Om du gillar demokrati, kontrollera din fond

Varför du måste överväga var företagen i din portfölj gör affärer

Marco Caprotti 2021-03-11 | 10:17
Facebook Twitter LinkedIn

Red wall in Beijing China

“Demokrati är den värsta regeringsformen, förutom alla de andra former som har prövats då och då,” för att citera Sir Winston Churchill. Januariattacken i Washington, när en beväpnad och arg mobb av Trump-anhängare stormade Capitol Hill och kolliderade med polisen har lyftt fram hur bräcklig demokrati är, även i världens största och mest framgångsrika ekonomi. Under tiden visar militärkuppen i Myanmar att Demokrati fortfarande är en svordom i många länder.

Investera på den historiskt rätta sidan

Im du håller med (eller inte håller med) Churchill kanske du vill veta var intäkterna från företagen i din portfölj kommer ifrån. När allt kommer omkring vill ett alltmer inflytelserikt segment av investerare att deras portfölj anpassas till en bredare vision om välstånd istället för att enbart fokusera på vinsterna. Om det segmentet vill ha mer demokrati i de företag man investerar i, kanske de vill se nivån på medborgerliga rättigheter i de länder där dess fonder genererar intäkter.

Om vi tittar på FN: s hållbara utvecklingsmål är det uppenbart att demokrati är ett centralt tema vad gäller mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen. Målet säger att vi alla måste ” Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer”.

Detta mål ger ett ramverk för att bygga effektiva demokratier över hela världen, med erkännande av att "även om det inte finns någon modell som passar alla för demokrati, och varje land måste hitta den modell som fungerar utifrån sina förutsätttningar, finns det grundläggande egenskaper som dessa modeller gemensamt behöver uppfylla för att betecknas som demokratier.

Passar detta med ESG-investeringar? Förkortningen ESG står för Environmental (miljö), Social (social/samhälle) och Governance (bolagsstyrning). Hur är det då med S”:et”? ”Detta innebär att vi förväntar oss att företag behandlar sina anställda och samhällen runt omkring dem med respekt och att de är en ansvarsfull arbetsgivare som har en generellt positiv effekt på vårt samhälle som helhet”, säger Elizabeth Stuart, biträdande analytiker Hållbarhetsanalys på Morningstar .

Var finns demokratin?

Som en bas för analys av intäkter och demokrati kan vi ta det demokratiindex som utarbetats av Economist Intelligence Unit (EIU). Detta index är baserat på fem kategorier: valprocess och pluralism, medborgerliga friheter, funktionsduglig regering, politiskt deltagande och politisk kultur.

Baserat på poängen från över 60 indikatorer inom dessa kategorier klassificeras sedan varje land som en av fyra typer av regimer: fullvärdig demokrati, bristfällig demokrati, hybridregim eller auktoritär regim.

Global Democracy Index 2020

Source: EIU Democracy Index

Låt oss till exempel ta två stora ekonomier som enligt EIU rankas i den nedre delen av indexet och anses vara auktoritära regimer: Kina och Ryssland.

Om du är en stark anhängare av demokrati kanske du vill investera i en finsk aktiefond (om de finns tillgängliga i ditt land). Finland rankas som sexa i EIU-indexet och anses vara en fullvärdig demokrati. Men när det gäller den genomsnittliga intäktsexponeringen får företagen i Finlands aktiefondskategori nästan totalt 10% av sina intäkter från Ryssland och Kina. I Sverige (fullständig demokrati. Rank 3) kommer aktiefonder att ha en exponering på nästan 9% mot dessa länder. I Tyskland (fullständig demokrati. Rank 14) har du en exponering på mer än 11%. Om du flyttar söderut till Spanien (fullständig demokrati. Rank 22) eller Italien (bristfällig demokrati. Rank 29) får du en exponering på nästan 5% mot Ryssland och Kina.

Att använda sig av en sektorstrategi istället är inte heller lätt. Andelen exponering mot Kina och Ryssland utgör ungefär 20% om du investerar i enskilda kategorier som konsumentvaror och tjänster, naturresurser eller teknik.

China and Russia Revenue Exposure

Morningstar Category Revenue Exposure  % China  Revenue Exposure % Russia 
Equity Consumer Goods  & Services 18.77 1.68
Equity Natural Resources 16.85  2.37
Sector Equity Technology 16.13 1.48
Germany Equity  9.15 1.97
Sweden Equity  6.67 1.88
Finland Equity  5.60 3.51
Spain Equity  3.48 1.09
Italy Equity  3.29 1.47

Source: Morningstar Direct

Vad ska investerare göra?

  • Om du är orolig över var din fonds intäkter kommer ifrån när det gäller demokrati, gör din hemläxa och kontrollera innehaven i din portfölj.
  • Företagens hemsidor innehåller mycket information om var de gör (eller planerar att göra) affärer.
  • Pressmeddelanden och tidningsartiklar är också en bra nyhetskälla för att ta reda på mer om företagens strategier.
  • Fråga din rådgivare. De kan kanske kontrollera fonden du vill köpa och ge dig den information du behöver för att fatta det beslut som passar dig bäst.

”Covid-19-pandemin har riktat ljuset mot ”S:et” i ESG och vikten av att bygga motståndskraftiga försörjningskedjor, säger Hortense Bioy, chef för hållbarhetsanalys på Morningstar.” Investerare kommer att ställa tuffare frågor om mänskliga rättigheter i företags försörjningskedjor, särskilt eftersom ett växande antal investerare är angelägna om att göra skillnad i världen och anpassa sina investeringar till deras egna värderingar.”

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Marco Caprotti

Marco Caprotti  è Giornalista di Morningstar in Italia.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar