7 tips till investerare i 30-årsåldern

Investerare i 30-årsåldern har konkurrerande finansiella prioriteringar, vilket kan medföra problem. 

Ruth Saldanha 2023-01-12 | 9:42
Facebook Twitter LinkedIn

Millennials with phones

Millennials i 30-årsåldern står inför en komplex balansgång mellan stora utgifter i nuet – såsom att köpa fastigheter eller bilda familj – och att väga hur mycket man ska spara.

Konkurrerande prioriteringar

Människor i 30-årsåldern borde ha pensionen med i tankarna även om det ligger många år framåt i tiden, men de jonglerar ofta med andra ekonomiska mål också, säger Christine Benz, Morningstars direktör för privatekonomi.

"Det kan vara att köpa ett första hem eller ett större hem... finansiering av utbildning är ofta i fokus. Vi ser att fler och fler människor kommer ut från skolan med stora studieskulder så det är inte ovanligt att se folk fortsatt betala av dessa långt upp i åldrarna."

Men att spara till pension i 30-årsåldern är också avgörande. Enligt en studie från Center for Retirement Research vid Boston College behövde personer som började spara i mitten av 30-årsåldern bara spara 15% av sin årsinkomst för att gå i pension vid 65 års ålder. De som började spara i mitten av 40-årsåldern behövde spara hela 27%.

Investerare i 30-årsåldern kan ha flera frågor i huvudet, inklusive:

  • Ska jag betala av skulder, spara pengar eller investera?
  • Vad hjälper mig mest om räntorna stiger?
  • Är det värt det att investera för min pension?
  • Ska jag undvika att låsa in mina besparingar ifall jag skulle behöva pengarna?
  • Ska jag anpassa mina besparingar till mina värderingar eller hålla dem åtskilda?

 

7 tips investerare i 30-årsåldern bör överväga 2023

I sin Outlook för 2023 lyfte Morningstar Investment Management (MIM)-teamet fram sju åtgärder som investerare i 30-årsåldern kan vidta för att hjälpa dem att lyckas ekonomiskt.

Tips 1: Ta itu med konkurrerande mål: Människor med konkurrerande mål känner sig ofta mer bekväma där besparingarna för att stödja dessa mål är uppdelade. Att ha olika sparkonton kan öka effektiviteten av dina investeringar.

Tips 2: Fundera på "varför" du investerar: Mål förblir en ledstjärna. 

Tips 3: Flytta samtalet till värdedrivande faktorer: Kan du dra nytta av en bredare ekonomisk planering? Alltför ofta tänker investerare på att investera först, men grunderna är lika viktiga.

Tips 4: Fokusera på att generera ett passivt kassaflöde: När du funderar på ditt sparande, överväg framtida pensionsutfall i årlig inkomst i reala termer. Hur mycket kommer du behöva för att gå i pension? Det är lättare att tänka på 600 000 per år än att tänka på en sparpott på 5 miljoner, eftersom det senare kan vara överväldigande.

Tips 5: Var medveten om beteendefördomar: Forskning visar att beteendecoaching kan tillföra ett meningsfullt värde. Eller omvänt, dåligt beteende är destruktivt. Tänk på principerna för bra investeringar och tillhörande vanor.

Tips 6: Hjälp till att anpassa värderingar till investeringar: Om du vill inkludera dina värderingar i din investering, börja med att förstå vad dessa värden kan vara. Många investerare i 30-årsåldern kanske vill överväga värdebaserade investeringar, kanske med en ESG-portfölj med flera tillgångar. Börja med att förstå dina preferenser.

Tips 7: Förstärk vanan med regelbundna investeringar: Människor i 30-årsåldern kan öka sin nettoförmögenhet genom att gradvis fylla på innehav. En idé för investerare i 30-årsåldern är att spara mer efter varje löneförhöjning.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Ruth Saldanha  är redaktionschef på Morningstar.ca

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar