsvärdet, så världsindex har inte alls backat lika mycket som de flesta mindre aktiebörser. MSCI World index i svenska kronor backade 5,8 procent medan MSCI Emerging Markets rasade 18,8 procent. Många länder i Östeuropa upplevde ännu större börsras och av de stora ländernas aktiemarknader var nedgången störst i Indien, minus 37 procent.


Av de fem största aktiemarknaderna var börsutvecklingen svagast i Tyskland och Frankrike, där börserna föll lite mer än Stockholmsbörsen. Men under 2011 var det främst de fyra största tillväxtmarknaderna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina (BRIC) som gjorde fondspararna besvikna. Dessutom var utvecklingen där sämre än genomsnittet för andra året i rad.


Som vanligt är det några små länder som avviker mest från snittet. Sämst börsutveckling under förra året hade Grekland, för andra året i rad, inte särskilt förvånande efter alla negativa nyheter från landet under året. Bäst var utvecklingen i Jamaica samt Trinidad och Tobago. Här i Europa fick Irland revansch efter att ha varit bland förlorarna under 2010.USA på plats 7, tillväxtmarknaderna i botten
Plats Landindex enligt MSCI,
ändring under år 2011
lokal
valuta,
%
USA-
dollar,
%
svenska
kronor,
%
1 Jamaica 26,9 25,7 28,1
2 Trinidad och Tobago 25,4 25,0 27,5
3 Irland 15,1 11,4 13,6
4 Qatar 4,4 4,4 6,4
5 Indonesien 4,7 4,0 6,1
6 Nya Zeeland 1,2 1,1 3,1
7 USA -0,1 -0,1 1,9
8 Zimbabwe -1,3 -1,3 0,6
9 Malaysia -0,2 -2,9 -1,0
10 Fillippinerna -3,1 -3,2 -1,3
11 Mauritius -7,3 -4,8 -2,9
12 Thailand -1,2 -5,6 -3,7
13 Botswana 9,1 -5,8 -3,9
14 Storbritannien -5,4 -6,1 -4,3
15 Colombia -6,2 -7,1 -5,2
16 Ghana 2,5 -7,1 -5,2
MSCI World Index -7,6 -7,6 -5,8
17 Schweiz -8,8 -9,1 -7,3
18 Tunisien -6,5 -10,6 -8,8
19 Tjeckien -6,8 -11,3 -9,5
20 Belgien -9,6 -12,6 -10,8
21 Sydkorea -11,5 -12,8 -11,1
22 Norge -10,5 -12,8 -11,1
23 Mexiko -2,1 -13,5 -11,8
24 Kanada -12,2 -14,4 -12,7
25 Nederländerna -11,5 -14,4 -12,7
26 Australien -14,9 -14,8 -13,2
27 Kroatien -11,1 -15,6 -13,9
28 Japan -20,5 -16,2 -14,6
29 Oman -16,3 -16,3 -14,7
30 Danmark -14,3 -16,8 -15,2
31 Spanien -14,1 -16,9 -15,3
32 Jordanien -17,0 -17,1 -15,4
33 Pakistan -13,0 -17,1 -15,4
34 Sydafrika 0,9 -17,3 -15,7
35 Sverige -16,2 -17,8 -16,2
36 Rumänien -13,6 -18,0 -16,4
37 Hongkong -18,5 -18,4 -16,8
38 Nigeria -13,2 -18,7 -17,1
39 Marocko -16,5 -18,8 -17,1
40 Bosnien-Herzegovina -16,4 -19,1 -17,5
41 Frankrike -16,6 -19,3 -17,7
42 Förenade Arabemiratet -19,7 -19,7 -18,1
43 Tyskland -17,4 -20,1 -18,5
44 Kina -20,4 -20,3 -18,8
MSCI Emerging Markets -14,9 -20,4 -18,8
45 Slovenien -17,9 -20,6 -19,0
46 Ryssland -17,2 -21,0 -19,4
47 Singapore -20,0 -21,0 -19,4
48 Chile -13,5 -22,1 -20,5
MSCI Frontier Markets -20,8 -22,1 -20,6
49 Libanon -22,4 -22,4 -20,9
50 Kuwait -23,3 -22,5 -21,0
51 Serbien -20,0 -22,6 -21,1
52 Taiwan -20,3 -23,3 -21,8
53 Peru -23,9 -23,9 -22,4
54 Litauen -21,8 -24,3 -22,8
55 Brasilien -15,6 -24,9 -23,4
56 Portugal -23,2 -25,7 -24,3
57 Italien -23,3 -25,8 -24,3
58 Bahrain -25,9 -25,9 -24,5
59 Estland -26,4 -28,8 -27,4
60 Sri Lanka -27,1 -28,9 -27,5
61 Israel -24,2 -29,8 -28,4
62 Bulgarien -27,5 -29,8 -28,4
63 Kenya -26,8 -30,6 -29,2
64 Kazakstan -31,4 -31,4 -30,0
65 Polen -21,7 -32,7 -31,3
66 Finland -32,0 -34,2 -32,9
67 Ungern -23,7 -34,7 -33,4
68 Turkiet -22,4 -36,8 -35,5
69 Österrike -35,7 -37,8 -36,6
70 Indien -26,3 -38,0 -36,7
71 Vietnam -35,0 -39,7 -38,5
72 Argentina -42,6 -42,6 -41,5
73 Bangladesh -35,2 -44,2 -43,1
74 Ukraina -45,5 -45,8 -44,7
75 Egypten -46,9 -48,8 -47,8
76 Grekland -62,4 -63,6 -62,9


USA-dollarn slutade året på ungefär samma nivå mot kronan som vid årets början (kring 6,80 kronor) och även euron var höll sig stabil (kring 9 kronor). Normalt brukar valutorna röra sig mer under ett kalenderår, men som synes ovan är skillnaderna i de flesta fall små beroende på valuta.


De MSCI index som används i tabellen ovan är normala börsindex, som inte inkluderar utdelningar från börsföretagen. Media rapporterar normalt denna typ av börsindex (till exempel OMX, Nasdaq, Dow Jones och Nikkei), men aktiefonder har hjälp av utdelningarna och därför finns det även index som inkluderar utdelningar. Vid jämförelser med fonder använder Morningstar en annan typ av MSCI-index som kallas "NDTR" vilket står för "net dividend total return" och inkluderar utdelningar med avdrag för källskatt. Notera slutligen att det bara är stora och medelstora börsbolagens aktier som ingår i MSCI:s normala landindex, vilket gör att MSCI Sweden till stor del motsvarar svenska OMX.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar