Tuffare tider väntar innan det vänder

Rekordinflation och höga räntor drabbar redan hushåll och företag hårt. Men trots finanspolitiska insatser väntar ännu tuffare tider innan det vänder, varnar Christina Nyman, Handelsbankens chefsekonom, i bankens senaste konjunkturprognos.

Finwire 2022-09-21 | 9:09
Facebook Twitter LinkedIn

 ”Återhämtningen inleds först under slutet av 2024 när inflationen har fallit tillbaka och hushållens köpkraft åter förbättras”, säger Nyman.

Världsekonomin bromsar in och nästa år räknar Handelsbankens ekonomer med att de stora ekonomierna går in i en mild recession med stigande arbetslöshet. För euroområdet spår Handelsbanken negativ tillväxt med 0,5 procent nästa år, vilket är en sänkning från förra bedömningen på 0,9 procent. Under 2024 stärks BNP till plus 1,5 procent.

Den svenska ekonomin är fortsatt mycket stark med stigande sysselsättning och fallande arbetslöshet. Men hushållens köpkraft urholkas nu snabbt genom höga elpriser, snabbt stigande ränteutgifter och fallande reallöner. Även den svenska BNP-tillväxten kommer att vara negativ under nästa år med 0,3 procent, för att stärkas året efter till 1,6 procent.

Inflationen är nu den högsta på 30 år och den bedöms stiga ytterligare under hösten. Flera faktorer talar dock för att inflationen kan börja sjunka långsamt nästa år. För helåret 2023 stannar KPIF-inflationen på höga 6,1 procent. Först framåt 2024 bedöms inflationen vara i linje med inflationsmålet på 2 procent.

Riksbanken kommer höja styrräntan tills de ser tecken på att inflationstrycket avtar. Det finns en risk att inflationen biter sig fast och det vill alla centralbanker undvika.

”Man ska räkna med att Riksbanken höjer räntan även om det innebär att ekonomin går in i en lågkonjunktur, det kan nog till och med vara vad som krävs för att få ner inflation”, säger Nyman.

Handelsbankens bedömning är att styrräntan toppar på 2,75 procent.

"Det är en nivå som bedöms vara klart åtstramande och Riksbanken väntas därför ligga still med räntan därefter. Det innebär att rörliga bostadsräntor väntas stiga mot 4,5 procent och att ränteutgifterna som andel av hushållens inkomster stiger snabbt upp till nivåer som inte setts sedan mitten av 1990-talet", säger Nyman. 

På valutasidan spår Handelsbanken en svagare krona mot både euron och dollarn. Prognosen för årets slut ligger nu på 10,85 kronor mot euron, att jämföra med 10,10 som var bedömning i maj. För dollar är motsvarande siffror 11,07 kronor respektive 9,44 kronor. Nästa år spås en starkare krona.

 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Finwire  Finwire förser Morningstar med kontinuerligt uppdaterad bevakning av nyheter som påverkar börsnoterade företag.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar