Allt fler svenskar vänder sig till fonder

Nästan tre av fyra svenskar har idag ett privat fondsparande. ISK som lanserades 2012 har successivt ökat i popularitet: hälften av spararna väljer idag att fondspara på ett ISK.

Johanna Englundh 2022-06-22 | 7:16
Facebook Twitter LinkedIn

Det privata fondsparandet har ökat under de senaste åren. För tio år sedan hade 66% av de vuxna svenskarna ett privat fondsparande, siffran ökade till 70% år 2020 och landar idag på 73%. Det visar en undersökning från Fondbolagens förening. 

Fonder som sparform slås endast av sparkonto: 86% av svenskarna sparar på ett sparkonto. Fonder är alltjämt en betydligt mer jämställd sparform än aktier. Medan 44% av männen direktäger aktier gör endast 30% av kvinnorna det (2022). Motsvarande siffror år 2012 var 35% aktieägande för män och 21% för kvinnor.

Med tiden har allt fler svenskar valt att fondspara via ISK, som var en helt ny sparform 2012. Idag har hälften av svenskarna sitt fondsparande på ett ISK jämfört med 3% i 2012 års mätning. Direktsparandet i fonder är dock relativt konstant: 44% hade ett direktsparande i fonder år 2012 jämfört med 43% idag.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings