Fler fonder förvaltas av en "Johan" än det finns kvinnliga förvaltare i Sverige

Om du äger en svenskregistrerad fond så är sannolikheten större att din förvaltare heter Johan än att det är en kvinna. 

Johanna Englundh 2023-03-01 | 7:53
Facebook Twitter LinkedIn

man och kvinna med skottkärra med pengar

Det talas ofta om att finansbranschen, och framför allt förvaltarbranschen, är mansdominerad. För ungefär ett år sedan konstaterade Morningstar att det (fortfarande) fanns fler fonder som förvaltas av någon som heter Dave än det fanns kvinnliga fondförvaltare i Storbritannien. 

Väldigt talande, eller hur? Tankarna börjar direkt leta sig till hur det ser ut i Sverige. Ser fördelningen mellan kvinnliga och manliga förvaltare lika skrämmande ut i Sverige? Trots att vi generellt sett har svårare att ta reda på denna typ av statistik i Sverige (då det inte finns några krav enligt lag att rapportera kön på förvaltare) så tog jag saken i egna händer och undersökte könsfördelningen bland våra svenska fondförvaltare. 

Kvinnor förvaltar 8% av fondförmögenheten i Sverige

Genom att undersöka vad förvaltarna heter och därifrån dra slutsatsen om det är en kvinna eller en man framkommer det att 8% av fondförmögenheten förvaltas av en kvinna i egen regi, eller ett team bestående av enbart kvinnor. Om vi inkluderar fonder där en kvinna är en del av ett större team så stiger andelen till 22,4%. Det är även tydligt att kvinnor i större utsträckning är del av ett team av manliga förvaltare, än att förvaltarteamet består av en enskild kvinna eller ett team av bara kvinnliga förvaltare. 

Andelen av fondkapitalet som kvinnor förvaltar: 

 

Sett till kvinnliga förvaltare och antalet fonder så är siffrorna snarlika. Kvinnor förvaltar 9% av fonderna i Sverige, om vi inkluderar kvinnor som en del av ett förvaltarteam med män så stiger andelen till 20%. Men 79% av fonderna förvaltas av enbart män, eller en grupp av män.

Antalet fonder som förvaltas av kvinnor 

Fler fonder förvaltas av en Johan än en kvinna

För att sätta det hela i perspektiv har jag sorterat fram vilket förvaltarnamn som dyker upp på flest fonder i Sverige. Det visade sig vara Johan. Hela 78 svenskregistrerade fonder förvaltas av en Johan, medan det totala antalet kvinnliga förvaltare är 75. 

 

Fondbolagen med bäst fördelning manliga och kvinnliga förvaltare 

Om vi kollar närmare på vilka fondbolag i Sverige som är bäst när det kommer till fördelning av kvinnliga förvaltare så hamnar ett mindre fondbolag på första plats. Det är Healthinvest som totalt har två fonder, men där ena fonden har ett helt kvinnligt förvaltarteam. 

Aktie-Ansvar och Skandia kommer på en andraplats med en tredjedel av fonderna som förvaltas helt av kvinnor. 

Av totalt 87 fondbolag (kategoriserade under "Branding Name") har dock hela 72 fondbolag, eller 83%, inte en enda fond som förvaltas enbart av en kvinnlig förvaltare eller ett helt kvinnligt team. 

Nedan lista illustrerar de fondbolag som har minst en fond som enbart förvaltas av en kvinna eller ett kvinnligt team. 

 

Är detta ett problem? 

Flera studier har gång på gång visat att kvinnliga förvaltare levererar minst lika bra avkastning som sina manliga kollegor. Så problemet tycks inte ligga i kvinnors prestation i förvaltaryrket. Men trots det noteras alltså en ojämn könsfördelning. 

Inom investment banking, värdepappersrörelse, analys och markets, har Svensk Värdepappersmarknad uppskattat att det finns 25-30% kvinnor och löneskillnaden är hela 60%. De konstaterar även att obalansen syns direkt i rekryteringsstadiet från de svenska ekonomiutbildningarna.

Healthinvest, ett mindre fondbolag som toppar listan över andelen kvinnliga och manliga fondförvaltare, konstaterar i en kommentar till Morningstar att det är fler män som söker tjänster inom förvaltning. Unga kvinnor tycks även vara underrepresenterade när det kommer till att söka sig till finansbranschen och förvaltaryrket som sitt första jobb. 

Att det är så låg andel kvinnor inom förvaltaryrket innebär att branschen troligtvis går miste om ett mycket viktigt perspektiv i alltifrån kundpreferenser, beteenden och tänkande, då halva befolkningen trots allt består av kvinnor.

"Dessutom är ju många av de duktigaste studenterna tjejer så ska man gå endast på akademiska meriter så borde det vara en stor andel av nya förvaltare som är tjejer. Därtill kan man tro att en mer balanserad arbetsplats blir mer angenäm för alla inblandade, mer dynamisk och tillåtande", menar Anna Larris, vd Healtinvest. 

Kvinnliga förebilder viktiga - arbetsgivare måste ta ansvar

Kvinnliga förebilder är en viktig pusselbit, som kan visa på att det är möjligt att ta sig till seniora roller i finansbranschen, såväl som till förvaltaryrket. En arbetsgivare som öppet förespråkar för att göra något åt obalansen och som har konkreta åtgärder för att attrahera och behålla kvinnlig kompetens en annan. 

"Det skulle nog hjälpa om det fanns fler kvinnliga förebilder på seniora tjänster. Den förändringen verkar vara på gång, men verkar dock ta lång tid. Astrid Samuelsson och Ellinor Hult, förvaltare av HealthInvest Sustainable Healthcare, arbetade tidigare på ett av Sveriges största fondbolag. Deras tidigare arbetsgivare hade relativt stor andel seniora kvinnor och gjorde miljön mer tilltalande. Om en arbetsgivare vill attrahera kvinnor är det nog klokt att också nämna att man arbetar för att åtgärda obalanserna och att man är lyhörd för de sökandes inspel och tankar. Eventuellt bör man nämna att bolaget gör tillskott upp till en större del av lönen i samband med föräldraledighet, då gärna till både unga män och kvinnor i intervjusituationer", resonerar Anna. 

Anna Larris, Astrid Samuelsson och Ellinor Hult uppmanar unga kvinnor som är intresserade av branschen att våga söka förvaltarjobb. 

"Det är ett jättekul jobb som passar både kvinnor och män. Det viktiga är naturligtvis att du är intresserad av området och vill lära dig kontinuerligt. Om du känner dig osäker inför att jobba på en överdrivet mansdominerad arbetsplats, sök dig till en förvaltare som har seniora kvinnor. Det finns sådana där ute!"

Mångfald handlar om mer än kön 

Vi får ej glömma att mångfald handlar om mer än könsfördelning. En undersökning som denna missar helt problematiken med representation från exempelvis utlandsfödda. Samtidigt gör bristen på data det svårt att undersöka exakt hur mångfalden ser ut bland exempelvis förvaltare. I många andra länder är det kutym att föra statistik över människors bakgrund, etnicitet, kön och så vidare. Detta är dock något som länge vart kontroversiellt och ifrågasatt i Sverige. 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar