PPM får behålla tillräcklig valfrihet

Många fondförvaltare är oroliga att nästa steg i PPM-reformen gör att deras fond slängs ut. Men politikerna är smarta, de vill inte i onödan bli ovänner med stora grupper väljare. Ett expertstyrt urval ger drygt 100 fonder och stor valfrihet.

Jonas Lindmark 2019-10-24 | 15:30
Facebook Twitter LinkedIn

I början av november offentliggörs den senaste statliga utredningen av premiepensionen hos Pensionsmyndigheten (PPM). Uppdraget är att föreslå nästa steg i förändringen av utbudet fonder, främst för att hindra framtida skandaler likt Falcon och Allra.

 

Makt att välja bort

 

Detta är spännande för både för de som jobbar på fondbolagen och för aktiva PPM-sparare. Hur kommer det framtida utbudet av PPM-fonder se ut?

 

Utredningen har i uppdrag att föreslå en ny myndighet med ansvar för upphandlingen av PPM-fonder. Det verkar troligt att utredningen föreslår generella riktlinjer för fondurvalet, inte en politisk detaljstyrning av vilka fonder som ska få vara med. Det avgörande är att myndigheten kan välja bort fonder utan att behöva ange orsaken (se ”Ge PPM samma makt som Säpo”, länk ovan till höger).

 

Principen att alla sex partier i Pensionsgruppen i riksdagen ska vara överens är bra för att skapa ett pålitligt pensionssystem, men gör det trögt att förändra. I december 2017 var Pensionsgruppen överens på en övergripande nivå, men nu när ett mer detaljerat förslag kommer så behöver alla sex återigen vara överens för att de ändringar utredningen föreslår faktiskt ska ske. Den första knäckfrågan är om valfriheten ska vara hyfsat oförändrad, eller om Pensionsgruppen vill ha en drastisk minskning av antalet PPM-fonder för att ytterligare sänka kostnaderna. Vad är valfrihet värd?

 

Avgiftssänkningen är redan stor eftersom förvaltarna vet att de kommer att få ett stort förvaltat kapital från Pensionsmyndigheten och dessutom får hjälp i sin marknadsföring. Men att banta den sista biten från till exempel 100 till 20 fonder ger rimligen en liten ytterligare besparing (merparten av pengarna hamnar ändå i de 20 största).

 

Många väljare bra

 

Nästa knäckfråga, som utredningen borde ha diskuterat, är om ett stort antal nuvarande väljare ska ses som en positiv faktor vid utvärderingen av PPM-fonder. Detta verkar politiskt smart, för annars uppstår stor risk för både missnöje nu och kritik i framtiden för att reformen tvingade stora grupper människor att byta till fonder som visade sig få lägre avkastning. Politiker vill inte i onödan bli ovänner med stora grupper väljare.

 

Ytterligare ett problem vid en drastisk minskning av antalet är att fonder med snäv placeringsinriktning kan bli alldeles för stora, så att framgångsrik förvaltning blir omöjlig. Ett tydligt exempel är fonder som köper svenska småbolagsaktier. Idag finns 12 inom PPM som tillsammans innehåller 24 miljarder kronor. Det kapitalet kommer troligen att växa i framtiden och om alla dessa pengarna skulle placeras i en enda fond ger det förvaltaren svårlösta problem (se ”Svårt vara aktiv när fonderna blir för stora”).

 

Drygt 100 fonder

 

För att ge PPM-sparare alternativ i alla normala dimensioner krävs ett stort antal fonder. Kombinationen av valfrihet när det gäller risknivå (riskfria räntefonder, företagsobligationsfonder, blandfonder med olika risknivå, breda och smala aktiefonder), placeringsinriktning (fokus på ett geografiskt område eller en viss bransch. mm), förvaltningsstil (indexfonder, aktiv förvaltning, hållbarhet, mm) och för populära kategorier även förvaltare (stor internationell, känt svenskt varumärke, liten specialiserad, mm) gör att det behövs drygt 100 PPM-fonder.

 

Visst kan det verka drastiskt om tre fjärdedelar av dagens 489 PPM-fonder tas bort, men fortfarande skulle mycket valfrihet finnas kvar. Idag finns till exempel på fondtorget 49 globalfonder, 36 Europafonder, 33 normala Sverigefonder och 16 korta svenska räntefonder. Även med bara en fjärdedel av dessa fonder skulle det finnas kvar gott om alternativ.

 

Dessutom skulle ett expertstyrt urval kunna ge ökad valfrihet, genom att lägga till fonder som borde finnas men idag saknas. En viktig regel i professionell kapitalförvaltning är att minska risktagandet genom att matcha tillgångarna mot de framtida kostnaderna (asset liability management). Till exempel är det en fördel om de som planerar att flytta till ett annat land kan spara i aktiefonder med samma inriktning. Idag kan de som vill leva som pensionärer i Finland, Norge eller Thailand spara i en PPM-fond med samma inriktning. Men den möjligheten finns inte idag för till exempel Frankrike, Spanien, Storbritannien, Turkiet och Tyskland.

 

Verkligen dags

 

Oavsett detaljerna så borde PPM redan för länge sedan ha förbättrats. Redan 2005 skrev jag om de förbättringar som uppenbart behövdes, förslag jag i samband med ytterligare en statlig utredning 2012 sammanfattade i ”Fem förslag som ger bättre premiepension” (länk ovan till höger). Nu 14 år senare är det verkligen dags.


Xppm

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar