Tipsa FI när finansbranschen luras

Regeringen försöker stärka konsumentskyddet, men de senaste 5 åren har problemen ökat. Kanske för att FI saknar mål för sin granskning. Provisioner fortsätter betalas till fondmäklare och journalisterna blundar. Säg stopp genom att tipsa FI.

Jonas Lindmark 2019-12-06 | 11:17
Facebook Twitter LinkedIn

Vi använder alla finansiella tjänster, som bankkonton och fonder. Utan säkert och billigt sparande skulle den moderna samhällsekonomin krascha.

 

Därför är det allvarlig kritik som Riksrevisionen förra veckan gav Finansinspektionen (FI) i rapporten ”Konsumentskyddet på det finansiella området – förutsättningar och statlig tillsyn” (RIR 2019:32).

 

Bakgrunden är enligt Riksrevisionen att konsumenternas upplevda problem har ökat under den senaste femårsperioden. Därför borde rimligen tidningarna rapportera om de allvarliga bristerna i FI:s tillsyn. Och politiker borde lova att färbättra. Det har gått 13 år sedan riksrevisionen publicerade en liknande granskning.

 

Media struntar i kritiken

 

Men både när jag googlar och när jag söker direkt på tidningarnas sajter hittar jag ingen uppföljning. Media struntar i kritiken. Ändå är det allvarlig brister som Riksrevisionen påpekar: FI har inte analyserat effekterna av sina åtgärder inom konsumentskyddet. FI har beslutat tre övergripande villkor för ett högt konsumentskydd, men detta följs inte upp. FI saknar mål för antal genomförda kartläggningar, temaundersökningar och riktade undersökningar. FI redovisar inte tillsynen på ett stabilt sätt, vilket gör det oklart om den klarar sitt mål, att alla företag över tid blir föremål för tillsyn och därmed respekterar och följer befintliga regler.

 

Dessutom bromsas FI av att sekretesslagen (2009:400) i tio år har hindrat ett effektivt informationsutbyte med Konsumentverket och Pensionsmyndigheten. Och det saknas fortfarande ett samarbetsavtal mellan Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten.

 

Varför berättar inte tidningar och TV om detta? Är ämnet för svårt? Eller är journalisterna för okunniga? Något verkar fattas, som gör att media inte sätter press på våra politiker att tillföra mer resurser och skärpa kravet på FI.

 

Tipsa FI

 

Det som återstår är att intresserade privatpersoner själva hjälper till att ställa krav. Det mest effektiva för att trycka på för förändringar är att öka antalet anmälningar av missförhållanden till FI. Det är inte alls svårt, är du missnöjd med något i finansbranschen så tipsa Finansinspektionen

 

Ett område där jag tycker att förbud tydligt behövs är de provisioner som fortsätter att snedvrida försäljningen av sparprodukter. Nya lagregler från januari 2018 borde ha gjort att de flesta problem upphört, eftersom FI krävt att till exempel ett fondbolag bara får betala provisioner till fondmäklare om betalningen konkret höjer kvaliteten på tjänsten. Tjänsten får inte påverkas eller snedvridas, och provisionens storlek måste vara proportionell mot kvalitetshöjningens storlek (mer om detta i ”Nu ändrar FI fondbranschens logik”). Fast inget har hänt, uppenbarligen för att FI inte har prioriterat tillräckligt högt att kontrollera hur provisionerna motiveras och satt stopp för de som är felaktigt motiverade.

 

Om du bryr dig, hjälp till genom att anmäla det du tycker fungerar dåligt i finansbranschen till FI. Säg stopp när finansbranschen luras.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings