Indexfonder är bara 4% av fondmarknaden

Varje månad tjatar fondbolagen om att nästan hela sparandet i aktiefonder går till indexfonder. Det är vilseledande på flera sätt, särskilt eftersom 96 procent av branschens intäkter i Sverige kommer från andra fonder.

Jonas Lindmark 2017-12-07 | 15:47
Facebook Twitter LinkedIn

Indexfonder får nästan alla pengar som placeras i aktiefonder, är ett återkommande budskap i de pressmeddelanden med statistik som skickas ut varje månad från svenska Fondbolagens Förening, som representerar drygt fyrtio av de fondföretag som har fonder som säljs i Sverige.

 

Nettoflödet till aktiefonder i Sverige under de första tio månaderna i år är enligt statistiken 35 miljarder kronor, varav 30 miljarder (86%) till indexfonder. Men de som tar sig tid att granska de utmärkta datafiler som också publiceras ser att bruttoflödet till aktiefonder under samma tidsperiod är 358 miljarder kronor, varav bara 93 miljarder är till indexfonder (26%). Bruttoflödet inkluderar alla köp och fondbyten och där går alltså 74 procent av pengarna till andra typer av aktiefonder.

 

Avgifterna 1/3

 

Lägg därtill att fondbolag faktiskt tjänar pengar på hela volymen fondsparande. Som också visas i det senaste pressmeddelandet fanns per 31 oktober 2357 miljarder kronor i aktiefonder och ytterligare 983 miljarder i blandfonder (som också innehåller långsiktigt sparande och i snitt ger ungefär lika stora intäkter), summa 3340 miljarder. Av detta är bara 364 miljarder (11%) placerat i indexfonder.

 

Dessutom har indexfonder bara i snitt 0,39 procent i årlig avgift, medan aktiefonder i snitt kostar 1,26 procent per år och blandfonder 1,21 procent. Det betyder förenklat att fondbolagen i snitt tjänar mindre än en tredjedel på att förvalta indexfonder. Trots att 11 procent av fondkapitalet finns i indexfonder, kommer därför troligen mindre än 4 procent av branschens intäkter därifrån.

 

Bara 17% av volymökningen

 

Ökningen av fondföretagens intäkter sker dessutom även genom värdeökning i fonderna, eftersom de tar betalt i procent av förvaltat kapital. Värdeökningen under årets 10 första månader var enligt Morningstars fondindex i snitt 13 procent för aktiefonder och enligt de ändringar av fondförmögenheterna som rapporterats till Fondbolagens Förenings statistik gav värdeökningen 293 miljarder extra i fonderna. Blandfonderna steg i snitt bara hälften så mycket och enligt statistiken ökade deras volym med 57 miljarder, medan värdeökning bara gav indexfonder 37 miljarder extra volym. Bara 11 procent av värdeökningen skedde alltså i indexfonder.

 

Blandfonder fick dessutom nettoinflöden på 15 miljarder. Den sammanlagda intäktsökningen i den långsiktiga svenska fondbranschen beror alltså på att förvaltat kapital ökat med 400 miljarder, varav bara 67 miljarder var ökning av kapitalet i indexfonder (17%).

 

Om fondmarknaden definieras som de intäkter företagen i branschen får från kunderna (vilket är det normala i andra branscher) så ger det en helt annan bild än när fokus ligger på mycket nytt kapital kunderna placerar i dem eller hur mycket pengar de förvaltar. Trots att indexfonder i år får 86 procent av nettoflödet till aktiefonder, så är deras andel av den totala mängden fondaffärer bara 26 procent och de innehåller bara 11 procent av förvaltat kapital. Det gör att bara 11 procent av värdeökningen hittills 2017 skett i indexfonder, bara 17 procent av volymökningen skedde där och mindre än 4 procent av de svenska fondbolagens intäkter i år kommer från indexfonder.

 

Mer än 96 procent av intäkterna och 83 procent av volymökningen kommer från andra fonder. Detta gör att sanningen fortfarande är att den svenska fondbranschen är ganska ointresserad av indexfonder, andra typer av fonder med högre avgifter tryggar deras lönsamhet.


Xindexfonder Xstatistik

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings