10 nya miljarder till fonder i september

Sex månaden i rad har aktiefonder fått stora inflöden, medan korta räntefonder haft utflöden. Insättningarna i september gör att aktiefonderna nu har fått tillbaka hela uttaget på 80 miljarder kronor netto i mars, medan intresset för blandfonder är svagare.

Nordic Info Team 2020-10-09 | 11:05
Facebook Twitter LinkedIn

I september nysparades svenska folket totalt 10 miljarder kronor netto i fonder, och hela 12 miljarder netto gick till aktiefonder, visar månadsstatistiken från Fondbolagens Förening. September är den sjätte månaden i år med ett inflöde i aktiefonder över 10 miljarder netto och även den sjätte månaden i rad med ett positivt inflöde i aktiefonder, vilket visar den snabba omsvängningen efter det rekordstora uttaget på 80 miljarder ur aktiefonder under börsraset i mars.

Inflödet till aktiefonder de senaste månaderna har främst gått till Sverigefonder, globalfonder och branschfonder. Totalt sett under år 2020 är det IT-fonder som fått störst insättningar, rimligen beroende på fortsatt uppvärdering av många av deras innehav.

Omvänt för räntefonder

Däremot gjordes det under månaden nettouttag från korta räntefonder på 3,2 miljarder kronor netto, vilket var sjätte månaden i rad med uttag ur denna kategori (som dock fick insättningar på hela 31 miljarder netto i mars). Långa räntefonder har sett en omvänd utveckling som mer liknad aktiefonderna, där uttag på 21 miljarder netto under mars har följts av inflöden på 17 miljarder de senaste sex månaderna. Skillnaden beror troligen främst på att företagsobligationsfonder med stor kreditrisk, som föll kraftigt i värde under mars, räknas som långa räntefonder i statistiken.

Blandfonder har inte alls fått en lika tydlig omsvängning i intresset. Under mars gjordes uttag ur kategorin på 27 miljarder kronor, men flödet av sparande de följande sex månaderna har bara summerat till 6 miljarder och var negativt under juni.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige som rapporteras till statistiken ökade under månaden med 106 miljarder kronor och var per 30 september 5146 miljarder. Av den totala fondförmögenheten är 62 procent placerade i aktiefonder.

Källa: Fondbolagens Förening

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Nordic Info Team  - a collaboration to translate and publish Morningstar analysis in Denmark, Finland, Norway and Sweden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar