Storbank ser risk för sänkta kreditbetyg för fastighetsbolag

Sänkta kreditbetyg för fastighetsbolagen och lägre bostadspriser förutspås av Handelsbanken. 

Finwire 2023-03-22 | 9:22
Facebook Twitter LinkedIn

hus på rad
Handelsbankens ekonomer bedömer att ett genomsnittlig börsnoterat fastighetsbolag kan tappa både ett och två steg i kreditbetyg i år och nästa år. Det framgår av bankens senaste fastighetsrapport som släpptes på morgonen.

Ränteuppgången förblir den dominerande faktorn för fastighetsbolagen. Högre räntor fortsätter att pressa bolagens räntetäckning och kreditbetyg och nu är den största risken ett utdraget förlopp.

”Ett genomsnittligt börsnoterat fastighetsbolag kan tappa både ett och två steg i kreditbetyg i år och nästa år,” enligt Christina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken.

Det är tveksamt om obligationsmarknaden kommer att återkomma som viktig finansieringskälla för bolag med kreditbetyg inom BBB och sämre under 2023. Och fallande fastighetsvärden, ökad belåningsgrad och framförallt försämrad räntetäckning tros leda till minskad aptit hos bankerna.

”Vi ser inte några direkta tecken på att bankerna blivit mer restriktiva men det är sannolikt att den bilden kommer att ändras under 2023 i takt med att bolagens nyckeltal försämras,” enligt Christina Nyman.

Bedömningen är också att fastighetsvärden i genomsnitt kan falla med cirka 15 procent.

När det kommer till hushållen pressas dessa av stigande räntekostnader.

”Högre räntor och inflation gör att låneutrymmet minskar och bostadspriser fortsätter falla,” enligt Christina Nyman.

Bostadsprisfallet har bromsat upp men bedöms få förnyad kraft när bostadsräntorna fortsätter upp under våren.

”Bostadspriserna faller med totalt 20 procent jämfört med toppen i februari i fjol och ökar sedan endast svagt då hushållens betalningsförmåga förblir pressad,” säger Christina Nyman.

För byggsektorn ses ingen ljusning. I sektorn rapporteras det nu om svårigheter att få ihop byggkalkylen och ett avvaktande läge med få byggstarter. Stigande byggkostnader, högre finansieringskostnader och sjunkande priser på bostäder gör det mindre lönsamt att bygga nytt. Försäljningen av småhustomter har bromsat in kraftigt.

“Vi ser framför oss fallande markpriser, i första hand för villor, och lägre byggmaterialpriser men det hindrar inte ett kraftigt ras i bostadsbyggandet,” säger Christina Nyman.

”För byggbolag gör lägre bostadspriser, högre räntor och materialkostnader att bostadsbyggandet bromsar in på ett sätt vi inte sett sedan 90-talskrisen,” enligt Christina Nyman.

Gällande Riksbanken bedömer Handelsbanken att oron för inflation kommer väga tyngre än risken för finansiell instabilitet. Styrräntan kommer att dras upp.

”Vi ser inga tendenser till att den svenska inflationen är på väg ner, snarare tvärtom, och i nuläget tror vi det väger tyngre för Riksbanken än risken för finansiell instabilitet,” enligt Christina Nyman. Prognosen är därför att Riksbanken, trots den finansiella oron, kommer höja räntan med 0,75 respektive 0,5 procentenheter i april och juni, upp till 4,25 procent. Osäkerheten kring inflations- och ränteutsikterna är dock stora.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Finwire  Finwire förser Morningstar med kontinuerligt uppdaterad bevakning av nyheter som påverkar börsnoterade företag.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar