19 miljarder till fonder i juli

Nordic Info Team 2020-08-11 | 8:54
Facebook Twitter LinkedIn

Juli brukar vara en lugn månad på fondmarknaden, men i år gjorde de svenska fondspararna de största insättningarna netto hittills i år. Hela 18,8 miljarder kronor nysparande tillkom, merparten till aktiefonder (10,6 mdr) och företagsobligationsfonder (6,1 mdr). När det gäller aktiefonder gjorde nysparandet främst i Sverigefonder och globalfonder, de två största kategorierna.

Bruttoflödet följde dock tidigare års mönster, vilket är logiskt under semestermånaden juli. Både insättningarna brutto på 70 miljarder och uttagen på 51 miljarder var det klart lägsta under år 2020. Rekordet som kom under mars var insättningar på 155 miljarder och uttag på 253 miljarder brutto.

Tack vare stigande aktiekurser ökade samlade fondförmögenheten i Sverige under månaden med 80 miljarder kronor och uppgick per 31 juli till 4856 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 60 procent placerat i aktiefonder. 

Källa: Fondbolagens Förening

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Nordic Info Team  - a collaboration to translate and publish Morningstar analysis in Denmark, Finland, Norway and Sweden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar