Japans tröghet är en fördel

I en värld där politiker på olika sätt ofta bidrar till kaos är det en fördel att länder som Japan har en mer stabil ekonomisk utveckling. Gillar du att försöka pricka vinnare ger Japanfonder mindre osäkerhet än de flesta andra aktiefonder.

Jonas Lindmark 2019-05-16 | 0:31
Facebook Twitter LinkedIn

En viktig fråga för fondsparare är om de ska bry sig om att försöka reagera rätt på plötsliga politiska händelser, eller om det är bättre att lita på ländernas grundläggande ekonomiska förhållanden. Svaret påverkar om det är värt att vara en aktiv fondsparare som byter fonder ofta, eller om bekvämligheten med att behålla samma fonder kostar väldigt lite.

 

Så hur avgörande är politiska beslut för aktiemarknadens långsiktiga utveckling? Det finns gott om exempel historiskt på att politiker har haft ett dramatiskt inflytande, både genom negativa beslut (till exempel ledare som startat krig) och positiva reformer (till exempel regeringar som genom avregleringar och slopade tullar öppnat länder för utländsk konkurrens, vilket sporrat till specialisering och effektivisering).

 

Men å andra sidan verkar politikerna ofta närmast maktlösa, de pratar om förändringar som aldrig sker. Mycket av ett lands ekonomiska utveckling bestäms av väldigt trögrörliga demografiska, kulturella och geografiska samband.

 

Sedan 1990

 

Japan är ett bra exempel på hur svårt det är för politiker att ändra hur en ekonomi fungerar. Ända sedan fastighetsbubblan i Tokyo sprack i början av 1990-talet har japanska politiker försökt få fart på tillväxten, bland annat genom stora underskott i statsbudgeten och låga räntor. Men efter nästan 30 år finns många av landets problem nästan oförändrade kvar.

 

Att trögheterna i Japans ekonomi är väldigt stora beror nog delvis på att landet geografiskt är avskilt från omvärlden dels av hav, dels av lagstiftning som hindrar invandring. Det gör att den ekonomiska utvecklingen i framtiden till stor del bestäms av medellivslängden och födelsetalet. 2,1 barn per kvinna behövs för att befolkningen ska vara konstant, utan invandring, men Japan har länge haft fertilitet under 1,5.

 

Samtidigt har medellivslängden ökat och spås fortsätta öka, vilket har fått premiärminister Shinzo Abe att lova att omvandla Japan till ett samhälle för 100-åringar. Men fortfarande går statliga anställda i pension vid 60 och i många företag finns kvar en kultur där lönen stiger med ålder och livslång anställning ger hög pension från 60 års ålder.

 

Fast för att ekvationen ska gå ihop behöver japanerna föda fler barn och fortsätta jobba tills de är över 70 år. Regeringen har de senaste åren försökt bidra till omställningen genom reformer och fler föreslås, som att dagis ska bli gratis för alla från 3 till 5 års ålder. Utbudet av arbetskraft ska öka med 70.000 invandrare per år. Men enligt The Economist är regeringens reformer inte tillräckligt omfattande och Japan är på väg att bli ett exempel på ett land som gjorde för lite, för sent.

 

Pricka vinnare

 

För svenska fondsparare som försöker välja rätt land att investera i blir då den första frågan vad som väger tyngst i bedömningen av Japan och om de positiva egenskaperna som finns idag (välutbildad arbetskraft, låg brottslighet, hög produktivitet, många världsledande företag börsnoterade i Tokyo) väger tyngre än att landets ekonomi på lång sikt troligen kommer att krympa.

 

Nästa fråga är om du tror att politikerna i Japan snart kommer att lyckas vända den långsiktiga utvecklingen, så att befolkningen istället ökar och ekonomin växer. Jag tvivlar, för efter snart 30 år verkar det rimligt att acceptera att trögheten beror på kultur och geografi, faktorer som kommer att finnas kvar.

 

Fast även för investerare som har en bestämd åsikt om Japans ekonomi kommer att utvecklas positivt eller negativt så återstår att avgöra vilken framtid som dagens aktiekurser motsvarar och om den egna framtidstron motsvarar en högre eller lägre nivå. Plötsliga händelser som jordbävningar och krig kan dessutom kullkasta dagens prognoser.

 

Därför är det uppenbart svårt att spå framtiden för aktiemarknaden i till exempel Tokyo, för även om du känner dig säker på att politikerna till slut kommer att lyckas, så är det ändå osäkert hur stor effekten blir på aktiekurserna. För många människor är ökad osäkerhet bara en källa till ökad oro, men andra piggas upp av värdesvängningar och ser ett egenvärde i spänningen som skapas av ett lotteri. Frågan om det är vettigt att placera en stor del av sparandet i smala fonder som till exempel Japanfonder har alltså inte ett rätt svar som gäller alla. Som jag påpekat tidigare beror svaret på vilken typ av sparande just du trivs med.

 

Men om smala fonder passar dig, då finns argument för att Japans ekonomi är mer stabil och pålitlig än i de flesta andra länder, en tröghet som är en fördel för fondsparare som vill hålla nere risktagandet samtidigt som de försöker pricka vinnare.


Xjapanfonder Xköptips Xrisk

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar