Landskapet för artikel 8 och 9-fonder förändras snabbt

Fondbolag nedgraderar fler artikel 9-fonder inför 2023, då förvaltare måste tillhandahålla mer detaljerad information om fondernas ESG-strategi. 

Morningstar 2022-10-28 | 10:34
Facebook Twitter LinkedIn

hållbarhet

Morningstar har släppt sin senaste rapport, SFDR Article 8 och Article 9 Funds: Q3 2022 in Review, som ger en uppdatering om det snabbt föränderliga landskapet för Artikel 8 och Artikel 9-fonder vid slutet på tredje kvartalet 2022. 

Vi analyserar den senaste informationen som delas av kapitalförvaltare via den europeiska ESG-modellen, eller EET, inklusive minimiexponering för hållbara investeringar och taxonomianpassning samt övervägande av principiell negativ påverkan (PAI).

Under det tredje kvartalet 2022 hade Artikel 8-fonderna ett nettoutflöde om 28,7 miljarder euro, bara något mindre än föregående kvartal. Kvartalet kantades av en ständigt utmanande miljö med högt inflationstryck, en hotande global recession och geopolitiska risker efter Rysslands invasion av Ukraina.

Trots denna bakgrund registrerade artikel 9-fonder inflöden på 12,6 miljarder euro, dubbelt så mycket som under andra kvartalet, förstärkt av passiva strategier.

Artikel 8 och artikel 9-fondtillgångar steg med nästan 3% under tredje kvartalet till 4,3 biljoner euro. Som jämförelse minskade artikel 6-fondtillgångarna med 9,6%.

Marknadsandelen för artikel 8 och artikel 9-fonder fortsatte att öka och nådde 53,5% i slutet av september.

Över 380 produkter ändrade SFDR-status under det senaste kvartalet. De allra flesta uppgraderades till artikel 8 från 6, men 41 nedgraderades till artikel 8 från 9, och fler förväntas följa efter under de kommande månaderna.

Medan nästan alla (95%) av artikel 8 och artikel 9-fonder rapporterar att de överväger PAI:er, har fortfarande mindre än hälften (48 %) en lägsta andel hållbara investeringar, och bara en tredjedel rapporterar en lägsta andel av taxonomianpassade investeringar.

Mindre än 5% av artikel 9-fonderna är inriktade på en hållbar investeringsexponering på mellan 90% och 100%, och endast 26 fonder strävar efter en 100 procentig allokering till hållbara investeringar, vilket väcker frågor om genomförbarheten av den nya regulatoriska vägledningen.

Fonder som ändrat klassificering

10 största fonderna som uppgraderats till artikel 9 från artikel 8

lista

 

10 största fonderna som nedgraderats från artikel 9 till artikel 8

lista

Fonderna som uppgraderats från artikel 6 till artikel 9

lista

 

Hela studien hittar du här. 

 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar  

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar