Fortsatta rekordutflöden från fonder i Europa

Långsiktiga fonder hemmahörande i Europa noterade 49 miljarder euro i nettoutflöden i oktober, den näst värsta månaden sedan mars 2020. Samtidigt rusade investerarna till penningmarknadsfonder. 

Valerio Baselli 2022-11-21 | 11:36 Antje Schiffler
Facebook Twitter LinkedIn

pengar och glob

Fondflödena för långsiktiga fonder med hemvist i Europa har inte lyckats vända skutan. Efter 66 miljarder euro i nettoutflöden i september, tog investerare ut ytterligare 49 miljarder euro i oktober, vilket innebar det sämsta och näst sämsta månadsresultatet sedan coronavirus-pandemin startade i mars 2020. Förra månaden var också den sjätte månaden i rad av nettoutflöden.

Marknadens volatilitet, inflationsrädsla, energikrisen och en potentiell lågkonjunktur höll investerarnas sentiment nere.

Aktiefonder tappade 12 miljarder euro i oktober, vilket innebär 47 miljarder euro i nettoinlösen hittills i år. Framförallt var det utflöden ur japanska aktiestrategier inriktade på stora bolag, med 2,3 miljarder euro ut, följt av globala tillväxtmarknader och globala aktiefonder för tillväxt med stora bolag (1,7 respektive 1,6 miljarder EUR i nettoutflöden).

År 2022 är på väg att möjligen bli det sämsta vad gäller flöden för aktiestrategier sedan 2008. Aktiefonder visar dock en negativ organisk tillväxt på 0,76% så här långt under 2022, vilket inte är dramatiskt, särskilt om man jämför med ränteprodukter (minus 3,49%).

I detta avseende förlorade obligationsfonderna 20,4 miljarder euro i oktober (124 miljarder euro sedan årets början). Majoriteten av dessa utflöden var inriktade på fonder exponerade mot ultrakorta obligationer emitterade i euro och globala tillväxtmarknadsobligationer, samt flexibla obligationer i euro och högavkastande obligationer emitterade i amerikanska dollar. Å andra sidan kunde obligationsfonder med fast löptid, såväl som företags- och statsobligationsfonder (både i euro och amerikanska dollar) glädjas åt positiva nettoflöden förra månaden.

Penningmarknadsfonder överöstes med häpnadsväckande 146 miljarder euro i nettoinflöden i oktober, vilket slog det historiska rekordet på 84 miljarder euro som noterades i januari 2008. De redovisade en månatlig organisk tillväxt på 10,30%, det näst högsta resultatet någonsin.

Slutligen steg tillgångarna i långfristiga fonder hemmahörande i Europa till 10 372 biljoner euro i slutet av oktober 2022, upp från 10 272 biljoner euro den 30 september.

global category flows

 

flows

Aktiv kontra passiv förvaltning

Långsiktiga indexfonder noterade ett inflöde på 2,7 miljarder euro i oktober jämfört med 52 miljarder euro i nettoinlösen från aktivt förvaltade fonder. (Tabellen nedan inkluderar endast de huvudsakliga breda kategorigrupperna.) Nästan alla huvudsakliga tillgångsslag drabbades av inlösen från båda sidor, med undantag för allokerings- och obligationsfonder. Den senare lyckades locka till sig 7,1 miljarder euro i passiva produkter. Omvänt tappade aktiva aktiefonder 11 miljarder euro, medan passiva aktiefonder såg 2,7 miljarder euro lämna boet.

Marknadsandelen för långsiktiga indexfonder steg till 23,98% från och med oktober 2022 från 21,82% i oktober 2021. 

active passive

Den hållbara vågen

Trots risk-off-miljön fortsätter fonder som faller inom tillämpningsområdet för artikel 9 i förordningen om hållbar finansiell information att visa sig vara otroligt motståndskraftiga. Investerare satsade 2,9 miljarder euro på dessa "mörkgröna" strategier i oktober. Å andra sidan förlorar fonder som anses vara artikel 8 ("ljusgröna") mer än 28 miljarder euro.

Ur ett organiskt tillväxtperspektiv uppvisade Artikel 9-fonder en organisk tillväxttakt på 7,58% hittills under 2022. Samtidigt hade produkter som ingår i Artikel 8-gruppen en negativ organisk tillväxt på 2,09% under samma period. Mellan januari och oktober hade fonder som inte ansågs vara artikel 8 eller artikel 9 en genomsnittlig organisk tillväxttakt som sträckte sig från minus 0,93% till minus 2,09%.

sfdr flows

 

Kapitalförvaltningsbolagen med högst och lägst nettoinflöde

Nedan är de tio förvaltningsbolag som samlade in mest och minst kapital i Europa i oktober, med detaljer kring passiv och aktiv förvaltningsstil. Swedbank, som är Sveriges största kapitalförvaltare sett till förvaltat kapital, fanns på en femteplats över de med störst inflöden i Europa under månaden. Samtidigt hittar vi Nordea på en femteplats över de med störst utflöden, där aktiva strategier stod för i princip hela utflödet. 

 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Valerio Baselli

Valerio Baselli  är reporter på Morningstars kontor i Paris.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar