Är en 60/40-portfölj fortfarande vettig?

Har 60/40-portföljen stått sig över tiden? Vi tror det. 

Jocelyn Jovene 2021-11-08 | 10:23
Facebook Twitter LinkedIn

u turn road sign

När framtiden är osäker är diversifiering nyckeln. Detta har varit mantrat för många investerare, särskilt för dem som föredrar en så kallad 60/40-portfölj (en portfölj som består av 60 procent aktier och 40 procent obligationer). Detta är också känt som en balanserad portfölj och är grunden för ett antal strategier som används både av professionella och enskilda investerare runt om i världen.

Men denna strategi är inte riskfri, vilket har fått vissa investerare att ifrågasätta intresset av detta tillvägagångssätt och fråga sig om balanserade portföljer presterar bättre än andra portföljer.

Under det första kvartalet 2020 skulle en amerikansk investerare med en enkel 60/40-placering ha drabbats av en av de största nedgångarna sedan 60-talet, enligt en forskningsrapport från Goldman Sachs som publicerades i april. "Detta följde på ett decennium av mycket stark riskjusterad avkastning för balanserade portföljer, med stöd av en kombinerad ”bull market” för aktier och obligationer, men negativa korrelationer mellan aktier och obligationer", står det i rapporten.

Och även om denna balanserade portfölj hade ett svårt första kvartal 2020, förbättras avkastningen därefter eftersom överprestationen för aktier (på global basis) har uppvägt sämre avkastning från obligationer. Jason Kephart, senioranalytiker på Morningstar, nyligen konstaterade: "Ironiskt nog för 60/40-tvivlarna, så har samma faktorer som fick räntorna att skjuta i höjden också drivit fram starka aktieavkastningar som mer än överträffade förlusterna i obligationsportföljen".

Ingen typisk ekonomisk återhämtning

Detta kanske inte kommer som en fullständig överraskning. Vid en vanlig ekonomisk återhämtning tenderar avkastningskurvan att bli brantare och aktieavkastningen brukar förbättras.

Ändå kan det faktum att både obligations- och aktiemarknaderna är dyra förbrylla vissa investerare. När värderingarna är höga för båda tillgångsklasserna är den förväntade framtida avkastningen låg och risken för nedgång ökar potentiellt. Kraschen på finansmarknaderna förra året var en smärtsam illustration av detta.

Denna förbryllande miljö har funnits under en längre tid nu. Finns det därför inte en risk för en högre korrelation mellan obligationer och aktier som skulle undergräva en viktig attraktionskraft hos en balanserad portfölj?

År efter år har den mycket låga räntemiljö som centralbankerna skapat tvingat många investerare att öka sin riskexponering i ett försök att hitta en mer hygglig avkastning. Vissa investerare har till och med bytt risk mot illikviditet och vänt sig till alternativa tillgångsklasser som private equity, realtillgångar (t.ex. infrastruktur), alternativ till räntebärande tillgångar med högre avkastning (high yield, emerging debt) eller andra riskfyllda tillgångar som kryptovalutor.

"Denna frestelse att öka exponeringen mot mindre likvida tillgångsklasser för att hitta inkomster och kompensera för den lägre avkastningen i traditionella tillgångsklasser är riskabel", säger Clemence Dachicourt, senior portföljförvaltare på Morningstar Investment Management Europe. "Med tiden har obligationer visat att de fortfarande kan spela en roll för att diversifiera riskerna och vara en säker hamn för portföljerna", tillägger hon.

Glöm inte att diversifiera

Poängen med 60/40-portföljen är att den är balanserad och att om en del av portföljen går dåligt bör den andra delen kompensera för det. Detta är något som har spelat ut för investerare gång på gång. "Det första kvartalet 2021 visade att inte ens det sämsta kvartalet för amerikanska investment grade-obligationer under de senaste 20 åren var tillräckligt för att få den klassiska 60/40-portföljen att spåra ur", säger Kephart.

Så vad är slutsatsen för investerare? Så länge korrelationen mellan traditionella tillgångsklasser inte förändras dramatiskt är det fortfarande vettigt att ha en 60/40-portfölj.

Det betyder inte att investerare inte bör överväga vissa alternativa tillgångsklasser, men det är troligen bättre att hålla sådana saker i marginalen och ha en kärna i portföljen som består av vanliga aktier och obligationer. Kom ihåga att diversifiering inte innebär att bara sprida dina pengar över många olika typer av tillgångar, utan den kan hittas inom aktier och obligationer, genom att investera i olika regioner, sektorer och marknadskapitaliseringar.

De viktigaste riskerna som varje investerare alltid bör ha i åtanke är den permanenta kapitalförlusten och förlusten av köpkraft (något som är särskilt viktigt just nu när investerare förbereder sig på stigande inflation). Så länge som 60/40-portföljen uppfyller kraven, vilket har varit fallet hittills, är den fortfarande relevant.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jocelyn Jovene

Jocelyn Jovene  is Senior Financial Analyst and Senior Editor for Morningstar France.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar