Fakta om Morningstars fondbetyg

Morningstar sätter flera olika betyg på fonder. De mest kända är stjärnbetygen som baseras på den historiska värdeutvecklingen, men liknande jämförelser finns även av hållbarhet, CO2-risk och fondernas framtidsutsikter.

Jonas Lindmark 2020-09-30 | 0:23

Precis som med skolbetyg på elever, finns det fler bra skäl att jämföra fonder och ge dem Rating. Dels är fondbetyg en sammanfattning av information och därmed ett hjälpmedel vid fondval, men ur samhällets perspektiv hjälper de även till att motivera alla fondförvaltare att anstränga sig hårdare.

Morningstar Rating är baserad på den historiska utvecklingen för fondens andelskurs de senaste tre, fem och tio åren. Fonderna delas in i över 100 kategorier, till exempel 'Svensk aktiefond, små bolag', 'Latinamerika', 'Räntefond, kort' och 'Läkemedel'. Inom kategorierna jämförs varje fonds avkastning och risk med alla liknande fonder i Europa.

Högsta betyg är 5 stjärnor, och går till de 10 procent bästa fonderna i var och en av kategorierna. För att en fond ska få Morningstar Rating behöver vi ha information om fondens historiska utveckling minst tre år bakåt, samt information om fondens innehav och inriktning. I första hand är Morningstar Rating intressant för den som har bestämt sig för att spara i en fond av en viss typ, och vill veta vilka fonder inom kategorin som har haft förvaltare som har lyckats bättre än konkurrenterna. Stjärnbetyget är inte en köp- eller säljrekommendation, men om man tror att det finns ett samband mellan historiska resultat och framtida resultat så kan fondens Rating ge viss vägledning.

Här finns ytterligare detaljer om Morningstar Rating

Morningstars hållbarhetsbetyg på fonder mäter hur väl företag och andra innehav i fondens portfölj hanterar risker kopplade till miljö, arbetsförhållanden och ägarfrågor (ESG), relativt andra fonder i samma global kategori.

Morningstar beräknar fondens historiska hållbarhetsrisk som ett vägt snitt av rapporterade portföljers hållbarhetsrisk de senaste 12 månaderna. Den historiska hållbarhetsrisken är inte ett likaviktat snitt, utan färskare portföljer väger tyngre än äldre. Fonder får platsranking och %-rank i sin Morningstar global kategori baserat på sin historiska hållbarhetsrisk. Fondens hållbarhetsbetyg (Morningstar Sustainability Rating, 1-5 glober) sätts på en normalfördelad skala baserat på %-ranken av hållbarhetsrisk inom fondens globala kategori. Fler glober är ett högre betyg, som visar att i genomsnitt mer av fondförmögenheten är investerat i företag som tar låg ESG-risk enligt Sustainalytics utvärdering.

Morningstar CO2-mätare är en kapitalväg beräkning baserad på fondernas portföljer och Sustainalytics analys av CO2-risker. Två mått, CO2-riskvärdet och exponeringen mot fossila bränslen, avgör om fonden får benämningen "Låg CO2-risk" som är tänkt att göra det lättare att hitta fonder med ägande i företag med lägre risk än genomsnittet globalt när företagen förbereder sig för en ekonomi med lägre koldioxidutsläpp.

För att kunna få beteckningen "Låg CO2-risk" måste fondens portföljs genomsnittliga CO2-riskvärde de senaste 12 månaderna vara under 10, plus att genomsnittlig exponering mot fossila bränslen ska vara under 7 procent. För att dessa mått ska beräknas måste minst 67 procent av portföljens innehav täckas av Sustainalytics analys. Beräkningen av koldioxidmåtten görs kvartalsvis.

Morningstar Analyst Rating är en framåtblickande betygsättning som görs individuellt baserat på en kvalitativ analys av fondens förutsättningar när det gäller kostnader, förvaltare (People), förvaltning (Process) och fondföretaget (Parent) jämfört med andra fonder i samma kategori. De positiva betygen Guld, Silver och Brons betyder att Morningstars fondanalytiker gör bedömningen att det är sannolikt att fonden kommer att överträffa genomsnittet för andra fonder i samma kategori.

Denna analys görs i Europa främst av fonder registrerade i Luxemburg och Storbritannien, som är intressanta för professionella investerare i många länder. I mars 2020 är det ingen fond registrerad i Sverige som täcks av Analyst Rating.

Morningstar Quantitative Rating (MQR) lanserades i Sverige i augusti 2020. Betygen skapas med en avancerad datoranalys av sambandet mellan Analyst Rating och drygt 180 datapunkter, som förutspår vilken Analyst Rating en fond skulle få om en mänsklig analys gjordes. Den faktor som väger tyngst i analysen av en fondklass framtidsutsikter är hur hög årlig avgift är, jämfört med genomsnittet i samma kategori.

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  Jonas Lindmark är sedan augusti 2000 analyschef och redaktör på Morningstar i Sverige. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. 

Bekräftelse av relevant information


Vår sajt använder cookies och liknande lösningar för att ge en personlig upplevelse, vilket ger oss kunskap om hur besökarna använder sajten. Läs mer under ”Cookie Alternativ” nedan.

  • Morningstars andra sajter runt om i världen
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. All rights reserved.      Villkor  och      Integritetspolicy    Cookie Alternativ
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookies