Hanteras varsamt: Momentum förklarat

Det finns en hel del historik som indikerar att momentumfaktorn verkligen fungerar, men kritiker höjer ett varningens finger för investerares partiskhet, dåliga tajming och flockbeteende

Johanna Englundh 2022-06-30 | 8:26
Facebook Twitter LinkedIn

Skiing

Du kanske har stött på begreppet momentumfaktorn eller "momentuminvestering". Enkelt uttryckt handlar momentumfaktorn om att aktier som har presterat bra i förhållande till sina jämförbara konkurrenter tenderar att fortsätta att överprestera, medan de som presterar relativt dåligt tenderar att fortsätta att underprestera.

Det finns även en hel del historik som bekräftar detta. I en artikel från 2014 av hedgefondförvaltaren Clifford Asness och hans kollegor på AQR Capital Management, slog författarna fast att momentumavkastningspremien är uppenbar i 212 år av amerikanska aktiedata.

"En del av dessa bevis går före akademisk forskning inom finansiell ekonomi, vilket tyder på att momentumpremien har varit en del av marknaderna sedan deras existens, långt innan forskare studerade dem som vetenskap", skrev AQR-teamet.

Det här med investeringar verkar ju vara lätt som en plätt tänker du då, eller hur? Inte riktigt. Som med allt inom investeringar finns det bara en sak som är säker: du kan inte förutsäga avkastningen hos något. Momentumstrategier har plågats av krascher och har flera kritiker. Den viktigaste lärdomen för investerare är att de bör hantera kraften i momentum varsamt.

Varför överträffar Momentum-aktier?

Morningstar-strategen Amy C. Arnott säger att momentum har varit en av de bäst presterande marknadsfaktorerna under det senaste decenniet, och levererat en avkastningsfördel under sju av de senaste tio kalenderåren.

"Momentumaktier föll något mindre än den totala marknaden i den coronavirusdrivna nedgången i början av 2020, följt av en stark återhämtning när marknaden återhämtade sig. Momentum genererade en ännu mer robust avkastningspremie på 2021 års hausseartade marknad", säger hon.

Precis som med andra faktorer pågår det en debatt om varför momentumpremien kvarstår, och det finns inget självklart svar på den frågan. En teori är att styrkan i momentumfaktorn förmodligen delvis återspeglar det flockbeteende som gör att investerare tenderar att hamna i aktier som har haft hög avkastning på senare tid.

Det kan också bero på att investerare antingen överreagerar eller underreagerar på nyheter om ett företags resultat, eller helt enkelt oviljan att sälja aktier med förlust.

Inget varar för evigt

Vissa säger att momentumfaktorn är en av de mest utmanande för investerare att fånga. Detta beror på dess övergående karaktär. De som riktar in sig på momentumaktier kommer därför med största sannolikhet att se en hög omsättning. Att ofta sälja och köpa aktier ökar transaktionskostnader såväl som skatter, två faktorer som kan äta upp en betydande del av avkastningen.

En annan viktig faktor är det mänskliga sinnet. Även om alla investeringar kräver disciplin, menar vissa att en momentumfaktorinvesterare måste vara ännu mer disciplinerad. De flesta människor tenderar att hänga fast vid aktier som gått dåligt samtidigt som de säljer sina vinnare, en tendens beteendeekonomer kallar dispositionseffekten. Men för att vara en momentuminvesterare måste du göra tvärtom och regelbundet sälja dina förlorare och hålla fast vid vinnare med hög momentum.

"Ingenting varar för evigt. Momentum är en kraftfull kraft, men det är återgången till medelvärdet också. Det betyder att investerare som vill satsa på momentum bör vara noggranna och komma ihåg att det inte är en garanterad väg till framgång", förklarar Arnott.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings