Bästa och sämsta fonderna i Sverige i april

Vi summerar månaden som gått genom att ta en titt på vilka fonder som lyckats leverera en positiv avkastning trots ett rätt surt börsklimat. Bland förlorarna i april syns en tydlig trend - nio av tio är fastighetsfonder. 

Johanna Englundh 2022-05-06 | 8:13
Facebook Twitter LinkedIn

Pilar upp och ned

April var ännu en månad med negativ avkastning för Morningstar Sweden, som stängde boken med ett tapp om 3,8%. Sedan årsskiftet fram till slutet på april har indexet fallit nästan 18%. Spannet mellan den bästa och den sämsta fonden under månaden är hela 26,3%. 

Bland de drygt 800 sverigeregistrerade fonderna i vår databas visade endast drygt 100 en positiv avkastning för april. 

Under månaden trillade en hel del kvartalsrapporter in, där många överraskade på den positiva sidan. Inte ens detta lyckades lyfta börshumöret. I andra sidan vågskålen låg en hel drös med faktorer som tyngde sentimentet, det fanns en överhängande rädsla för räntehöjningar från centralbanker (något som nu realiserats), en till synes skenande inflation, komponentbrist, för att inte ens tala om kriget i Ukraina. 

 

Hedgefonder levererade avkastning

Bland månades bäst presterande fonder hittar vi flera hedgefonder, så kallade specialfonder som har friare placeringsregler än värdepappersfonder. Vanligtvis har dessa fonder målet att leverera en positiv avkastning även om börsen går ned. På första och andraplats har vi två hedgefonder – från samma fondbolag, som båda investerar i derivatinstrument med hävstång. Det gör att man kan få en förstärkt utveckling på den underliggande tillgången man investerar i (denna hävstång går dock åt båda hållen). 

Ettan, Lynx Dynamic, har en kvantitativ investeringsfilosofi och investerar brett i råvaror, räntor, spannmål, aktier, valutor, obligationer. Under april bidrog framförallt fondens korta positioner i amerikanska och europeiska obligationer samt räntor med kort löptid till avkastningen. Utöver det är fonden kort USA, vilket var lönsamt då både S&P 500 and Dow Jones uppvisade sin sämsta månad sedan mars 2020.

Lynx som hamnar på en andraplats investerar i energisektorn som har stigit ordentligt till följd av kriget i Ukraina och oroligheter kring utbudet. Utöver detta har fonden även en exponering mot nickel som också utvecklats starkt.

Ryssland står för ungefär 10% av den globala nickelproduktionen och marknadsaktörer är oroliga för att utbudet kraftigt kan komma att påverkas i spåren av västs sanktioner mot Ryssland. ”Risken för ännu en short squeeze på nickelmarknaden förblir hög inom den närmsta tiden”, gick det att utläsa från en kommentar av S&P Global Commodity Insight.

Utav de tio fonderna på topplistan är sex specialfonder. Utöver dessa specialfonder hittar vi även fonder som är investerade i tillväxtmarknader (Tundra Sustainable Frontier Fund), en allokeringsfond (NorQuant Multi Asset) och en indexfond (Handelsbanken Gl Hi Div Lo Vol Cr) och en global aktiefond (SPP Aktiefond Stabil

 

Tuff månad för fastigheter

Ett genomslående tema för fonderna som hade sämst avkastning under april är att hela nio av tio är fastighetsfonder. Det är egentligen inte särskilt förvånande att sektorn föll brett under månaden - det är framförallt oron kring stigande långräntor som ligger som en våt filt över sektorn. En stigande långränta riskerar nämligen att leda till större finansieringskostnader för sektorn som har en hög skuldsättning. 

Oron blev även realiserad i slutet av månaden när Riksbanken höjde räntan med 25 punkter, vilket innebar att reporäntan för första gången på över sju år letade sig över noll.

"Den nordiska noterade fastighetssektorn hade under april sin svagaste kursutveckling sedan mars 2020 och har sedan toppen i november har sektorn fallit hela 27 procent. Trots två år av stark operationell utveckling där såväl förvaltningsresultat per stamaktie som substansvärde per aktie stigit kraftigt så handlas sektorn nu 6 procent under toppen innan Covid-19 pandemin slog till", konstaterar Philip Hallberg och Tobias Kaj som förvaltar Lannebo Fastighetsfond och Lannebo Fastighetsfond Select i en månadskommentar för april. 

Hur ska man tolka dessa listor? 

Jag tycker att listor som dessa kan bidra med en bra inblick i hur marknadssentimentet är, och vilka sektorer som drabbas/gynnas av det aktuella marknadsklimatet. Däremot ska det inte ses som någon köp/sälj rekommendation. Som alltid gäller det att göra sin egen hemläxa innan man investerar i något. 

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar