Credit Suisse störtar: Den europeiska bankverksamhetens svaga punkt ligger i Zürich, inte Silicon Valley

Bankens aktieras kommer efter förlusten av en viktig aktieägare och lämnar bara tuffa alternativ på bordet, säger Morningstar-analytikern Johann Scholtz.

Lukas Strobl 2023-03-15 | 16:06
Facebook Twitter LinkedIn

Credit Suisse HQ in Zurich

Schweiz näst största långivare (CSGN) är nere med 29% efter att dess största aktieägare, Saudi National Bank, sa att de inte kunde erbjuda något ytterligare ekonomiskt stöd. Försäljningen bidrar till den senaste veckans nedgångar drivna av kollapsen av Silicon Valley Bank (SVB) och har drivit aktien till den lägsta någonsin på CHF 1,56.

Morningstars bankanalytiker Johann Scholtz har granskat sin uppskattning av aktiens verkliga värde eftersom "Credit Suisses ökade finansieringskostnader hotar dess fortsatta verksamhet."

"Vi tror nu att det bästa scenariot är att Credit Suisse framgångsrikt genomför ytterligare en nyemission för att stärka förtroendet hos finansiärer och kunder," sa Scholtz på onsdagen och noterade att kreditswappar nu prissätter möjligheten till en default. "Även om en default fortfarande inte är vårt basscenario, kan vi inte utesluta denna möjlighet."

En eventuell default (konkurs) i en av regionens största långivares har skickat förnyade chockvågor genom en sektor som redan kämpat med att komma underfund med effekterna av kollapsen i SVB. Stoxx Europe 600 Banks Index, som inte inkluderar Credit Suisse utan storbanker i euroområdet, Skandinavien och Storbritannien, föll med 7% under onsdagen.

"Credit Suisses finansieringskostnader har blivit så oöverkomliga att vi förväntar oss att förlusten 2023 kommer att öka i en sådan utsträckning att dess kapitaltäckning kan vara hotad", förklarar Morningstars Scholtz. Dess likviditetsposition verkar tillräcklig för att hantera inlåningsutflöden, och de bör också kunna erhålla nödlikviditet från den schweiziska nationalbanken (SNB) genom att låna från dess obligationsportfölj, tillade han, även om ett sådant steg inte skulle lösa Credit Suisses lönsamhetsutmaning eller lösa kapitalproblem.

En osäker utväg

Bankens bästa lösning för att hejda utflöden och minska oron är ännu en företrädesemission, säger Scholtz. Så sent som i december samlade man in 2,2 miljarder CHF i en företrädesemission för att finansiera en omstrukturering och stödja sina finanser. Vid den tiden sa VD Ulrich Koerner att det insamlade kapitalet skulle låta Credit Suisse "ytterligare stödja våra strategiska prioriteringar från en stark kapitalposition och skapa en enklare, stabilare och mer fokuserad bank byggd kring kundernas behov." Tre månader senare är tvivel om dess kapitalstyrka starkare än någonsin.

Det finns två problem med en möjlig företrädesemission, enligt Scholtz: För det första skulle aktieägare stå inför betydande ytterligare utspädning efter att ha förlorat 75% i sina positioners värde under de senaste tolv månaderna. Ännu viktigare, utan Saudi National Bank är det oklart om en sådan företrädesemission ens skulle lyckas. Genom att köpa 1,75 miljarder CHF genom en riktad emission i december spelade saudierna en nyckelroll i framgången för den senaste finansieringsrundan.

Istället skulle banken kunna delas upp: Credit Suisses schweiziska bankverksamhet, kapitalförvaltning och förmögenhetsförvaltning skulle kunna säljas av eller noteras separat, förklarar Scholtz, medan de utdömda marknaderna eller handelsverksamheterna skulle avvecklas. Detta kan leda till en total utplåning för aktieägarna, förutsatt att holdingbolagsobligationer skulle behöva lösas in.

Utsikterna är olycksbådande för innehavare av Credit Suisse-aktier, som mycket väl kan ha andats ut för mindre än ett dygn sedan, när aktierna steg blygsamt och bröt en rad nedgångsdagar mot bakgrund av kollapsen av Silicon Valley Bank. Den historien verkar ganska avlägsen nu.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
SVB Financial Group0,10 USD66,67

About Author

Lukas Strobl  is the editorial manager for EMEA at Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar