Hållbara investeringar fungerar

Det handlar om riskhantering, inte om "godhet".

Leslie Norton 2021-09-27 | 11:08
Facebook Twitter LinkedIn

Sustainability

ESG:s riktiga fokus

”Bra ESG-mätvärden är ett försök att förbättra värderingen av aktier och ta hänsyn till risker som klimatförändringar och bestämmelser för vad mänskliga resurser innebär, eller hur?” skriver Sarah Newcomb, beteendekonom på Morningstar, på Damodarans twitterflöde. ” Jag vet att ni är mer expert på aktievärdering än vad jag är, men genom att fokusera på det svaga begreppet ’godhet’ undviker man den mer praktiska uppgiften att noggrant mäta kostnaderna för användningen av sociala och naturliga resurser samt inkludera dessa kostnader i uppskattningar av värdet”, tillade Newcomb.

På samma sätt avvisar Jon Hale, chef för hållbarhetsanalys i Nord- och Sydamerika på Morningstar, idén att hållbara investeringar främst handlar om att utesluta investeringar som tobak eller, i Damodarans lexikon, ”att bara köpa bra företag.” Hållbara investeringar är mycket mer. ”Det handlar om att utvärdera sina väsentliga risker och möjligheter samt att kunna bedöma dess bredare inverkan på världen.” Hale föregrep Damodarans anklagelser i den här artikeln.

Det breda utbudet av ESG-betyg, menar Hale, hjälper investerare att jämföra företag. I själva verket är det en ”ställföreträdare för det mer kvalitativa, men abstrakta, begreppet företags hållbarhet som fler investerare idag anser vara viktigt för att utveckla en mer fullständig förståelse av ett företag. ESG-värderingar av ett enskilt företag bör därför knappast förväntas att alltid överensstämma”, skriver han.

Det är en synpunkt som Simon MacMahon, chef för ESG- och bolagsstyrningsforskning på Sustainalytics, upprepande gånger återkommer till i en e-postkonversation. ESG-produkter och forskning är inte bara inriktade på att ”göra gott”, säger MacMahon: De syftar till att tillhandahålla bättre, och mer jämförbar, data och signaler ”för att stödja analysen av faktorer som tidigare var svåra att analysera för investerare”. För kapitalförvaltare är det ”ett förtroendeuppdrag att införliva väsentliga ESG-överväganden i investeringsbeslut”.

MacMahon hävdar att ESG har lett till ett stort antal värdefulla intiativ som till exempel EU:s handlingsplan för hållbara finanser, de troligen kommande bestämmelserna från Securities & Exchange Commission om obligatorisk klimatinformation eller stämningar mot till exempel Royal Dutch Shell (RDS.A) för greenwashing (Shell anklagades nyligen för att vara delvis ansvarig för klimatförändringarna och beodrades att minska utsläppen). ”ESG, i stort sett, går i rätt riktning”, säger han.

Världen och plånboken

I slutändan leder allt detta till att man måste ta itu med en viktig förvaltningsskyldighet: Att ta itu med den systemrisk som kanske är den största risken för finansmarknaderna. Den största är klimatförändringen. ”Utgångspunkten för ESG är att värde och risk skapas i den verkliga världen, inte på kapitalmarknaderna, och därför måste man ta itu med verkliga riskkällor” som så småningom påverkar kapitalmarknaderna, säger Jon Lukomnik, som en gång i tiden var rådgivare åt New York City Pension Funds och är medförfattare för Moving Beyond Modern Portfolio Theory: Investing That Matters.

Tänk på tjänsteföretag som försöker förbättra mångfaldsmetoderna. Det handlar inte bara om att ”vara bra”, för att låna från Damodarans lexikon. Istället handlar det om att mäta personalomsättningen och hantera risker med humankapitalet, vilket i slutändan påverkar företagets värdering, säger Lukomnik. ”Det handlar om att vara riskmedveten.” Dessa begrepp är inte ovanliga för chefer som kommer högre upp i ledningskedjan, som personligen är intresserade av hållbarhet och som är medvetna om att kunderna också är intresserade av det.

Ett ekosystem för hållbarhet i utveckling kommer att fortsätta att möta kritik. Det var inte så länge sedan hållbara investeringar var en marginell företeelse i investeringslandskapet. Men så är inte längre fallet: Investerare köper hållbara fonder: Under det andra kvartalet sattes det ett nytt rekord på 8,4 miljarder dollar. Ytterligare en tillväxtsspurt kan komma att ske i takt med att Bidenadministrationen intar en klimatvänlig hållning och eventuellt utökar pensionsplanernas möjligheter att satsa på hållbara investeringar.

Vägen framåt

De olika ESG-klassificieringarna bör närma sig varandra i takt med att infomationen förbättras och investerare drar sig för vissa klassificieringsleverantörer. Anklagelser om dålig avkastning är alltmer missvisande: En analys gjord av Morningstar visade att det globalt sett inte finns några statistiskt signifikanta bevis för att investerare behöver offra avkastning när de investerar i företag med god ESG-standard jämfört med aktier med dålig ESG-standard.

Hållbara investeringar har många aspekter, och vad som är viktigt beror på vad du föredrar. För att klargöra vad det betyder för dig och hur du bäst genomför din plan kan du ta del av den här lättillgängliga guiden, ”4 Steps to Add Sustainable Investing Strategies to Your Portfolio”, av Morningstars Alyssa Stankiewicz och John Charlson.

Förhoppningen är att många av dessa kritiska synpunkter kommer att lösas i takt med att ESG blir bättre, att informationen förbättras och att antaganden ökar. Gemensamma standarder kommer att hjälpa till. Securities & Exchange Commissions nya chef, Gary Gensler, har drivit på för att utöka ESG-informationen för kapitalförvaltare och offentliga företag. ”Vi befinner oss fortfarande i början”, säger MacMahon.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Leslie Norton  is Editorial Director of Sustainability at Morningstar

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings