Halvledarnas uppgång och fall - vad väntar framöver?

Årets underprestation skapar investeringsmöjligheter för tålmodiga investerare

Jocelyn Jovene 2022-10-11 | 16:44
Facebook Twitter LinkedIn

halvledare

När lågkonjunkturen hägrar, drabbas cykliska sektorer. Den främsta bland de cykliska är halvledarindustrin, vars försäljning kan variera kraftigt beroende på ekonomins tillstånd.

Visserligen har industrin under de senaste 35 åren vuxit snabbare än resten av ekonomin, på grund av fallande kostnader, förmågan att bearbeta data mer effektivt och de breda användningsmöjligheterna i moderna produkter.

Stark överprestation före hösten

Och under de senaste tio åren har chiptillverkarnas tekniska skicklighet hyllats av investerare runt om i världen.

SOX-indexet, som följer de största tillverkarna i världen (varav de flesta är noterade i USA), har i genomsnitt avkastat 25,2% per år, vilket överträffar det bredare NASDAQ Composite-indexet (+17,6% per år).

 

Från värderingspremie till rabatt

Ändå vände denna trend i december i takt med stigande långräntor, vilket antände en nedgång i värderingsmultiplar för högtillväxtindustrier, inklusive halvledare.

Sedan slutet av 2021 har P/E-multipeln för SOX-indexet sjunkit från 25x till 14,1x.

Branschen, som handlades med en premie på 16% till S&P 500-indexet i slutet av förra året, handlas nu med 10% rabatt, enligt Factset-data.

Denna trend har nyligen accelererat då flera populära halvledartillverkare sänkt sina prognoser för året.

Förra veckan, på baksidan av svagare efterfrågan på datorer och servrar, utfärdade NVIDIA, IntelMicron och AMD svagare utsikter för 2022. Alla 4 företag handlas nu i 4- och 5-stjärniga intervall - vilket innebär att Morningstars analytiker anser att aktierna är undevärderade. 

Risk för lågkonjunktur

Betyder det att recessionsrisken är fullt prissatt?

"Jag tycker att det är rättvist att säga att mycket av recessionsrisken är prissatt, men med tanke på volatiliteten hos många teknologi-/halvledaraktier är det möjligt att vissa namn fortfarande kan falla ytterligare", säger Abhinav Davuluri, aktieanalytiker på Morningstar.

Anledningen till att en ekonomisk nedgång är dåliga nyheter för chiptillverkarna är att det är en mycket kapitalintensiv verksamhet, där företag investerar miljarder dollar för att tillverka chip – särskilt de mest avancerade, som de som vanligtvis driver din dator, datacenter och höghastighetskommunikationsnätverk.

Eftersom det är en bransch med höga fasta kostnader, när efterfrågan minskar, riskerar chiptillverkare att ha inaktiva "fabs", vilket tynger deras lönsamhet och deras intjäningsförmåga.

Under tidigare lågkonjunkturer fick chiptillverkarnas vinster systematiskt ett slag i magen. 

Capex nedskärningar

Risken är ännu högre nu då många av de största företagen i branschen har accelererat sina investeringsplaner.

"Under Covid-19 accelererade efterfrågan på chips medan utbudet inte kunde hålla jämna steg", säger Davuluri.

"Därför präglades en stor del av 2020, 2021 och början av 2022 i förhållanden av chipbrist. Chiptillverkarna ökade således capex under denna tidsperiod för att hinna med efterfrågan (men efterfrågan har minskat på senare tid).

"Vi har redan sett minneschiptillverkare ta betydande steg för att minska investeringsplanerna för 2023; särskilt Micron minskade sin capex för räkenskapsåret 2023 med 30% (med utrustning ned 50%) och andra minneschiptillverkare kommer sannolikt att följa efter. Framstående logik- och gjuterikunder som TSMC och Intel är mindre benägna att göra så drastiska nedskärningar, enligt vår uppfattning, eftersom deras utgifter är mer bundna till nya processteknikövergångar som är relativt lågkonjunkturbeständiga (även om mängden kapacitet de bygger ut kan bli lägre i en lågkonjunktur)."

En annan risk är den tekniska striden mellan USA och Kina.

Det senaste beslutet från det amerikanska handelsdepartementet att kontrollera exporten av den mest avancerade chiptillverkningsutrustningen till kinesiska chiptillverkare har tyngt offentliga företag i Kina.

Men det kommer med största sannolikhet också att påverka vissa företag i USA och i Europa, eftersom Kina har blivit en av de största marknaderna för halvledare i världen.

Långsiktiga utsikter är (fortfarande) ljusa

Trots dessa risker är den långsiktiga bilden för halvledarindustrin fortsatt ljus.

Det finns fler chip och mer komplexa sådana på en större uppsättning marknader. Efter datorer och smartphones finns de främsta drivkrafterna för industrins tillväxt i fordonssektorn (med framväxten av elektriska och autonoma fordon), industrin (med internet of things) och molnet (med lagring, AI och datacenter applikationer).

När världsekonomin växer ökar också mängden data och behovet av att bearbeta dessa data snabbare för att hjälpa arbetare och företag att bli mer produktiva.

Längs vägen kommer halvledarindustrin att växa, men vägen dit kommer inte vara spikrak.

Investerare som vågar investera i chiptillverkare idag kommer säkerligen att behöva bära kortsiktig volatilitet innan de kan skörda långsiktiga vinster.

Davuluri avslutar: "Vårt bästa val är ASML, ledande inom litografi. ASML:s verktyg används för att göra den senaste generationens chips och dess senaste generation EUV-litografi är avgörande för alla ledande logik-/gjuterichiptillverkare. Vi tror att dess verktyg kommer att vara mer motståndskraftiga mot capex-sänkningar än dess jämställda mitt i en potentiell lågkonjunktur."

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Advanced Micro Devices Inc146,64 USD-5,44Rating
Intel Corp34,20 USD-2,40Rating
Micron Technology Inc106,77 USD-4,61Rating
NVIDIA Corp762,00 USD-10,00Rating

About Author

Jocelyn Jovene

Jocelyn Jovene  is Senior Financial Analyst and Senior Editor for Morningstar France.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar