Populäraste tematiska fonderna i Sverige

Tematiska fonder kan agera som ett intressant och lönsamt portföljverktyg för aktiva investerare som letar framtidens vinnare. Det finns en hel drös tematiska fonder tillgängliga på den svenska marknaden, och det är tydligt att investerare försöker hoppa på omställningen till en mer klimatsmart framtid. 

Johanna Englundh 2022-12-01 | 7:05
Facebook Twitter LinkedIn

energy transition

Många investerare letar efter framtidens vinnare, och tematiska fonder kan vara ett verktyg för att få exponering mot ett visst tema. Intresset har även skjutit i höjden, och många investerare fick upp ögonen för tematiska fonder i samband med pandemin. Men det gäller att använda produkten på rätt sätt, och snarare se på tematiska fonder som ett substitut för enskilda aktier än som den klassiska portföljdiversifieraren man håller fast vid i ur och skur.

På den svenska marknader finns det totalt 347 fonder och ETF:er som klassificeras som tematiska enligt Morningstar. Det skapar ett smörgåsbord för investerare som är intresserade av nischade teman men som inte vill lägga all risk i en enskild aktie.

Populäraste fonderna

Om vi spanar in de tio största fonderna som finns tillgängliga i Sverige hittar vi en blandning av olika teman. Teman som återkommer är alternativ energi och fonder som fångar upp flera teman genom en bredare strategi. Trots att tematiska fonder syftar till att fånga upp nischade investeringsområden är just fonder som klassas som ”Broad Thematic” det temat där lejonparten av kapitalet samlas.

Den absolut största fonden är Pictet-Global Megatrend Selection, som kategoriseras som just en ”Broad Thematic”-fond. Fonden investerar i flera olika megatrendbaserade tematiska investeringar, däribland i delfonderna Agriculture, Biotech, Clean Energy, Digital Communication, Generics, Premium Brands, Security, Timber och Water. Flera av dessa fonder hittar vi i topplistan, bland annat Pictet-Water, Pictet-Security och Pictet-Clean Energy. Fonden har funnits sedan 2008 och har genererat en annualiserad avkastning om 9,4% senaste fem åren.

Samtliga fonder är registrerade i Luxemburg och förvaltar totalt 686 miljarder kronor. Den annualiserade avkastningen senaste fem åren sträcker sig från 9,4% till 17,0%. Avkastningen hittills i år har dock varit allt annat än positiv, men skillnaden mellan fonderna är stor. Fonden som klarat årets turbulenta klimat bäst är UBS Equity – Long Term Themes som backat 5,2% fram till sista oktober. Största kursfallet ser vi hos Allianz Global Artificial Intelligence med -25,9%. Detta är dock i likhet med Morningstar Sweden som stängde oktober på -25,6%.

 

Tematiska fonderna med högst avkastning hittills i år

Det finns dock tematiska fonder som lyckats navigera årets marknad betydligt bättre. I listan över de som lyckats bäst hittills i år hittar vi en svenskförvaltad fond, som dock är registrerad i Luxemburg (vanligt förekommande fenomen). Finserve Global Security investerar i bolag inom försvars- respektive säkerhetsindustrierna, ett tema som minst sagt blivit aktuellt med tanke på Rysslands krig mot Ukraina.

“Vi kommer se många länder inom Nato skynda på utvecklingen mot tvåprocentsmålet. Även Sverige har uttryckt att man ska nå dit så fort det är ‘praktiskt möjligt’. Detta kommer kräva enorma investeringar i försvarsmateriel”, säger fondens förvaltare Joakim Agerback i en förvaltarintervju.

Detta är dock den enda av totalt fem ”säkerhetsfonder” som lyckas kvala sig in i topplistan över fonderna med högst avkastning. Bland övriga vinnare fokuserar hälften av fonderna på energiomställning, där avkastningen för året sträcker sig från +5,7% upp till +16,5% räknat i svenska kronor. Utöver detta lyckas BNP Paribas fond som riktar in sig på innovativa lösningar inom hälsovård generera 10,2% sedan årsskiftet, medan Schroders ISF Global Sustainable Food and Water landar på +5,9%.

Svenskregistrerade tematiska fonder

Bland de nästan 350 tematiska fonderna och ETF:erna som finns tillgängliga på den svenska marknaden är endast elva svenskregistrerade. Majoriteten av dessa kategoriseras som ”Broad Thematic” och ger därmed investerare en relativt bred exponering mot diverse olika teman. De mer nischade fonderna är Go Blockchain Fund och SEB Blockchain Economy Exposure, som investerar i den globala marknaden för Blockchain-teknik, eSports Fund, som fokuserar på E sport, GP Bullhound Global Technology, Handelsbanken Hållbar Energi samt Swedbank Robur Transition Energy.

Trots att tematiska fonder tenderar att ha ett kort livsspann (länka till tidigare artikel) har flera av de svenskregistrerade fonderna funnits under en lång tid. Sex av fonderna lanserades mellan 1980 och 1997. De nyaste fonderna är de båda Blockchain-fonderna: Go Blockachain Fund lanserades i maj 2021 och SEBs Blockchain-fond i slutet på juni i år.
Den tre största fonderna förvaltar tillsammans mer än 67% av kapitalet totalt i de svenskregistrerade tematiska fonderna. Den största är Handelsbanken Hållbar Energi med 35 miljarder i förvaltat kapital, tätt följt av de två äldsta fonderna Handelsbanken Global Tema som lanserades 1987 som förvaltar 33 miljarder och Swedbank Robur Transition Global med 30 miljarder som drog i gång våren 1980.

Med hjälp av Morningstars flaggskeppsplattform för investeringsanalys och analys, Morningstar Direct, kan du sortera fram egna listor med tematiska fonder och analysera nyckeltrender, såsom tillgångar och flöden, i de globala tematiska fondernas landskap.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar