10 aktier att äga under en recession

Dessa undervärderade aktier kommer från högkvalitativa företag i defensiva sektorer.

Susan Dziubinski 2022-10-14 | 10:45
Facebook Twitter LinkedIn

People with empty shopping carts

Beroende på vem du pratar med kan vi vara i en lågkonjunktur eller inte. Lärobokens definition av en ekonomisk lågkonjunktur är två kvartal i följd av nedgång i bruttonationalprodukten, vilket har setts på sina håll och kanter runt om i världen. Andra ekonomiska indikatorer som ofta faller under lågkonjunktur – inklusive sysselsättningstillväxt – har dock stigit hittills i år.

"Även om en lågkonjunktur inte är här än, avtar tillväxten", säger Morningstars chef för USA:s ekonomi Preston Caldwell. Morningstar har dragit tillbaka sina kortsiktiga BNP-prognoser till 1,6% 2022 och 1,0% 2023 och förväntar sig att tillväxten återhämtar sig 2024.

Med tanke på allt tal om en lågkonjunktur – nuvarande eller kanske förestående – kanske investerare funderar på att lägga till några aktier som kan klara en lågkonjunktur bättre än andra till sina portföljer.

Vad är aktier som är motståndskraftiga mot lågkonjunktur?

Aktier som är motståndskraftiga mot lågkonjkunkturer är aktier i företag vars produkter och tjänster konsumenter kommer att fortsätta att köpa oavsett ekonomiskt klimat. I en långsammare ekonomi kommer konsumenterna i allmänhet fortfarande att förnya sina recept, söka medicinsk vård, utöva god hygien och njuta av sina favoritdrycker och snacks. De kommer också att fortsätta att betala för rinnande vatten, el och gas för att värma upp sina hem.

Hur man hittar aktier för en lågkonjunktur

Aktier som uppfyller denna definition av "recessionsresistens" delar ofta dessa egenskaper:

 • Dessa aktier får breda Morningstar Economic Moat-betyg: Aktier som har varaktiga konkurrensfördelar, eller ekonomiska vallgravar, är till sin natur mer tillförlitliga än företag utan vallgrav när det gäller deras verksamhet. Företag med breda vallgravar är ekonomiskt sunda och mycket lönsamma, två egenskaper som uppskattas när ekonomiska tider blir tuffa.
 • Dessa aktier har låga eller medelhöga osäkerhetsbetyg från Morningstar: Osäkerhetsbetyget representerar förutsägbarheten av ett företags framtida kassaflöden. Som sådan har vi en ganska hög grad av förtroende för våra uppskattningar av verkligt värde av aktier från företag med låg och medelhög osäkerhet.

10 Undervärderade aktier för en lågkonjunktur

Dessa var de 10 mest undervärderade aktierna den 10 oktober 2022, som Morningstars analytiker täcker och passar in på vår definition av aktier att äga under en lågkonjunktur. 

 1. Anheuser-Busch InBev BUD
 2. Bayer BAYRY
 3. GSK GSK
 4. Zimmer Biomet Holdings ZBH
 5. Imperial Brands IMBBY
 6. Medtronic MDT
 7. Sanofi SNY
 8. British American Tobacco BTI
 9. Roche Holdings RHHBY
 10. Dominion Energy D

Här är lite om var och en av dessa aktier, tillsammans med några viktiga Morningstar-mått.

Anheuser-Busch InBev

Price/fair value: 0.50
Morningstar Uncertainty Rating: Medium
Morningstar Economic Moat Rating: Wide
Sector: Consumer Defensive

Anheuser-Busch InBev-aktien är en aktie som handlas 50% under vår uppskattning av verkligt värde. Den största bryggaren i världen, AB InBev drar nytta av en betydande kostnadsfördel i förhållande till sina konkurrenter, vilket skapar meningsfulla hinder för inträde, och därför ger en betydande konkurrensfördel, eller bred ekonomisk vallgrav, säger Morningstars direktör Philip Gorham. Vi tror att AB InBev-aktien är värd 90 USD.

Bayer

Price/Fair Value: 0.58
Morningstar Uncertainty Rating: Medium
Morningstar Economic Moat Rating: Wide
Sector: Healthcare

Bayer-aktien handlas 42% under vad vi tror att det är värt. Det tyska sjukvårds- och jordbrukskonglomeratet har skapat en bred ekonomisk vallgrav till stor del på styrkan av sin sjukvårdsgrupp, med nyckelläkemedel inom hemofili och oftalmologi, samt en konsumentverksamhet som inkluderar varumärken som Aspirin och Aleve, säger Morningstars sektordirektör Damien Conover. Vi ger aktien ett verkligt värde på 20 USD.

GSK

Price/Fair Value: 0.60
Morningstar Uncertainty Rating: Medium
Morningstar Economic Moat Rating: Wide
Sector: Healthcare

GSK-aktien ser felaktigt prissatt ut, eftersom aktierna handlas 40% under vad vi tror att de är värda. GSK är ett av de största läkemedels- och vaccinföretagen i världen med avseende på total försäljning. Patent, stordriftsfördelar och ett kraftfullt distributionsnätverk stödjer läkemedelstillverkarens breda ekonomiska vallgravsbetyg, hävdar Morningstars Conover. Vi tror att GSK-aktiens verkliga värde är 50 USD.

Zimmer Biomet Holdings

Price/Fair Value: 0.62
Morningstar Uncertainty Rating: Medium
Morningstar Economic Moat Rating: Wide
Sector: Healthcare

Zimmer Biomet-aktien ser billig ut enligt våra mått och handlas 38% under vår uppskattning av verkligt värde. Zimmer tillverkar ortopediska rekonstruktiva implantat. Vi tilldelar företaget ett brett ekonomiskt vallgravsbetyg delvis tack vare de höga kostnader som ortopediska kirurger skulle möta om de gick över till ett annat företags instrumentering, säger Morningstar senioranalytiker Debbie Wang. Vi tror att Zimmer Biomet-aktien är värd 175 USD.

Imperial Brands

Price/Fair Value: 0.62
Morningstar Uncertainty Rating: Medium
Morningstar Economic Moat Rating: Wide
Sector: Consumer Defensive

Imperial Brands aktie handlas 38% under vår uppskattning av verkligt värde. Imperial Brands, ett av världens största internationella tobaksföretag, drar nytta av snäva statliga regler som gör inträdesbarriärer nästan oöverstigliga, säger Morningstars Gorham. Det och varumärkeslojalitet stödjer företagets breda ekonomiska vallgrav. Vi tilldelar Imperial Brands aktie en uppskattning av verkligt värde på 36 USD.

Medtronic

Price/Fair Value: 0.64
Morningstar Uncertainty Rating: Medium
Morningstar Economic Moat Rating: Wide
Sector: Healthcare

Medtronics aktie är 36% undervärderad. Medtronic (liksom Zimmer) är ett av de största medicintekniska företagen fokuserat på terapeutisk medicinteknisk utrustning för kroniska sjukdomar, och har höga byteskostnader. Dess immateriella rättigheter och relation till läkare bidrar också till dess breda vallgrav, säger Morningstars Wang. Vi tilldelar Medtronic-aktien en uppskattning av verkligt värde på 129 USD.

Sanofi

Price/Fair Value: 0.68
Morningstar Uncertainty Rating: Medium
Morningstar Economic Moat Rating: Wide
Sector: Healthcare

Sanofi-aktien är cirka 32% undervärderad, enligt våra mätvärden. Läkemedelstillverkaren har ett brett utbud av märkesvaror och vacciner – inklusive immunologiläkemedlet Dupixent – samt en robust pipeline. Tillväxt av befintliga produkter och nya produktlanseringar borde kompensera för kommande patentförluster, hävdar Morningstars Conover. Vi tilldelar Sanofi-aktien en uppskattning av verkligt värde på 57 USD.

British American Tobacco

Price/Fair Value: 0.74
Morningstar Uncertainty Rating: Medium
Morningstar Economic Moat Rating: Wide
Sector: Consumer Defensive

British American Tobacco-aktien är billig och handlas 26% under vår uppskattning av verkligt värde. Ett av de två största börsnoterade globala tobaksföretagen, British American Tobacco, har en stark franchise och kostnadsfördelar, vilket har lett till ett brett ekonomiskt vallgravsbetyg, säger Gorham. Vi tror att British American Tobacco-aktien är värd 50 USD per aktie.

Roche Holding

Price/Fair Value: 0.74
Morningstar Uncertainty Rating: Low
Morningstar Economic Moat Rating: Wide
Sector: Healthcare

Roche-aktien är 26% undervärderad, enligt våra mått. Roche är ett biofarmaceutiskt och diagnostiskt företag som innehar en ledande position inom både onkologiterapi och in vitro-diagnostik; som ett resultat får läkemedelstillverkaren ett brett ekonomiskt vallgravsbetyg, säger Morningstars sektorstrateg Karen Andersen. Vi tilldelar Roche-aktien en uppskattning av verkligt värde på 55 USD.

Dominion Energy

Price/Fair Value: 0.79
Morningstar Uncertainty Rating: Low
Morningstar Economic Moat Rating: Wide
Sector: Utilities

Dominion Energy-aktien verkar vara cirka 21% undervärderad enligt våra mätvärden. Det integrerade energibolaget verkar i en konstruktiv regulatorisk miljö och driver en betydande tillväxtplan under de kommande fem åren fokuserad på koldioxidutsläpp, säger Morningstar senioranalytiker Andrew Bischof. Vi tilldelar Dominion Energy-aktien en uppskattning av verkligt värde på 82 USD.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Anheuser-Busch InBev SA/NV ADR57,15 USD0,49Rating
Bayer AG ADR14,59 USD1,96Rating
British American Tobacco PLC ADR32,60 USD0,22Rating
Dominion Energy Inc49,86 USD-1,13Rating
GSK PLC ADR34,24 USD0,38Rating
Imperial Brands PLC ADR21,54 USD1,08Rating
Medtronic PLC81,46 USD-2,49Rating
Roche Holding AG ADR40,26 USD0,90Rating
Sanofi SA ADR52,51 USD-0,15Rating
Zimmer Biomet Holdings Inc127,65 USD-0,12Rating

About Author

Susan Dziubinski

Susan Dziubinski  Susan Dziubinski is senior product manager with Morningstar.com.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar