Dags att köpa företagsobligationer

Mer än dubbelt så hög ränta jämfört med för en månad sedan borde locka köpare. Men fondbolagen har varit dåliga på att förklara hur företagsobligationer fungerar. Det har skapat ett bra köptillfälle, så fråga fondbolagen vilken förväntad avkastning deras räntefonder ger idag.

Jonas Lindmark 2020-04-02 | 18:50
Facebook Twitter LinkedIn

Många läsare har hört av sig till mig de senaste två veckorna och frågat om företagsobligationsfonder. Särskilt stort har intresset varit att få en kommentar till stängningen av Spiltans två räntefonder, en stängning som upphörde i förrgår. I snitt har företagsobligationsfonderna backat 6 procent sedan årsskiftet, men en fjärdedel av dem har rasat mer än dubbelt så mycket (mer om detta i ”Krasch för alla företagsobligationsfonder”).

Även jag är dock osäker på hur allvarlig krisen på räntemarknaden är. Det är tyvärr mycket svårare att få bra information om vad som händer på den svenska marknaden för företagsobligationer, för de handlas fortfarande via telefonsamtal med mäklare, medan aktiemarknaden sedan länge är elektronisk och ger direkt spridning av relevant information till alla intresserade.

Spiltans två räntefonder har varit i fokus de senaste två veckorna, även om andra företagsobligationsfonder också tillfälligt stängt sin handel. Men Spiltans låga avgifter och ovanligt bra historiska resultat har lockat många sparare och gjort dem till ett par av de mest populära PPM-fonderna. Fondernas stora förvaltade kapital har ökat konflikten mellan de aktiva spararnas intresse att snabbt kunna byta fonder och de passivas intresse att inte vara med och betala kostnaderna för aktiviteten.

Handelsstopp gör att den som begär ett fondbyte hos PPM får kontot låst tills handels öppnar igen. Dessutom gör inte Pensionsmyndigheten klart övriga affärer heller förrän samma datum, vilket kan ge stor effekt om aktiemarknaderna under tiden hinner röra sig kraftigt. Det påverkade mitt tredje fondbyte under mars, som jag skrev om förra veckan i ”Jag ökar till 70% aktier i min PPM-portfölj”.

Framtiden

Men även om vi kan lära av historien när det gäller risktagande, så gäller det att blicka framåt för att dra nytta av de bra köptillfällen som har skapats av börsraset under mars. Spiltans ränteförvaltare Lars Lönnquist påpekade i en kommentar igår att en fördel med obligationer jämfört med aktier är att slutbetalningen är bestämd, om man behåller obligationen till förfall och bolaget betalar kupongräntan kommer man få tillbaka hela det investerade beloppet. Nu har räntan fram till dess ökat kraftigt:

”I takt med att obligationspriserna har sjunkit har samtidigt den avkastning de förväntas ge till förfall ökat. För Spiltan Räntefond Sverige har den gått från 0,9% per år till ca 2,1% per år. Motsvarande siffra för Spiltan Högräntefond har gått från 1,9% per till ca 5% per år” säger Lars Lönnquist.

Om du stannar i din företagsobligationsfond så påverkas du alltså troligen nästan inte alls, för det som händer när kreditspreaden (skillnaden i ränta mellan statsobligationer och räntepapper med kreditrisk) stiger är att momentant så faller marknadsvärdet på obligationerna (det som redan hänt, folk vill betala mindre för en viss nivå på räntan), men sedan under resten av löptiden så kommer värdeutvecklingen att bli bättre (tack vare den högre räntan). Så om du stannar, då får du troligen efter 3-4 år ungefär samma slutresultat som du skulle fått om årets börsras inte inträffat.

Risk för konkurs

Fast visst finns ytterligare en risk, som gör att jag skrev "troligen" 2 gånger ovan: Det som även kan hända är att några företag som sålt obligationer får så stora problem att de går i konkurs. Det betyder i så fall att deras aktieägare förlorar alla pengar och att obligationerna inte ger full återbetalning (men oftast finns en del tillgångar med värde kvar, så till exempel kan det bli 50% återbetalning). En konkurs ger en permanent förlust för de som riskerat pengar, men då är den stora fördelen med fonder riskspridningen. Du kan själv se vilka som är de största företagen som främst sålt obligationer till dina räntefonder (fondens 10 största innehav) och fundera på hur trygga de är. Självklart är det då en fördel om förvaltaren har spritt pengarna på många innehav och har lite pengar i varje.

Enligt rapporteringen i media verkar proffsen främst vara oroliga att en del svenska fastighetsbolag med hög belåning kan få stora problem om coronakrisen blir långvarig. Ännu så länge är dock de flesta aktiekurser, även efter stora kursras, långt över noll. Det visar att proffsen på aktiemarknaden anser att sannolikheten är stor att de klarar sig och kommer att återbetala sina lån.

Stabila branscher dominerar

Jag vet så klart inte hur länge pandemin Covid-19 kommer att ge en stor del av börsföretagen lägre vinster. Men stora börsföretag har normalt både mycket pengar i kassan och flexibilitet att krympa verksamheten, så det krävs normalt mycket mer än några månaders paus för att knäcka dem. Extremfall som flygbolag och kryssningsrederier ligger mer risigt till, men det är betydligt mer stabila branscher som dominerar bland i innehaven i de företagsobligationsfonder som jag kollat. Därför tycker jag dagens andelskurser verkar ge ett betydligt säkrare bra köptillfälle för företagsobligationsfonder än aktiefonder.

Fast det gäller kortsiktigt sparande, med kortare spartid än 5 år. För långsiktigt sparande som PPM tycker jag att potentialen ser ännu bättre ut för aktiefonder. Risken är stor att det kommer massiva mängder dåliga nyheter under våren, som skrämmer ner aktiekurserna ytterligare, men jag litar på experternas prognoser att ett vaccin kommer att finnas inom ett par år. Därefter kan de flesta delarna av ekonomin snabbt återhämta sig, så om 10 år kommer Covid-19 rimligen att vara historia. Och behovet av långsiktigt sparande i världen är oförändrat stort.

Jonas Lindmark, informationschef Morningstar i Sverige

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar