Cliens startar sin sjunde fond, Micro Cap

Nordic Info Team 2020-09-23 | 13:46
Facebook Twitter LinkedIn

30 september startar aktiefonden Cliens Micro Cap, som ska köpa svenska aktier i kvalitetsbolag med väl fungerande affärsmodeller som har ett börsvärde under 0,1 procent av Stockholmsbörsen, vilket idag motsvarar ungefär 6 miljarder kronor. Dessutom får fonden ta högre risk än normala aktiefonder genom att placera upp till 15 procent av förvaltat kapital i ett bolags aktier, samt ha upp till 50 procent exponering mot ett enda företag.

Ansvarig förvaltare är Carl Sundblad som också förvaltar Cliens Småbolagsfond och kommer att använda samma investeringsfilosofi för den nya fonden. Fonden kommer att ha två andelsklasser: A-klassen är öppen för småsparare och kostar 1,4 procent per år plus en resultatbaserad avgift på 15 procent av värdeökningen utöver jämförelseindex Carnegie Micro Cap Sweden Return Index. B-klassen kräver en minsta första insättning på 5 miljoner kronor och kostar 0,7 procent per år plus samma resultatbaserade avgift.

Källa: Cliens Kapitalförvaltning

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Nordic Info Team  - a collaboration to translate and publish Morningstar analysis in Denmark, Finland, Norway and Sweden.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar