Tillväxtbolagen vinnare, värdebolag lågt värderade

Även under maj utvecklades aktier i tillväxtbolag klart bättre, både i Europa och USA, visar Morningstar Style Box. Trend stärktes när pandemin Covid-19 slog hårdare mot branscher med låg tillväxt, vilket gjort värdebolag lågt värderade.

Nordic Info Team 2020-06-04 | 17:54
Facebook Twitter LinkedIn

Genom att dela upp aktiemarknaden i två dimensioner – börsbolagens storlek mätt som marknadsvärde, samt aktiernas värdering – visar Morningstar dels hur förvaltare föredrar vissa typer av aktier, dels hur intresset på aktiemarknadens utveckling skiljer kraftigt mellan olika segment.

De två diagrammen nedan, skapade av Fernando Luque i Madrid, sammanfattar skillnaderna i börsutveckling för fyra tidsperioder, fram till 31 maj. Tydligt är att oavsett tidsperiod så har aktier i tillväxtbolag klarat sig bättre och även i övrigt är mönstret likartat.

Market Barometer Europe vs US

Notera att marknadernas värdeutveckling är i euro för Europa, men i dollar för USA. Det är rimligt för ge de lokala investerarnas perspektiv i båda fallen, men tar inte hänsyn till att dollarkursen tidigare stärkts något mot euron, men den senaste månaden brant försvagats.

Tillväxtaktier övervärderade

Den stora skillnaden i värdeutveckling har gjort att aktier i tillväxtbolag har blivit generellt övervärderade per 31 maj, jämfört med de ”fair value” som beräknas av Morningstars aktieanalytiker. Samtidigt har aktier i värdebolag blivit rejält undervärderade, särskilt i Europa.

Style Box Barometer fair value

1,00 i diagrammet ovan betyder att aktiekursen per den sista maj igenomsnitt var lika hög som ”fair value enligt en fundamental analys. Analysen gäller de aktier som ingår i Morningstar Market index för Europa och USA.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Nordic Info Team  - a collaboration to translate and publish Morningstar analysis in Denmark, Finland, Norway and Sweden.

Bekräftelse av relevant information


Vår sajt använder cookies och liknande lösningar för att ge en personlig upplevelse, vilket ger oss kunskap om hur besökarna använder sajten. Läs mer under ”Cookie Alternativ” nedan.

  • Morningstars andra sajter runt om i världen
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.      Villkor  och      Integritetspolicy    Cookie Alternativ
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookies