Vinden blåser i rätt riktning för turbiner

Vind är inte bara miljövänligt, det har också en solid ekonomisk och geopolitisk dragningskraft.

Sunniva Kolostyak 2022-09-28 | 8:25
Facebook Twitter LinkedIn

wind turbine

Vi befinner oss i en miljö med skyhöga priser på fossila bränslen, men det gröna skiftet närmar sig fortfarande. Förnybar energi förväntas bli det övergripande temat i världen under de kommande 30 åren.

Många olika förnybara källor undersöks. En av de viktigaste är vind, en optimal energikälla ur både miljömässig och ekonomisk synvinkel, anser Morningstar.

Varför är det så? Vind är 40 gånger renare än gas och 75 gånger renare än kol – vilka tillsammans bidrar med 55 % av den globala energiförbrukningen. Dessutom är det också den billigaste energikällan i många länder.

Men tiden rinner iväg. De globala koldioxidutsläppen nådde rekordnivåer 2021, så vägen till nettonoll till 2050 (vilket är målet med Parisavtalet) är lång.

Morningstar tror att den globala vindkapaciteten kommer att växa 2,7 gånger (eller upp till 165 gigawatt per år) till 2030. Detta är mer än två gånger mindre än de installationer som krävs för att uppnå nettonoll bara 20 år senare (cirka 390 gigawatt).

Det banar dock vägen för företag som deltar i temat vindövergång – vilket kan ge möjligheter för vissa förmånstagare och deras investerare.

Energisäkerhet driver investeringar

Morningstars uppskattning är att vindkapacitetstillväxten är 11% årligen fram till 2030, vilket beskrivs i vår senaste djupdykning i vindkraftverk.

I rapporten förklarar aktieanalytikern Matthew Donen att en del av den optimism som analytikerteamet har gentemot vindenergi baseras på steg som tagits som svar på osäkerheten kring energisäkerhet, snarare än ambitiösa miljömål.

Målen att bli oberoende av andra länder är mycket mer påtagliga än att fokusera på miljömål, som vanligtvis har saknat substans i hur man ska uppnå dem.

Donen säger att vind kommer att spela en avgörande roll för att minska energiberoendet, särskilt efter kriget i Ukraina och den nuvarande energikrisen, som har ökat statligt fokus.

"Europas beroende av ryskt fossilt bränsle begränsade den roll som kontinenten kunde spela för att förhindra kriget i Ukraina", säger han.

"Alternativ med låga koldioxidutsläpp, såsom vind, är den bästa långsiktiga lösningen för energisäkerhet och oberoende, och kan tas fram snabbare än andra renare källor, som kärnkraft."

Fler åtgärder krävs

Politiker har naturligtvis insett vilken roll vind kan spela för att uppnå ett sådant energioberoende och höjer målen och accelererar hastigheten för att tillåta vindkraft på land – vilket är välkommet efter en period av osäkerhet i lagstiftningen.

Med det sagt, att påskynda investeringar i mer vindenergi kommer inte att räcka för att förnybar energi ska få en tillräckligt stor andel av elmixen för att eliminera utsläppen av växthusgaser. Dessutom har Europa förblivit starkt beroende av att köpa från externa energikällor: Europa importerade cirka 58% av den energi de förbrukade 2020, och fossila bränslen från Ryssland var den största bidragsgivaren, som representerade 24,4% av det totala energibehovet.

Att pensionera kolanläggningar med höga koldioxidutsläpp kommer också att krävas och har flyttats högre upp på energiavdelningarnas agenda. Vid COP26, FN:s viktigaste beslutsfattande organ för klimatförändringar, åtog sig 46 länder att fasa ut inhemskt kol till 2030 och 2040.

Aktier för vindkraft

Vårt föredragna sätt att investera i megatrenden skulle vara genom allmännyttiga företag (utilities) och utvecklare som erbjuder investerare tillväxt av högre kvalitet samtidigt som de gynnas av temat energiomställning. Vi gillar företag inom dessa sektorer som antingen kommer att förbli ledande i övergången till vindenergi som Orsted, RWE och NextEra Energy, eller med betydande uppsida, som American Electric Power.

Vi räknar med att vindkraftstillverkare kommer att fortsätta att ge svag lönsamhet på grund av konkurrenskraftiga priser inom industrin, begränsad produktdifferentiering och långa investeringscykler som begränsar industrins lönsamhet.

Våra analytikers val för investerare för att få tillgång till det globala vindtemat är Orsted och RWE i Europa och American Electric Power och NextEra Energy i USA, som ger investerare en exponering av högre kvalitet. Donen förklarar att turbintillverkarna inte har kunnat expandera sina vallgravar (Moat) och därför förväntas rivaliteten bestå på grund av trycket för att hålla den utjämnade elkostnaden (LCOE) för vind låg och hotet från Kina, som har höjt sin turbinkapacitet. Om dessa aktier säger Donen följande:

Orsted (Orsted)

"Orsted är ledande inom havsbaserad vindkraft och kommer att ta del av temat under många år framöver efter att ha varit den största vinnaren av de senaste brittiska havsvindauktionerna. Verksamheten är väl positionerad för att dra nytta av en ökning av vindkapaciteten och har stora ambitioner att öka sin kapacitet ytterligare under de kommande decennierna."

RWE (RWE)

"RWE kommer att vara en stor förmånstagare från övergången till vindenergi genom sin andraplats inom havsbaserad vindkraftsutveckling. Gruppens vindkapacitet kommer att öka ytterligare efter dess framgångsrika bud i den nyligen genomförda havsvindauktionen i New York Bight. RWE är också positivt exponerad för skyhöga kraftpriser tack vare den mycket liberaliserade andelen av dess förnybara energiproduktion."

American Electric Power (AEP)

"American Electric Power är ett av de största reglerade elbolagen i USA, och tillhandahåller elproduktion, överföring och distribution till mer än 5 miljoner detaljhandelskunder i 11 delstater. AEP:s infrastruktur för överföring och distribution, som står för majoriteten av dess intäkter, kommer att vara nyckeln till att stödja omställningen av ren energi.

"Dessutom omvandlar AEP också sin produktionsflotta. AEP räknar med att installera cirka 15 gigawatt förnybar energi fram till 2030, nästan dubbelt så mycket som de föreslog 2020, bestående av 8,2 GW vindkraft över dess vindrika serviceterritorier och 6,8 GW av solenergi. Företaget planerar också att avveckla nästan 5,3 GW kolproduktionskapacitet mellan 2022 och 2028."

NextEra Energy (NEE)

"NextEra Energy förser investerare med det bästa av två världar: ett högkvalitativt reglerat energibolag och en växande verksamhet för förnybar energi. Vi tror inte att något annat företag i USA är bättre positionerat för att dra nytta av övergången till förnybar energi och Biden-administrationens fokus på ren energi än NextEra. Denna verksamhet har säkrat några av landets mest eftertraktade vind- och solenergianläggningar och har den största marknadsandelen av nordamerikansk vindkraft."

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Sunniva Kolostyak  är datajournalist för Morningstar UK

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar