6 bra saker att veta om marknadskrascher och nedgångar

Regelbundenheten hos marknadskrascher och nedgångar är en påminnelse om att tålamod är nyckeln till att lyckas med investeringar på aktiemarknaderna. 

Paul D. Kaplan 2022-06-29 | 10:07
Facebook Twitter LinkedIn

moln

Nu börjas det igen. Från december 2021 till mitten av juni sjönk den amerikanska aktiemarknaden med cirka 20% i reala termer.

Det är inte första gången jag skriver om stora börsnedgångar, som bland annat har inkluderat artiklar om coronakraschen och historien om marknadskrascher.

Lärdomar från börsnedgångar

Jag har sett flera teman dyka upp när det kommer till dessa stora börsnedgångar:

  1. Då och då går aktiemarknaderna igenom långa och djupa nedgångsperioder.
  2. Efter en stor nedgång är det svårt att förutse hur lång tid det kommer att ta för börserna att återhämta sig.
  3. På mycket lång sikt har aktiemarknaderna varit mycket generösa mot investerare som kan ta sig igenom långa perioder av nedgång.
  4. Under tider av snabb och djup nedgång bör investerare undvika panikförsäljning.
  5. Normalfördelning är en otillräcklig modell för aktiemarknadens avkastning. En modell som kan fånga de extrema riskerna på aktiemarknaden (dess "fat tails") behövs.
  6. Ibland rör sig marknaden och ekonomin i motsatta riktningar.

Hur ofta sker börskrascher?

Låt oss ta en närmare titt på de enstaka perioderna av börsnedgångar.

Diagrammet nedan använder real månatlig avkastning på amerikanska aktiemarknader som går tillbaka till januari 1886 och årlig avkastning under perioden 1871–85, som jag ursprungligen sammanställde för Laurence B. Siegels bok från 2009, "Insights Into the Global Financial Crisis"

Enligt konventionen använder jag termen björnmarknad för att hänvisa till en nedgång på 20% eller mer. Varje nedgång indikeras med en horisontell linje, som börjar vid episodens ackumulerade toppvärde och slutar när det ackumulerade värdet återgår till föregående topp.

Exhibit 1

Som du kan se i diagrammet ovan är det 152-åriga rekordet av avkastning på den amerikanska marknaden full av björnmarknader; i varje fall återhämtade sig marknaden så småningom och gick vidare till nya höjder.

Detta visade sig även vara fallet för den senaste börskraschen 2020. Efter en nedgång på 20% (i reala termer) från december 2019 till mars 2020, återhämtade sig den amerikanska aktiemarknaden helt på bara fyra månader och var tillbaka till sin nivå före kraschen i juli, och gick kort efter det upp till ännu högre nivåer.

Denna marknadsåterhämtning är bevis på den andra lärdomen om börsnedgångar: Man kan aldrig förutse hur snabb en återhämtning kommer att vara.

Nya toppar efter marknadsnedgångar

En investerare som stannade på marknaden genom dessa extrema nedgångar har hittills belönats väl.

Diagrammet ovan visar att trots nedgångarna, av vilka några var ganska långa och allvarliga, växte 1 dollar investerad i slutet av 1870 till 20 514 dollar  i reala termer i slutet av maj 2022. Detta är en real årlig avkastning på 6,8%.

Tänk tillbaka på när marknaden nådde botten i februari 2009. Sedan dess till maj 2022 var den upp 424%. Även efter den ytterligare nedgången som ägde rum under den första delen av juni 2022, vilket gjorde den nuvarande nedgången till en officiell björnmarknad, är marknaden upp med 409% från februari 2009.

Tänk tillbaka på när marknaden hade rasat i januari 2020. Sedan dess och fram till maj 2022 har den ökat med 18%. Även efter den ytterligare nedgången som ägde rum under den första delen av juni, är marknaden upp med cirka 14% från januari 2020.

Inte alla börsnedgångar och återhämtningar är desamma

Nedan är en lista över de 22 värsta marknadsnedgångarna i den amerikanska aktiemarknadens nästan 152-åriga historia.

Tabellen visar den månad då det ackumulerade värdet nådde sin topp före nedgången, den månad då börsnedgången var som värst (dalgången) och månaden då den nådde den föregående toppen.

Inte överraskande inträffade den största nedgången med kraschen 1929 när det kumulativa värdet sjönk med 79% och det tog fyra och ett halvt år att återhämta sig. (Denna återhämtning var kortvarig. Den följdes av en nedgång på nästan 50%, den femte största nedgången på vår lista.

Exhibit 2

Lite färskare i minnet är den näst största nedgången på 57,6%, som inträffade under 2000-talet. Det decenniet började med en krasch, följt av en nära återhämtning, men upplevde sedan en annan krasch – den globala finanskrisen.

För att sätta saker i perspektiv, notera att nedgången på 18,3% (den 18:e på vår lista) som började med uppkomsten av den nya coronavirus-pandemin tog bara fyra månader att återhämta sig, även om pandemin varade mycket längre. Detta visar hur marknaden ibland kan kopplas bort från den verkliga världen, och det är en skarp påminnelse om att aktiemarknaden inte är ekonomin.

Från och med maj 2022 ligger den nuvarande börsnedgången på 17,5% och är på en 21:a plats på vår lista.

I nuläget vet vi inte hur allvarlig denna nuvarande marknadsnedgång kommer att vara, hur länge den kommer att pågå eller hur lång tid det kommer att ta att återhämta sig. Men om historien är någon vägledning, bör försiktiga långsiktiga investerare som kan stå emot riskerna med aktieinvesteringar hålla kursen och inte få panik.

Lärdomar från historien 

Vid tidpunkten för en marknadskrasch eller nedgång kunde vi naturligtvis inte ha vetat att det skulle ske – vilket är anledningen till att vissa investerare får panik och säljer av sina aktieinnehav.

Det visar bara marknadernas oförutsägbarhet. Alla krascher är inte lika i sin svårighetsgrad och varaktighet, och det är svårt att namnge marknadens topp eller botten. Därför är det bästa sättet att förbereda sig för nästa krasch att äga en väldiversifierad portfölj som passar ens tidshorisont och risktolerans.

Det jag skrev för mer än två år sedan är sannare än någonsin:

"Marknadsrisk handlar om mer än volatilitet. Marknadsrisk inkluderar även möjligheten till pressade marknader och extrema händelser. Dessa händelser kan vara skrämmande på kort sikt, men den här analysen visar att investerare som kan stanna kvar på marknaden på lång sikt kommer att bli belönade av aktiemarknaderna för att ta dessa risker.”

Förstå riskerna

En anledning till att riskerna och potentiella utmärkelser med aktieinvesteringar ofta missförstås är att standardmodeller för aktieavkastning är baserade på normalfördelningen.

I en normalfördelad kurva är det praktiskt taget omöjligt att det finns den sortens extrema avkastningar som till stor del är ansvariga för de djupa nedgångar och stora uppgångar som vi ser i marknadshistorien. Med andra ord saknar normalfördelningen de feta svansarna (de extrema avkastningarna på ändarna av kurvan) som vi ser i historiska avkastningar.

Att förstå det historiska rekordet bör hjälpa investerare att ta sig igenom den nuvarande nedgången. Och om denna nedgång är som alla andra under de senaste 150 åren, kommer investerarna bli rikligt kompenserade.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Paul D. Kaplan  Paul D. Kaplan, Ph.D., CFA, is director of research with Morningstar Canada.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar