Nytt sätt att hitta vinnare bland fonder och aktier

De flesta bra strategier har använts länge, men ibland upptäcks en ny. Datorer har gjort det möjligt att analysera större mängder data och hitta nya mönster. Den nya ”Ownership Lens” visar att framgångsrika förvaltare tenderar att köpa samma aktier, som är framtidens vinnare.

Jonas Lindmark 2019-10-17 | 17:05
Facebook Twitter LinkedIn

Ofta går det att via statistisk analys få fram information som inte syns direkt. Ett exempel är att försöka förstå mer om en person genom att granska vilka böcker personen har i sin bokhylla. En enskild bok säger väldigt lite, den kan vara en oönskad och oläst present. Men tillsammans bildar böckerna i en bokhylla ett mönster, eftersom varje bok tenderar att vara mer populär bland vissa grupper människor.

 

På ett liknande sätt går det att avgöra om en aktiefond har en förvaltare som kommer att lyckas bra eller dåligt jämfört med liknande fonder. Urvalet aktier motsvarar böckerna i bokhyllan. Detta sätt att analysera fondförvaltares skicklighet presenterades första gången 2005 i boken ”Judging Fund Managers by the Company They Keep” av Randolph Cohen, Joshua Coval och Lubos Pastor, som innehåller slutsatser baserat på data från tidsperioden 1980-2002.

 

Det verkar tyvärr som att få läste boken och litade på slutsatserna. Men nu har Morningstar uppdaterat forskningen genom att med samma typ av statistisk analys granska en separat tidsperiod från 2004 till mitten på 2019. Och vi kan bekräfta att detta är en svårslagen metod att hitta bra aktier och därmed bra fonder. Morningstar har valt att kalla strategin ”Ownership Lens”.

 

Fonderna byter innehav

 

Att granska aktiefonders innehav och beräknar om de i genomsnitt äger bra aktier och undviker dåliga, detta låter som en självklart bra metod tills man börjar fundera på vad som avgör om en aktie är ”bra” eller ”dålig”. Hur kan man i förväg förutse ifall aktier är bra? Och om man kan det, varför inte bara helt enkelt köpa de bästa aktierna själv? Svaret är att det är de duktiga fondförvaltarna som har koll på vilka aktier som är bra.

 

Det viktiga är att det inte alls är lika bra att köpa de fonder som har bäst historiskt resultat, för bra historiska resultat kan bero både på tur och skicklighet. Och fonderna byter innehav, så det behöver inte vara de aktier som har varit med och skapat en fonds höga avkastning som idag är kvar i portföljen, istället har de skickliga förvaltarna ofta bytt till nya aktier.

 

Nyckeln till strategin är fördelen som skapas genom att granska vilka aktier som oftare idag finns i fonder med bra historiska resultat. Metoden gör det också möjligt att utvärdera en fond baserat på nuvarande innehav, men utan att veta något om dess tidigare innehav. En mer detaljerad beskrivning har gjorts av John Rekenthaler i ”The Best Predictor of Stock-Fund Performance” (länk ovan till höger).

 

Frestas visa upp rätt aktier

 

Fast jag funderar på om det kanske finns ett problem med metoden ovan. Om vi återvänder till det inledande exemplet med bokhyllan, så vet många människor om att de kommer att utvärderas av omgivningen baserat på vilka böcker som står i deras bokhylla. Därför frestas de att köpa och visa upp de böcker som de tror speglar den idealperson som de skulle vilja vara. På liknande sätt verkar det troligt att andra förvaltare, som är medvetna om att deras fond kommer att utvärderas baserat på om den äger de aktier som dominerar hos framgångsrika förvaltare, kommer att härma stjärnförvaltarna och köpa just dessa aktier. Och därmed driva upp dessa aktiekurser.

 

Detta vore inget problem om det räckte med att aktier oftare har valts av framgångsrika förvaltare för att ge högre avkastning. Men om det snarare har varit extra skicklighet när det gäller analys av aktier som gör att förvaltare har valt bra aktier, då kommer inte andra förvaltare att bli ett dugg skickligare för att de väljer samma aktier.

 

Problemet ställs på sin spets eftersom det finns tidsfördröjning i rapporteringen. Metoden ovan lyckas som sagt peka ut bra aktier genom att hitta vilka innehav som är mer vanliga än normalt i aktiefonder med hög historisk avkastning. Och det enklaste sättet att utnyttja denna kunskap kan verka vara att helt enkelt kopiera innehaven genom att själv köpa dessa aktier. Nackdelen som då skapas beror på att fonder, som sagt, byter innehav. Det är därmed inte alls självklart att de aktier som är bra per till exempel 30 september kommer att fortsätta vara bra per 31 oktober, snarare finns en risk att om många andra investerare köper just dessa aktier så kommer deras aktiekurser att stiga så att de blir för dyra. Och de framgångsrika förvaltarna skulle då ofta sälja dem (med vinst) innan 31 oktober.

 

Strategin fungerar för fonder

 

Däremot så visar Morningstars utvärdering att metoden historiskt har fungerat utmärkt för att hitta köpvärda aktiefonder. Vi kommer därför att fortsätta forska kring strategin ”Ownership Lens” och jag återkommer med rapporter om slutsatser.


Xförvaltare Xköptips

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar