Morabor bäst när det kommer till fondsparande

58,3 procent av de vuxna kommuninvånarna i Mora direktsparar i fonder. Det är mer än i någon annan kommun i Sverige. Motsvarande siffra för hela landet är 45 procent.

Johanna Englundh 2022-08-18 | 8:26
Facebook Twitter LinkedIn

Mora sticker ut bland alla Sveriges kommuner med högst andel fondägare: 58,3 procent. På andra plats kommer Örnsköldsvik med 57,9 procent, därefter Lomma med 57,0 procent. Detta kan jämföras med rikssnittet som är 45 procent. Det framkommer av ett pressmeddelande från Fondbolagens förening. 

Dalarna över lag har en hög andel fondägare. Gagnef, Leksand, Malung-Sälen, Falun och Vansbro har alla ett fondägande över 50 procent, dvs. 5 procentenheter över rikssnittet.

Mora toppar även listan när det gäller fondandelsvärdet i Dalarna – medianvärdet på Morabornas fondinnehav är 60 570 kronor. Det går att jämföra med medianvärdet i riket som är 55 000 kronor.

Glädjande att se är även att andelen kvinnor som sparar är högre än andelen män i toppkomunen Mora, men även den högsta andelen kvinnor som äger fonder i någon annan kommun i Sverige.

Daniel Waldenströms forskning visar att könsskillnaderna vad gäller fondägande generellt sett är små, med en liten övervikt för kvinnorna. Om man tittar på riket som helhet äger 46 procent av kvinnorna och 44 procent av männen fonder. Medianvärdet av fondinnehaven är intressant nog något större för kvinnor, 57 000 kronor, än för män, 53 000 kronor.

Fondsparandet är vanligt i hela Sverige och det finns inte någon motsättning mellan stad och landsbygd när det gäller fondägandet.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar