Ökad hållbarhet i svenska fonder

Nu när fokus i Morningstars hållbarhetsbetyg flyttas till risktagande, höjer fonder registrerade i Sverige i snitt sina betyg från 3,5 till 3,9 glober. Här är tabeller med vinnare och förlorare.

Jonas Lindmark 2019-11-21 | 15:04
Facebook Twitter LinkedIn

Våren 2016 lanserade Morningstar hållbarhetsbetyg för fonder, baserade på företaget Sustainalytics analys av börsföretagens ESG-hantering, samt kontroverser och skandaler. Den metodiken hade ett ”bäst-i-klassen” fokus där aktiefondernas innehav jämfördes inom varje bransch, vilket medför att förvaltarna var fria att investera i alla typer av aktier och ändå få högsta betyg, 5 glober, så länge de valde aktier i företag med bra ESG-betyg jämfört med andra i samma bransch.

 

Men i år har Sustainalytics ändrat sin metodik och gjort om utvärderingen, så att istället börsföretagens risktagande utvärderas enligt en absolut skala. Till exempel betyder det att en hållbarhetsrisk på 20 är lika allvarlig, oavsett vilken bransch som företaget är verksam i. Detta betyder att fonder nu lättare kan få höga hållbarhetsbetyg, genom att förvaltaren undviker att investera i branscher med stora hållbarhetsproblem, till exempel oljeindustrin. Och för två veckor sedan, 8 november, började Morningstar publicera fondbetyg baserat på de nya reglerna.

 

Väldigt bra snittbetyg

 

Totalt har 454 av 709 svenskregistrerade fonder ett hållbarhetsbetyg per 30 september, som är första gången globerna enligt den nya metodiken publiceras. 74 procent av betygen är oförändrade eller ändras bara en glob. Glädjande är att uppdateringen har gynnat de svenska fondernas, med betydligt fler höjningar än sänkningar av snittbetygen. I genomsnitt var hållbarhetsbetygen per sista augusti 3,5 glober men efter uppdateringen är de 3,9 glober. Höjningen visar att svenska fonder generellt är bra på att undvika branscher där företag ofta tar stora hållbarhetsrisker.

 

Betygskalan innebär precis som tidigare att bara 10 procent av fonderna i varje global kategori får högsta betyg 5 glober, samt att maximalt 32,5 procent av fonderna får ett högre betyg än 3 glober. Det betyder att det svenska snittbetyget 3,9 glober är väldigt bra.

 

Mycket högre hållbarhetsbetyg
Fondföretag och fondnamn Glober
31 augusti
Glober
30 sept
Ökning
Catella Avkastning 1 5 +4
Spiltan Aktiefond Stabil 1 5 +4
Consensus Småbolag A 1 4 +3
Handelsbanken Sverige Selektiv (A1) SEK 2 5 +3
Nordea Swedish Stars icke-utd 2 5 +3
SEB Swedish Value Fund 2 5 +3
Spiltan Aktiefond Investmentbolag 2 5 +3
Tellus Globala Investmentbolag 2 5 +3

 

Tabellen ovan innehåller de svenska fonder som fått störst höjning av sina hållbarhetsbetyg. En stor andel Sverigefonder har fått höjda betyg, vilket bland annat beror på att Stockholmsbörsen har en låg andel företag i branscher med stora hållbarhetsproblem. Men det är bara knappt 2 procent av fonderna som får en höjning med 3 glober eller mer.Mycket lägre hållbarhetsbetyg
Fondföretag och fondnamn Glober
31 augusti
Glober
30 sept
Minskning
Alfred Berg Fastighetsfond Norden A 4 2 -2
Cicero Focus B 5 3 -2
Consensus Global Select B 5 3 -2
Handelsbanken Norge (A1 NOK) 4 2 -2
Handelsbanken Norge Index (A9 NOK) 5 3 -2
IKC Fastighetsfond B 4 2 -2
Länsförsäkringar Europa Aktiv A 4 2 -2
SEB Emerging Marketsfond 4 2 -2
SEB Nordamerikafond Småbolag 4 2 -2
SEB Östeuropafond 4 2 -2
Skandia Idéer För Livet 5 3 -2
Skandia Norden 5 3 -2
Swedbank Robur Fastighet A SEK 4 2 -2
Swedbank Robur Råvarufond A SEK 5 3 -2
Tellus Bank & Finansfond 5 3 -2
Länsförsäkringar Fastighetsfond A 4 1 -3
Peab-fonden 5 2 -3
PriorNilsson Realinvest A 4 1 -3
Nordnet Superfondet Norge 5 1 -4
XACT OBX ETF 5 1 -4

 

Mer ovanligt är att svenskregistrerade fonder fått drastiska sänkningar av Morningstars hållbarhetsbetyg. Som tabellen ovan visar är det främst branschfonder som investerar i aktier i fastighetsbolag som drabbas, vilket beror på att dessa tidigare hade en fördel av att fastighetsbolagen tidigare främst jämföres med banker (som oftare drabbas av skandaler).


Xfondbetyg Xhållbarhet

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar