Hur många miljarder har europeiska investerare förlorat i ryska aktiefonder?

Den ryska börsen har hållit sina dörrar stängda för utländska "icke-vänliga" investerare i ett år. I början av 2022 var 5,3 miljarder euro investerade i ryska aktiefonder, en siffra som är svår att uppskatta ett år senare. Men en sak är klar, och det är att investerare bör förbereda sig på att glömma sina ryska investeringar helt.

Johanna Englundh 2023-02-24 | 7:55
Facebook Twitter LinkedIn

ryssland

Men innan kriget bröt ut sågs den ryska marknaden som ett spännande tillägg för en hel del investerare som hade tillräckligt med is i magen för att klara av stora svängningar. Moskvabörsen tenderade nämligen att vara väldigt volatil. Ryssland har en hel del spännande bolag och deras huvudsektorer är energi-, gruv-, skogs- och lantbruksverksamhet. Detta är något vi i Europa har blivit än mer varse om då vi nu försöker frigöra oss från exempelvis rysk olja och gas. De är även världsledande när det kommer till produktion av diamanter, med ungefär dubbelt så hög produktion som Botswana som är nummer två på listan.

Att man som investerare har intresserat sig för den ryska marknaden är därmed inte särskilt förvånande. Visst finns det intressanta avkastningsmöjligheter. Men investeringarna har kommit med flertalet risker. Den första risken är den politiska. Ryssland har länge haft en ansträngd relation till många andra länder, men även inom landet har det vittnats om allvarliga problem länge. Bland annat uppges respekten för mänskliga rättigheter försämras, utrymmet för det civila samhället krymper och lagstiftning mot bland annat extremism, landsförräderi, terrorism och separatism används för att tysta oliktänkande och kritiker.

Utöver detta tillkommer det även alltid en valutarisk när man investerar i andra marknaden än den svenska. Den ryska rubeln kan dock ses som än mer volatil än många andra valutor, mycket på grund av den politiska risken i landet och hur omvärlden ser på Ryssland.

Den ryska marknaden har även varit starkt påverkad av hur efterfrågan på olja, gas och råvaror förändrats, då dessa är en så pass stor andel av den ryska marknaden. I och med omställningen till mer hållbara energikällor har tillgångar som dessa länge rankat dåligt i diverse olika hållbarhetsindex och betyg.

Vad händer med de europeiska Rysslandsfonderna? 

I en tidigare artikel gick jag igenom hur kriget har påverkat svenskregistrerade Rysslandsfonder, här nedan kommer vi istället fokusera på Rysslandsfonder som är tillgängliga på fler europeiska marknader. 

Eftersom den ryska aktiemarknaden är stängd för de flesta utländska investerare, har utländska fondförvaltare inte kunnat göra några affärer på den ryska marknaden. Detta har resulterat i att fonder med stor exponering mot Ryssland har stängt för handel. Om du äger en rysk aktiefond är det därmed inte särskilt mycket du kan göra för att ändra situationen just nu. Vissa ryska aktiefonder har bestämt sig för att likvidera fonderna, men eventuella kvarvarande tillgångar kan inte betalas ut förrän fonderna kan sälja sina återstående aktier., och det kräver att Ryssland öppnar upp sin börs för utländska investerare. När detta kan hända är okänt.

East Capital, med en av de största ryska aktiefonderna i Europa, uppgav på sin hemsida att det verkar osannolikt att Moskvabörsen kommer att öppna upp för utländska investerare inom en snar framtid, vilket gör det allt mer komplicerat att fastställa ett verkligt värde på portföljinnehaven.

 

 

Hur mycket pengar snackar vi om? 

De flesta av fonderna i Morningstar-kategorin "Russian Equity" har inte rapporterat några NAV-siffror sedan den ryska börsen stängde för utländska investerare. Vilket innebär att vi bara kan spekulera i vad de verkliga förlusterna kan vara.

Men låt oss spekulera. I början av 2022 var de totala tillgångarna i ryska aktiefonder 5,3 miljarder euro, enligt uppgifter från Morningstar Direct. Ett år senare har samma siffra sjunkit till 79 miljoner euro. En häpnadsväckande nedgång som, om uppgifterna var tillförlitliga, skulle innebära att 98,5 % av tillgångarna i ryska aktiefonder skulle ha utplånats.

Även om jag betonar osäkerheten med dessa siffror har ett antal förvaltare uppgett att de har skrivit ned sina ryska tillgångar till noll. Det betyder att alla som äger ryska aktiefonder bör vara beredda på en total utplåning av värdet på sina fondandelar.

"Så fort konflikten inträffade har de flesta fondförvaltare skrivit ner sina ryska investeringar till noll", sa David Fairs, verkställande direktör för regleringspolicy på The Pensions Regulator (TPR) kort efter att kriget bröt ut.

Totala nettotillgångar på 5,3 miljarder euro kan låta häpnadsväckande, men om vi sätter siffran i relation till den totala europeiska fondmarknaden bleknar den snart. De totala nettotillgångarna i Europa i slutet av 2021 uppgick till 12.581 miljarder euro, vilket innebär att ryska aktiefonder utgjorde 0,04%. I förhållande till tillgångarna i europeiska aktiefonder var de ryska aktiefondernas marknadsandel 0,10 % i slutet av 2021.

Rusning till säljknappen när Moskvabörsen väl öppnar igen

De flesta av de europeiska kapitalförvaltarna har också gjort det tydligt att inga ytterligare investeringar kommer att göras i Ryssland. Det öppnar upp för en massiv försäljning när börsen väl öppnar igen, vilket kommer att leda till kraschande börskurser som lämnar investerare med lite, om ens något, av sina investeringar kvar.

Sammantaget, om du är en av investerarna som sitter med en rysk aktiefond på dina händer är det bästa att förbereda dig på att så gott som alla dina pengar är borta.

 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar