2022 var inte Stockholmsbörsens år

2022 går mot sitt slut, och jämfört med övriga börser runt om i världen är det tydligt att Stockholmsbörsen haft ett minst sagt kämpigt år. Men varför hamnar vår svenska börs bland de absolut sämsta i år globalt?

Johanna Englundh 2022-12-22 | 10:58
Facebook Twitter LinkedIn

björn jagar pengar

Stockholmsbörsen har haft ett kämpigt år och har utvecklats betydligt sämre än andra börser runt om i världen. Sedan årsskiftet och fram till den 20 december har Morningstar Sweden fallit 23%, räknat i kronor. Samtidigt har ett globalt index backat 6,5% och ett europeiskt index 6,7% (räknat i SEK). Morningstar Spain och UK noteras på plus 4,7% respektive 3,0%.

Det enda landet globalt som har haft en sämre utveckling än Stockholmsbörsen, räknat i kronor, är Ryssland. Morningstar Russia har rasat 47,9%, vilket förklaras av landets krig mot Ukraina. Den ryska börsen är även stängd för utländska investerare. 

Det finns ett antal förklaringar till Stockholmsbörsens dystra utveckling under året som vi kommer gå igenom här nedan. 

Påväg mot tredje sämsta börsåret

Historiskt har det svängt ordentligt på svenska börsen, och det hör till när man investerar. Men sedan 1999 har vi endast haft två år som haft en sämre börsutvecklingen än den vi tagit del av hittills i år. Det var under 2002 och 2008 som börsen föll nästan dubbelt så mycket som det fall vi sett i år (och vi får se om ett tomterally kommer dämpa årets nedgång eller inte). 

Årets nedgång tog fart när Ryssland invaderade Ukraina – två veckor in i kriget hade Stockholmsbörsen rasat mer än 20% sedan årsskiftet. Den inbitna inflationen och de efterföljande räntehöjningarna fortsatte sedan att hålla börshumöret nere. 

Tillväxtaktier tynger utvecklingen

Som bilden nedan visar har Morningstar Sweden-indexet en övervikt mot stora bolag inom tillväxtsegmentet. Just tillväxtsektorn har varit drabbade under året och vi har kunnat se en starkare utveckling för bolag inom värdesektorn

"Eftersom den främsta anledningen till att äga tillväxtaktier är för vinster som sker långt in i framtiden, snarare än för deras nuvarande kassaflöden, kan tillväxtaktier i viss mån betraktas som långa obligationer. De är därför mycket sårbara för de räntehöjningar som vanligtvis följer med inflationsstegringar", skrev min kollega John Rekenthaler nyligen. 

Samtidigt pekar han på ett antal scenarier som skulle gynna tillväxtaktier framöver. Om inflationen har nått sin topp och ekonomin slipper undan en lågkonjunktur kommer alla aktier troligen stiga, men han misstänker att tillväxtaktier kommer prestera ännu bättre. Scenario två, där inflationen nått en topp men vi ändå går in i en recession, kommer också vara en gynnsam miljö för tillväxtaktier då "de skulle gynnas av fallande räntor och av styrkan i deras affärsverksamhet". 

Med andra ord är det inte helt becksvart för alla som investerar i svenska aktier eller Sverigefonder, det finns en chans för oss att återta mark. 

style box

Svenska kronans fall

Om man skulle se på indexen jag valt ut ovan i en annan valuta skulle spelplanen troligtvis ritas om. Men för oss som bor och investerar i Sverige, och som säljer och köper våra fondandelar i kronor känns det dumt att prata om något annat än indexutvecklingen i just kronor. 

Den svenska kronan har fallit kraftigt mot både dollarn och euron under 2022, trots att en del av årets fall har lyckats återhämtas under senhösten och vintern. Framför allt är det den amerikanska dollarns styrka som varit tongivande under året, tack vare amerikanska centralbankens snabba och tidiga agerande med räntehöjningarna, men även dollarns status som en "safe haven-valuta". I andra sidan av ringen har vi svenska kronan, som har betydligt mindre muskelkraft och som flera gånger under året nått rekordlåga nivåer mot dollarn. Även mot euron har kronan haft det tufft. 

"För eurons del har uppgången skett trots det faktum att euroländerna varit och är lika mycket drabbade som Sverige av kriget i Ukraina och de konsekvenser det medfört för Europa – bland annat stigande priser på mat och bränsle och inte minst den rådande elkrisen. Efter förra veckans besked från ECB om att styrräntan i eurozonen höjs med ytterligare 50 punkter, ser dock den europeiska valutan att fortsatt sätta press på kronan", skriver exempelvis Emelie Rubenson på valutahandel.se

Om du vill få en djupdykning i hur valutarörelser påverkar utvecklingen för din fond kan jag tipsa om denna artikel

Långsiktiga investerare, misströsta ej

Stockholmsbörsen beskrivs ofta som en av de bästa i världen. I en genomgång av exempelvis Credit Suisse avseende genomsnittlig årlig börsavkastning i lokal valuta mellan 1970-2019 hamnade Sverige på en förstaplats. Stockholmsbörsen hade under denna tidsperiod lyckats generera en avkastning om 9,2% per år. Samtidigt är den svenska börsen liten ur ett internationellt perspektiv, och vi tenderar att ha en mer volatil utveckling. Det leder till att vi kan se år som 2022 när vi faller betydligt mer än andra börser, men förhoppningsvis får vi se en snabbare återhämtning när mer gynnsamma förhållanden återgår. 

Som långsiktig investerare gör du bäst i att inte låta dig påverkas av kortsiktig turbulens. Det gäller att ha sikte på dina långsiktiga mål, se till att du har en väldiversifierad portfölj och snarare se börsnedgångar som ett tillfälle att fylla på i dina innehav. Trots Stockholmsbörsens svaga utveckling i år är det tydligt att de som varit investerade på den svenska marknaden senaste tio åren inte har mycket att vara ledsna över.

Samtidigt som flera bolag och konsumenter troligtvis inte nåtts av åtrstramningarna i ekonomin fullt ut ännu får man ej glömma att börsen är framåtblickande. Det innebär att börsen vanligtvis rör sig före den ekonomiska utvecklingen. Nu börjar det även pratas om en topp på inflationen och när centralbankerna runt om i världen ser tydliga tecken på att deras åtstramningar ger effekt kommer räntehöjningarna att stanna av, och även om vi kanske inte kommer tillbaka till samma låga räntenivåer som tidigare finns det utrymme för räntor att sänkas. 

Om vi kollar på lite längre sikt hamnar även den genomsnittliga årliga avkastningen de senaste tio åren, räknat i kronor, för Morningstar Sweden på 10,7%. Det är bättre än den genomsnittliga avkastningen för alla index i första grafen i artikeln förutom en. Endast Morningstars globala index har en högre genomsnittlig avkastning senaste tio åren på 13,8%. 

 

 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar