Är marknaden billig eller dyr?

Uppdaterad juni: Vi har tagit oss en titt på andelen över- och undervärderade aktier inom hela vår täckning för att avgöra huruvida marknaden är billig eller dyr. 

Fernando Luque 2022-06-09 | 9:31
Facebook Twitter LinkedIn

person on tightrope with scales

De globala marknaderna går igenom en turbulent tid och på Morningstar använder vi flera mått för att studera de största aktierna i världen för att ta reda på deras nuvarande värde.

Ett av dessa mått är pris/fair value, som kan vara en bra indikator på om ett visst företag är dyrt eller billigt – eller korrekt värderat. Ett annat sätt att bedöma detta är genom Morningstar Star Rating, som kan vara ett utmärkt visuellt hjälpmedel. Ett företag med 1 stjärna är dyrt, 3 stjärnor är rimligt prissatt och 5 stjärnor är undervärderat.

Stjärnbetyget har en fördel gentemot priset/fair value i den meningen att det inkluderar en nivå av osäkerhet i uppskattningarna. Två företag kan ha mycket liknande pris/fair value, men det behöver inte översättas till samma Morningstar-betyg.

Att titta på antalet aktier som får 4 och 5 stjärnor (företag som anses vara en köpmöjlighet – i grönt i grafen nedan) och antalet aktier med 1 eller 2 stjärnor (kan betraktas som övervärderade) kan därför ge oss ytterligare ledtrådar om huruvida aktiemarknaden totalt sett är överprisad.

Den senaste månaden har andelen aktier med 4 eller 5 stjärnor stigit från 50% förra månaden till 60% i slutet av juni, en rekordnivå de senaste åren. När det gäller andelen aktier med 1 eller 2 stjärnor har denna sjunkit från 15% till 11%, ytterligare ett rekord.

Slutsatsen är att de aktier som följs av våra analytiker har blivit klart billigare till följd av börsernas fall de senaste veckorna. I juni tappade Morningstar Global Markets-index, som speglar utvecklingen på världens aktiemarknader, 6,4 %i euro.

Europa eller USA?

Vi kan också göra den här övningen på regional nivå och försöka svara på en fråga som investerarna alltid tänker på: vilket är mer attraktivt, Europa eller USA?

Följande tabell visar att det inte finns någon signifikant skillnad i värdering mellan USA och Europa.

 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Fernando Luque

Fernando Luque  is Senior Financial Editor at Morningstar Spain

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar