Tillväxtbolagen vinnare, värdebolag lågt värderade

Även under maj utvecklades aktier i tillväxtbolag klart bättre, både i Europa och USA, visar Morningstar Style Box. Trend stärktes när pandemin Covid-19 slog hårdare mot branscher med låg tillväxt, vilket gjort värdebolag lågt värderade.

Nordic Info Team 2020-06-04 | 17:54
Facebook Twitter LinkedIn

Genom att dela upp aktiemarknaden i två dimensioner – börsbolagens storlek mätt som marknadsvärde, samt aktiernas värdering – visar Morningstar dels hur förvaltare föredrar vissa typer av aktier, dels hur intresset på aktiemarknadens utveckling skiljer kraftigt mellan olika segment.

De två diagrammen nedan, skapade av Fernando Luque i Madrid, sammanfattar skillnaderna i börsutveckling för fyra tidsperioder, fram till 31 maj. Tydligt är att oavsett tidsperiod så har aktier i tillväxtbolag klarat sig bättre och även i övrigt är mönstret likartat.

Market Barometer Europe vs US

Notera att marknadernas värdeutveckling är i euro för Europa, men i dollar för USA. Det är rimligt för ge de lokala investerarnas perspektiv i båda fallen, men tar inte hänsyn till att dollarkursen tidigare stärkts något mot euron, men den senaste månaden brant försvagats.

Tillväxtaktier övervärderade

Den stora skillnaden i värdeutveckling har gjort att aktier i tillväxtbolag har blivit generellt övervärderade per 31 maj, jämfört med de ”fair value” som beräknas av Morningstars aktieanalytiker. Samtidigt har aktier i värdebolag blivit rejält undervärderade, särskilt i Europa.

Style Box Barometer fair value

1,00 i diagrammet ovan betyder att aktiekursen per den sista maj igenomsnitt var lika hög som ”fair value enligt en fundamental analys. Analysen gäller de aktier som ingår i Morningstar Market index för Europa och USA.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Nordic Info Team  - a collaboration to translate and publish Morningstar analysis in Denmark, Finland, Norway and Sweden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar