Morningstar slår ihop två framåtblickande fondbetyg

Förändringen kommer att kombinera Morningstar Analyst Rating med Morningstar Quantitative Rating, vilket gör det ännu enklare för investerare att undersöka och välja förstklassiga förvaltade investeringar.

Johanna Englundh 2022-09-09 | 9:33
Facebook Twitter LinkedIn

morningstar betyg

Morningstar planerar att förena sina två framåtblickande betyg – Morningstar Analyst Rating och Morningstar Quantitative Rating för fonder – i ett enda betyg: The Morningstar Medalist Rating. Dessa förändringar beräknas ske under andra kvartalet 2023.

"Under det senaste decenniet har Morningstar Analyst Rating och Morningstar Quantitative Rating bemyndigat investerares framgång genom att noggrant sortera fonder baserat på framtida resultat i förhållande till ett jämförelseindex eller jämförbara fonder. Genom att kombinera dessa två betyg bygger vi på den styrkan samtidigt som vi förenklar sättet vi presenterar information för investerare", säger Lee Davidson, head of manager and quantitative research på Morningstar.

"Detta borde göra det lättare för investerare att analysera, välja och övervaka förvaltade investeringar bland ett ständigt växande hav av valmöjligheter.”

För närvarande gör Morningstar framåtblickande bedömningar av förvaltade investeringar på två sätt: Förvaltaranalysanalytiker bedömer kvalitativt förvaltade investeringar som de täcker. Dessa bedömningar kulminerar sedan i Morningstar Analyst Rating, som tar formen i ett betyg av guld, silver, brons, neutralt och negativt.

Morningstar använder även algoritmiska tekniker för att bedöma förvaltade investeringar som analytiker inte täcker. De kvantitativa bedömningar ligger till grund för det kvantitativa betyget, som också tar formen av guld, silver, brons, neutral och negativ. 

Genom att förena analytikerbetyget och det kvantitativa betyg under Medalist Rating-bannern kommer Morningstar att integrera de båda till en betygsskala av guld, silver, brons, neutral och negativ, och ta bort det upphöjda "Q:et" (som står för quantitative) från betygen av förvaltade investeringar som bedömts kvantitativt.

Metoderna för analytikerbetyg och kvantitativt betyg kommer inte att förändras och de tre pelarna – "People, Process och Parent" – kommer att fortsätta att ligga till grund för betygen. Men för att hjälpa investerare att skilja mellan pelare som bedöms av analytiker och de som bedöms kvantitativt kommer Morningstar att fortsätta att tillämpa den upphöjda "Q"-beteckningen till pelarbetyg som tilldelas kvantitativt.

Medalist Rating

Morningstar förväntar sig ingen inverkan på de betyg som de tilldelar fonder som ett resultat av detta.

"Det förenade betygssystemet återspeglar inte bara vårt förtroende för effektiviteten och kvaliteten hos de två betygen system, utan återspeglar också bättre hur det kvantitativa betyget och analytikerbetyget har sammanfogats, sa Davidson.

"Vi utformade det kvantitativa betyget för att efterlikna det sätt som chefsanalytiker
tilldelar betyg. Med andra ord kan vi inte generera det kvantitativa betyget utan analytikernas pågående inmatning."

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar