6 konkurrenskraftiga aktier att överväga

Dessa nyligen klassificerade aktier uppnår alle ratingen ”snäv” i Morningstar Economic Moat Rating.

Susan Dziubinski 2021-11-25 | 9:35
Facebook Twitter LinkedIn

Castle

Nämnda aktier: Generac Holdings Inc (GNRC)KKR & Co Inc (KKR)The Carlyle Group Inc (CG)Rocket Companies Inc (RKT)Coinbase Global Inc (COIN)Bath & Body Works Inc (BBWI)Blackstone Inc (BX).

För några månader sedan inledde Morningstars aktieanalysteam bevakningen av en av årets mest förväntade börsintroduktion, Coinbase (COIN). Även om bolaget är USA:s ledande kryptovalutabörs, anser vi inte att det har lyckat skapa sig en konkurrensfördel och tilldelar därför företaget ett icke-moat betyg.

”Coinbase har byggt upp en stark konkurrensställning, men utan ett större förtroende för kryptovalutornas långsiktiga överlevnad som tillgångsklass, är möjligheten för stor att Coinbases avkastning på det investerade kapitalet snabbt går upp i rök för att vi ska kunna tilldela bolaget en moat", förklarar analytikern Michael Miller.

Men våra analytiker har nyligen inlett bevakningen av flera andra företag som de anser har betydande konkurrensfördelar. Dessa har samtliga tilldelats Morningstar Economic Moat Rating ”snäv”.  

Våra analytiker skriver följande om dessa företag:

Observera att endast en av dessa aktier i skrivande stund är undervärderad enligt Morningstar Rating for Stocks. För investerare som söker kvalitet är dessa företag ändå bra att hålla ett öga på.

Bath & Body Works (BBWI)

Industri: Specialiserad detaljhandel
Morningstar Economic Moat Rating: Snäv
Moat trend: Stabil
Uppskattat verkligt värde: $79
Morningstar klassificering (fr.o.m. den 5 november 2021): 3 stjärnor

"Vi anser att Bath & Body Works har skapat sig en konkurrenskraftig fördel på de betydande marknaderna där det är verksamt. Företagets starka immateriella tillgång, dess varumärke, har de senaste åren stötts av dess ledande ställning inom bad- och duschproduktbranschen, samt för luftrenande vaxljus. Varumärket har ytterligare stärkts utav BBW:s snabba respons på konsumenttrender. Kvantitativt sett har den snäva moaten förstärkts av en 30 procentig genomsnittlig avkastning på det investerade kapitalet, som vi förväntar oss att företaget varaktigt kommer att generera under det kommande decenniet. Detta ligger långt över vår uppskattning av den vägda genomsnittliga kapitalkostnaden på 8 procent”.

Vi tror att bad-, kropps- och skönhetsindustrin som i dagsläget värderas till 71 miljarder US dollar marknaden för hemdofter på 11 miljarder dollar och marknaden för tvål och desinfektionsmedel på 5 miljarder dollar fortfarande erbjuder en uppsjö av tillväxtmöjligheter med tanke på BBW:s omsättning på 6,4 miljarder dollar år 2020. För att nå nya konsumenter och främja en högre försäljningskonvertering framöver, beskriver företaget kommande, övertygande produkter inom både befintliga och angränsande produktkategorier. BBW lägger till exempel inte bara till tillväxtsprodukter som handdesinfektionsmedel i sprayform (och inom kort tvål i barform), utan kommer även ta sig in i oexploaterade produktkategorier som hudvård och hårvård.

Dessa tillförlitliga nyutvecklade produkter bör hjälpa BBW att växa i en god 7-procentig tillväxttakt mellan 2022–25. Vi förutspår en omsättning på 9,9 miljarder dollar 2025, avhängig av en genomsnittlig försäljningstillväxt på 3 procent vid dess nordamerikanska butikerna, 10 procent vid dess digitala försäljningskanal och 16 procent på dess internationella marknader. Detta bör stödjas av ett förhöjt intresse för varumärket, eftersom varumärkeskännedom bland kvinnor i åldrarna 18–59 år överstiger 80 procent (på 60 procent bland män i samma ålderskategori).

På längre sikt bör rörelsemarginalerna återgå till siffror på, eller lite över 20 procent (från toppnoteringen på 28 procent under pandemin 2020) eftersom företaget förlorar vissa stordriftsfördelar som utlöstes av den högre pandemirelaterade efterfrågan. Trots att konsumenternas utgifter kan komma att växla tillbaka till kategorier som restaurangbesök och resor i och med Coronapandemins avklingande, bör BBW framöver stödjas av en stabil efterfrågan, där vår beräknade tillväxt överträffar en oförändrad tillväxtprognos (Euromonitor) för skönhets- och kroppsvårdsbranschen mellan 2020–24,”.

Jamie Katz, senior analytiker

Blackstone (BX)

Industri: Kapitalförvaltning
Morningstar Economic Moat Rating: Snäv
Moat trend: Stabil
Uppskattat verkligt värde: $120
Morningstar Rating (fr.o.m. den 5 november 2021): 2 stjärnor

”Blackstone har skaffat sig en stark ställning inom branschen för kapitalförvaltning av alternativa tillgångar, genom att utnyttja sitt rykte, breda produktportfölj, investeringsresultat och engagerade experter – inte enbart för att insamla stora mängder kapital utan också för att upprätthålla det rykte som företaget byggt upp som ett "samarbetsföretag" för institutionella och kapitalstarka investerare som söker exponering mot alternativa tillgångar. Till skillnad från mer traditionella kapitalförvaltare, som har varit tvungna att förlita sig på inaktiva investerare (drivna av goda fondresultat eller slöhet/osäkerhet) för att hålla den årliga inlösenfrekvensen låg, kan de produkter som erbjuds av kapitalförvaltare som förvaltar alternativa tillgångar vara förenade med en inlåsningsperiod som hindrar investerarna från att lösa in en del av eller hela innehavet under en längre tidsperiod.

Blackstone är en av världens största förvaltare av alternativa tillgångar med sammanlagt $731 miljarder i förvaltade tillgångar i slutet av juni 2021, inbegripet $528 miljarder i avgiftsbelagda förvaltade tillgångar. Företagets portfölj är brett diversifierad över affärssegmenten: private equity (27 procent av de avgiftsbelagda förvaltade tillgångarna och 32 procent av basförvaltningsavgifterna); fastigheter (33 procent och 39 procent), krediter och försäkringar (25 procent och 15 procent) samt hedgefondlösningar (15 procent och 14 procent). Företaget har huvudsakligen institutionella kunder. Eftersom kundernas efterfrågan på alternativa tillgångar ökar och investerare i alternativa tillgångar försöker begränsa antalet leverantörer de använder sig av, är stora aktörer som Blackstone väl positionerade för att insamla och behålla tillgångar i deras fonder.

Med detta sagt satsar investerare i Blackstone på att företagets enastående investeringsresultat och fortsatta förmåga att insamla kapital i framtiden. Även om vi har förtroende för företagets förmåga att uppnå en avkastning över genomsnittet under det kommande decenniet, så tror vi att det kommer att bli allt svårare för Blackstone att göra det på längre sikt.  En ökad konkurrens inom sektorn (inbegripet från mer traditionella kapitalförvaltare som BlackRock), fortsatt press på avgifterna och en allmän mognad av segmentet (från en stabil period av övergenomsnittlig tillväxt p.g.a. investerares skiftande efterfrågan till förmån för alternativa tillgångar) tynger resultaten”.

Greggory Warren, strateg

The Carlyle Group (CG)

Industri: Kapitalförvaltning
Morningstar Economic Moat Rating: Snäv
Moat trend: Stabil
Uppskattat verkligt värde: $56
Morningstar Rating (fr.o.m. den 5 november 2021): 3 stjärnor

“Carlyle har skaffat sig en stark ställning inom branschen för kapitalförvaltning av alternativa tillgångar genom att utnyttja sitt rykte, breda produktportfölj, investeringsresultat och engagerade experter – inte enbart för att insamla kapital utan också för att upprätthålla det rykte som företaget byggt upp som ett samarbetsföretag för institutionella och kapitalstarka investerare som söker exponering mot alternativa tillgångar. Till skillnad från mer traditionella kapitalförvaltare, som har varit tvungna att förlita sig på inaktiva investerare (drivna av goda fondresultat eller slöhet/osäkerhet) för att hålla den årliga inlösenfrekvensen låg, kan de produkter som erbjuds av kapitalförvaltare som förvaltar alternativa tillgångar vara förenade med en inlåsningsperiod som hindrar investerarna från att lösa in en del av eller hela innehavet under en längre tidsperiod.

Carlyle är en av världens största förvaltare av alternativa tillgångar med sammanlagt $293,1 miljarder i förvaltade tillgångar i slutet av september 2021, inbegripet $176,45 miljarder i avgiftsbelagda förvaltade tillgångar. Företagets portfölj är brett diversifierad över affärssegmenten private equity, som omfattar private equity, fastigheter, infrastruktur och råvarufonder (som stod för 54 procent av de avgiftsbelagda tillgångarna och 67 procent av de grundläggande förvaltningsavgifterna 2020), global kredit (25 procent och 21 procent) och investeringslösningar (21 procent och 12 procent). Företaget har främst institutionella kunder. Eftersom kundernas efterfrågan på alternativa tillgångar ökar och investerare i alternativa tillgångar försöker begränsa antalet leverantörer de använder sig av, är stora aktörer som Carlyle väl positionerade.

Med detta sagt satsar investerare i Carlyle på att företagets enastående investeringsresultat och fortsatta förmåga att insamla kapital i framtiden. Även om vi har förtroende för företagets förmåga att uppnå en avkastning över genomsnittet under det kommande decenniet, så tror vi att det kommer att bli allt svårare för Carlyle att göra det på längre sikt. En ökad konkurrens inom sektorn (inklusive från mer traditionella kapitalförvaltare som BlackRock), fortsatt press på avgifterna och en allmän mognad av segmentet (från en stabil period av övergenomsnittlig tillväxt p.g.a. investerares skiftande efterfrågan till förmån för alternativa tillgångar) tynger resultaten”.

Greggory Warren, strateg

Generac Holdings (GNRC)

Industri: Specialiserade industrimaskiner
Morningstar Economic Moat Rating: Snäv
Moat trend: Negativ
Uppskattat verkligt värde: $360
Morningstar Rating (fr.o.m. den 5 november 2021): 2 stjärnor

“Generac befinner sig mitt i en övergångsfas som omvandlar till företaget till ett som erbjuder lösningar för energiteknik.

Företagets tidigare verksamhet riktade in sig på generatorer med förbränningsmotorer för hushåll och kommersiella/industriella ändamål. Här riktar sig Generac främst in på att fortsätta sitt ledarskap inom standby-generatorer för hemmabruk, att vara ledande inom naturgasdrivna motorer och att utöka anslutningsmöjligheterna för sina generatorer. Vi tillskriver företagets tidigare framgångar inom standby-generatorer för hemmabruk till dess omfattande försäljnings- och marknadsföringsinsatser, som har bidragit till öka medvetenheten om denna nischkategori.

Vinsterna från denna generatorverksamhet kommer i en allt högre grad att användas till framställningen av ren energi och digital kapacitet. Vi anser att denna strategi är vettig och överensstämmer med vår makroekonomiska prognos om ett alltmer avkarboniserat, decentraliserat och digitaliserat elsystem. För närvarande utökar Generac sin verksamhet snabbt inom solenergi för bostäder och energilagring i USA och kan även komma att expandera utomlands på längre sikt. Även om solenergi och lagring utgör en stor och växande potentiell marknad, kan en framgång inte garanteras. Befintliga konkurrenter som förser den amerikanska marknaden för solinverterare kontrollerar runt 90 procent av marknaden, vilket kan göra det svårt för en ny aktör som Generac att vinna terräng. Förutom solenergi och lagring försöker företaget att omvandlas från en renodlad utrustningsleverantör till att även erbjuda mjukvaru-/digital kapacitet. Vi anser att Generacs förvärv av Enbala 2020 är dess första intåg i marknaden för nätverk- och mjukvaru-relaterade produkter.

Företagsledningen har i stor utsträckning tidigare köpt upp företag för att påskynda inträdet på nya marknader, och vi förväntar oss att de fortsätter med denna förvärvsstrategi. Hittills har ledningen valt "små satsningar" när det gäller uppköp. Vanligtvis genomför de varje år flera förvärv med en genomsnittlig transaktionsstorlek under $100 miljoner. Vi anser att företaget inte bör undvika större transaktioner om de är strategiskt rimliga, trots att det skulle innebära en kortsiktig utspädning av dess finansiella profil."

Brett Castelli, analytiker

KKR (KKR)

Industri: Kapitalförvaltning
Morningstar Economic Moat Rating: Snäv
Moat trend: Stabil
Uppskattat verkligt värde: $80
Morningstar Rating (fr.o.m. den 5 november 2021): 3 stjärnor

”KKR har skaffat sig en stark ställning inom branschen för kapitalförvaltning av alternativa tillgångar genom sitt rykte, breda produktportfölj, investeringsresultat och engagerade experter – inte enbart för att insamla kapital utan också för att upprätthålla det rykte som företaget byggt upp som ett samarbetsföretag för institutionella och kapitalstarka investerare som söker exponering mot alternativa tillgångar. Till skillnad från mer traditionella kapitalförvaltare, som har varit tvungna att förlita sig på inaktiva investerare (drivna av goda fondresultat eller slöhet/osäkerhet) för att hålla den årliga inlösenfrekvensen låg, kan de produkter som erbjuds av kapitalförvaltare som förvaltar alternativa tillgångar vara förenade med en inlåsningsperiod som hindrar investerarna från att lösa in en del av eller hela innehavet under en längre tidsperiod.

KKR är en av världens största förvaltare av alternativa tillgångar med sammanlagt $459,1 miljarder i förvaltade tillgångar i slutet av september 2021, inbegripet $349,1 miljarder i avgiftsbelagda förvaltade tillgångar. Företaget har två huvudsegment: kapitalförvaltning (som omfattar privata marknader: private equity, kredit, infrastruktur, energi och fastigheter, samt marknader öppna för allmänheten – främst kredit och hedge/fondinvesteringsplattformar) och försäkringar. Inom kapitalförvaltning stod de privata marknaderna för 42 procent av de avgiftsbelagda tillgångarna och 67 procent av de grundläggande förvaltningsavgifterna, medan marknader öppna för allmänheten stod för 58 procent respektive 33 procent. Inom försäkringssegmentet har KKR sedan förvärvet av en 61,5 procent andel i Global Atlantic Financial Group i februari 2021 nu en exponering mot pension-, livränte- och livförsäkringsbranschen, samt mot återförsäkring och retroaktiv försäkring.

KKR:s investerare satsar på att företagets enastående investeringsresultat och fortsatta förmåga att insamla kapital i framtiden. Även om vi har förtroende för företagets förmåga att uppnå en avkastning över genomsnittet under det kommande decenniet, så tror vi att det kommer att bli allt svårare för KKR att göra det på längre sikt. En ökad konkurrens inom sektorn (inklusive från mer traditionella kapitalförvaltare som BlackRock), fortsatt press på avgifterna och en allmän mognad av segmentet (från en stabil period av övergenomsnittlig tillväxt p.g.a. investerares skiftande efterfrågan till förmån för alternativa tillgångar) tynger resultaten”.

Gregg0ory Warren, strateg

Rocket Companies (RKT)

Industry: bolån
Economic Moat Rating: Snäv
Moat Trend: Stabil
Fair Value Estimate: $21
Morningstar Rating (fr.o.m. den 5 november 2021): 4 stjärnor

“Även om Rocket Companies erbjuder en rad olika produkter och tjänster, så är företaget är mest känt för sitt segment Rocket Mortgage, som står för merparten av dess intäkter. Bolånebranschen är splittrad och mycket konkurrensutsatt. Rocket utmärker sig, då de helt och hållet är digitalt baserade: samtliga bolån beviljas och sköts via företagets mobilapp och webbplats. Rocket har gjort betydande investeringar för att automatisera denna process och också varit branschledande när det gäller att påskynda handläggningstiden av lånen vilket avlägsnat smärtsamma flaskhalsar för konsumenterna. Dessa investeringar, i kombination med kontrollen över värderings- och tituleringsprocessen genom ägandet av Amrock, har möjliggjort det för företaget att erbjuda dess låntagare en branschledande erfarenhet av bolån, samtidigt som det har en kostnadsstrukturfördel jämfört med sina konkurrenter.

Som digital långivare kan Rocket snabbt öka eller minska sin bolånevolym, då varje lån kräver en smärre manuell hantering. Rocket har dragit stor nytta av denna flexibilitet under de senaste kvartalen, eftersom företaget varit väl rustat att utnyttja den kraftiga ökningen av bolåneverksamheten som skedde under 2020, då en intäktsökning på mer än 200 procent jämfört med året innan rapporterades. Nu när refinansieringsverksamheten normaliseras räknar vi med att Rockets intäkter och resultat kommer att sjunka från 2020:s toppnivåer, främst för att prissättningen på sekundärmarknaden för bolån har svalnat, men Rockets ökade marknadsandel kommer att upprätthålla resultaten långt över sina prepandemiska nivåer.

Vi förväntar oss att Rocket fortsatt kommer att vinna marknadsandelar från andra långivare. Konsumenterna har under pandemin blivit mer bekväma med att sköta deras ekonomi digitalt, och digitala långivare, som Rocket, har gynnats av denna medvind. Rocket har rönt stora framgångar i och med utökandet av sitt partnernätverk. Nya partnerskap med företag som Mint och Morgan Stanley, som nu erbjuder Rockets bolån till deras kunder, kommer att bidra till ytterligare tillväxt. Även om Rockets intäkter och vinster sannolikt kommer att förbli volatila, ett symptom på bolånebranschens cykliska karaktär, kommer företagets starka konkurrensställning och trender i fråga om konsumentbeteendet att skapa en långsiktig tillväxt."

Michael Miller, analytiker

This article was originally published on November 9, 2021 at morningstar.com 

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Bath & Body Works Inc44,65 USD0,00Rating
Blackstone Inc95,86 USD0,00Rating
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A61,37 USD0,00Rating
Generac Holdings Inc117,70 USD0,00Rating
KKR & Co Inc Ordinary Shares55,50 USD0,00Rating
Rocket Companies Inc Ordinary Shares Class A9,36 USD0,00Rating
The Carlyle Group Inc35,43 USD0,00Rating

About Author

Susan Dziubinski

Susan Dziubinski  Susan Dziubinski is senior product manager with Morningstar.com.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings