Är marknaden billig eller dyr?

Vi har tagit oss en titt på andelen över- och undervärderade aktier inom hela vår täckning för att avgöra huruvida marknaden är billig eller dyr. 

Fernando Luque 2022-06-09 | 9:31
Facebook Twitter LinkedIn

person on tightrope with scales

De globala marknaderna går igenom en turbulent tid och på Morningstar använder vi flera mått för att studera de största aktierna i världen för att ta reda på deras nuvarande värde.

Ett av dessa mått är pris/fair value, som kan vara en bra indikator på om ett visst företag är dyrt eller billigt – eller korrekt värderat. Ett annat sätt att bedöma detta är genom Morningstar Star Rating, som kan vara ett utmärkt visuellt hjälpmedel. Ett företag med 1 stjärna är dyrt, 3 stjärnor är rimligt prissatt och 5 stjärnor är undervärderat.

Stjärnbetyget har en fördel gentemot priset/fair value i den meningen att det inkluderar en nivå av osäkerhet i uppskattningarna. Två företag kan ha mycket liknande pris/fair value, men det behöver inte översättas till samma Morningstar-betyg.

Att titta på antalet aktier som får 4 och 5 stjärnor (företag som anses vara en köpmöjlighet – i grönt i grafen nedan) och antalet aktier med 1 eller 2 stjärnor (kan betraktas som övervärderade) kan därför ge oss ytterligare ledtrådar om huruvida aktiemarknaden totalt sett är överprisad.

Som diagrammet visar var andelen övervärderade aktier större förra året, och 2022 har sett en förändring i värderingen. Detta är i linje med vad vi har sett på den amerikanska marknaden, till exempel, där aktier handlas med en sällsynt rabatt.

Denna övning är också meningsfull på sektornivå. Följande graf visar att konsumentcykliska och teknologiska sektorer är de mest attraktiva när det gäller värdering, med 67% och 62% av aktierna i de respektive områdena undervärderade. Å andra sidan är energi och allmännyttiga de dyraste aktierna, med 34% och 50% av aktierna med stjärnbetyg på 1 respektive 2.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Fernando Luque

Fernando Luque  is Senior Financial Editor at Morningstar Spain

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings