När ska du välja en aktiv fond?

När du väljer mellan olika fonder, till exempel inom PPM, är ett viktigt vägval billiga indexfonder, eller dyrare aktivt förvaltade fonder. Här är en analys av aktiv förvaltning, för att peka ut när den troligen lönar sig.

Jocelyn Jovene 2020-11-26 | 11:26
Facebook Twitter LinkedIn

Aktiva förvaltare försöker överträffa sitt jämförelseindex. De gör sitt bästa att välja de bästa länderna, sektorerna eller aktierna med förhoppningen att deras portfölj kommer att ge högre avkastning än index, netto efter avgifter.

I reklamen ger aktiva fondförvaltare ofta intrycket att de kan slå marknaden, vilket kräver att de kan tolka information mycket bättre än andra marknadsaktörer och därmed skapa överlägsen avkastning. Fondreklamen pekar gärna på framgångar, medan fondföretagen ofta lägger ned fonder som har misslyckats så att de inte längre syns i statistiken.

Verkligheten är tyvärr att väldigt få aktiva fondförvaltare lyckas så bra som de vill ge sken av. Resultatet under 2019 var att majoriteten misslyckades jämfört med index och så kommer troligen att fallet att bli också i år. För höga kostnader är den främsta orsaken. Ändå fortsätter fondsparare att i snitt betala mycket mer för aktiv förvaltning.

Ren tur?

Enligt den ekonomiska hypotesen om ”effektiva marknader” är det logiskt att dyra fonder som förvaltas aktivt kommer att underprestera. Aktiva investerare tävlar om att tjäna pengar på att utnyttja all tillgänglig information om företags resultat, länders ekonomiska utveckling och många andra faktorer som påverkar börsföretagens marknadsvärde. Men enligt hypotesen ändras aktiekurserna så snabbt att det är nästan omöjligt att hinna tjäna pengar på ny information.

Problemet med aktiv förvaltning enligt denna ekonomiska teori är att den lilla grupp människor som har lyckats slår marknaden konsekvent, de har bara haft tur. Och lyckan kanske inte fortsätter lysa på dem.

När ska jag vara aktiv?

Ändå finns det, även enligt hypotesen om effektiva marknader, typer av investeringar där det är värt att betala extra för en aktiv förvaltare. Uppenbart finns nämligen marknader som inte är fullt effektiva, eller inte är effektiva hela tiden. New York-börserna anses vara en av de tuffaste marknaderna, med hårdast konkurrens om informationen. Små marknader med liten handel funderar ofta sämre, till exempel svenska småbolag eller företagsobligationer.

Vissa tidsperioder kan också aktiv förvaltning göra större nytta. Coronavirus-krisen i mars 2020 och andra börsras som fjärde kvartalet 2018, eurokrisen i augusti 2011 och finanskrisen 2008 visar att det finns tillfällen när de som är aktiva, vågar agera och gå mot strömmen uppnår bättre resultat.

Det bästa sättet att välja fonder som kan fortsätta leverera sådan överavkastning är vanligtvis att kontrollera ett antal saker: Vilka är nyckelfaktorerna bakom deras förvaltares förmåga att överträffa index? Är de skickliga på att välja enskilda aktier? Är deras avgifter rimliga i förhållande till förmågan att leverera överavkastning? Har de en disciplinerad och konsekvent process?

Deras bonussystem  ska vara anpassat till investerarnas behov, vilket innebär att de får belöning för sin långsiktiga inverkan på avkastningen och inte för att ta kortsiktig risk. Dessutom är det viktigt att fondens storlek rimmar med det som krävs – vissa marknader är för små för de största fonderna, medan andra kräver förvaltning med stora resurser som en ensam ansvarig person saknar.

De flesta av dessa frågor hittar du svar på i Morningstars rapporter för de fonder som har Analyst Rating (som främst täcker fonder som säljs i många länder i Europa, eller i USA). Våra analytiker har länge noterat att de investerare som ger bäst resultat vanligtvis är de som är disciplinerade i sin process, som respekterar sitt mandat, håller avgifterna på en rimlig nivå och som investeras personligen i sina egna fonder.

Några viktiga frågor att ställa

Men hur dyr är den aktiva fonden? Morningstars forskning har visat att den framtida avkastningen har ett starkt samband med avgiftsnivån. Ju högre avgifter, desto lägre kan en fonds framtida resultat förvänta bli jämfört med konkurrenter i samma kategori.

Hur likvida är tillgångarna i fonden? I händelse av börsras vill investerare att fondförvaltaren fortfarande kan sälja vissa innehav vid behov (även om vi vanligtvis rekommenderar att vara lugna och inte få panik i en sådan situation). Skandalen kring H2O-fonder i Frankrike är ett exempel på att en dålig riskhantering kan skada resultat och investeraravkastning.

Hur ofta ändrar fondförvaltaren sin portfölj? Vanligtvis är bra förvaltare disciplinerade både i köp och försäljning. Men de älskar också att vara annorlunda, vilket betyder att deras active share kan vara betydande. Användbar information finns i årsrapporterna för den fond du är intresserad av. Ta dig tid att läsa på.

Slutligen är din egen förmåga att acceptera stora svängningar i börsutvecklingen och ändå stå fast vid dina fondval viktig. När marknaderna rasar är det frestande att ta ut dina pengar. Klarar du att behålla lugnet och fokusera på att kontrollera om dina förvaltare fortsätter att följa de strategier som lockade dig att köpa deras aktiva fonder?

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jocelyn Jovene

Jocelyn Jovene  is Senior Editor for Morningstar France

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar