Vive La France? Franska aktier får en flygande start 2023

Med en återhämtning på 6% hittills i år har Morningstar France-indexet startat året starkt, förstärkt av lyxaktier.

Jocelyn Jovene 2023-01-11 | 10:53
Facebook Twitter LinkedIn

France stock exchange

"Chaud devant" är frasen franska servitörer använder för att tillkännage att en varm rätt är på väg till gästens bord. Och det skulle mycket väl även gå att applicera på den franska börsen.

Med en återhämtning på 6% hittills i år har Morningstar France-index noterat en solid start i år, efter att ha presterat bättre än Europa ett tag nu.

Vi har analyserat indexets senaste resultat för att förstå dess drivkrafter och om de ser hållbara ut.

2022 tappade Morningstar France Index endast 8,3% medan Morningstar Global Markets sjönk med 13%. Året innan steg den med 28%, i nivå med globala aktier (alla resultatsiffror är i euro).

Under de senaste 10 åren är Frankrike ett av de bäst presterande länderna i Europa och har bara förlorat mot Danmark, Nederländerna, Finland och Schweiz – alla mindre och mer koncentrerade marknader.

Till exempel är Morningstar Danmarks index starkt beroende av läkemedelsföretaget Novo Nordisk (NOVO B) som står för 46% av dess resultat.

Morningstar Netherlands är starkt beroende av ASML:s öde (31% av indexet), medan Nestle, Roche och Novartis står för 20,1%, 13,9% respektive 13,7% av Morningstar Switzerland.

Globala ledare

Även om Frankrike länge har plågats av ett antal strukturella frågor – sjunkande födelsetal, låg produktivitet, industriell nedgång, brist på medelstora företag, överdrivet politiskt och statligt ingripande – är det också hem för ett antal globala ledande aktörer inom en mängd olika av industrier.

Denna mångfald återspeglas något i CAC 40-indexet, även om investerare förmodligen borde titta på bredare index, som Morningstar France-index, för att få en bättre bild av vad den franska aktiemarknaden består av.

I slutet av förra året nådde beståndsdelarna i Morningstar France-index ett totalt börsvärde på 2,45 biljoner euro, nära landets BNP på 2,6 biljoner euro (under de senaste 12 månaderna).

Lyxvaror leder vägen

En anledning till att Morningstar France-index har gått bra är delvis för att lyxaktier har presterat bättre och har fått en tyngre vikt i indexet under åren.

I slutet av 2022 stod LVMH (MC) för 10,7% av Morningstar-indexet jämfört med 3,6% tolv år tidigare. Hermes Internationals (RMS) vikt nästan tredubblades till 3,02% från 1,01% 2010.

Kering (KER), ett annat lyxföretag, minskade kraftigare förra året, främst till följd av lägre prestanda från sitt Gucci-varumärke. Men dess vikt i indexet har ökat från 1,1% till 2,5% under de senaste 12 åren.

Den ökande andel av lyxsektorn i indexet åtföljdes av ett par liknande drag för ett par defensiva företag, såsom läkemedelsföretaget Sanofi (SAN), L'Oreal (OR), glasögonföretaget EssilorLuxottica (EL) och mat- och dryckesföretagen Pernod Ricard (RI) eller Danone (BN).

Detta var också en återspegling av deras solida och lönsamma tillväxt sedan den globala finanskrisen 2008, och resultatet av högre värderingsmultiplar underblåst av sjunkande räntor.

Den kumulativa nettoinkomsten för de tre lyxföretagen gick från 4,2 miljarder euro till 17,6 miljarder euro 2021 och förväntas nå 28,1 miljarder euro 2025, enligt konsensusuppskattningar. Defensiva konsumentnamn såg sina vinster växa till 16 miljarder euro 2021 från 11,1 miljarder euro 2010.

Energi gick också extremt bra förra året, med TotalEnergies (TTE) som steg med 28%, liksom flyg- och försvarsaktier som Safran (SAF) eller Thales (HO), som steg med 8,6% respektive 58,7%.

Fortfarande några attraktivt värderade företag kvar

Många av de namn som mest bidrog till den senaste tidens överprestation på den franska marknaden handlas idag till en premie jämfört med deras uppskattning av Morningstars verkliga värde. Men många är fortfarande attraktivt värderade enligt Morningstar (se tabell nedan).

Medianvärderingsmultipeln för de 142 beståndsdelarna i Morningstar France-index är också låg jämfört med historien, och handlas till 12,5 gånger 2023 uppskattade vinst, enligt konsensus, jämfört med ett 20-årigt median P/E-tal på 16x.

Denna rabatt är en återspegling av låga värderingsmultiplar vid ett antal stora bolag: TotalEnergies, Sanofi, BNP Paribas (BNP), AXA (AXA), Engie (ENGI), Saint-Gobain (SGO), Capgemini (CAP) och Vinci (DG) handlas för närvarande till en rabatt på deras historiska värderingsmultiplar.

Ändå bör ett par av dem ha en solid vinsttillväxt under de kommande åren.

I genomsnitt bör beståndsdelarna i Morningstarindex se sina inkomster växa med 7,7% per år fram till 2025, enligt konsensusdata.

(Den här artikeln är anpassad från Morningstar Frankrike, den ursprungliga versionen finns här)

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jocelyn Jovene

Jocelyn Jovene  is Senior Financial Analyst and Senior Editor for Morningstar France.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar