UBS-skulder sätts under granskning av DBRS Morningstar

Morningstars kreditratingbyrå DBRS tror att förvärvet av Credit Suisse skapar potentiellt betydande risker

James Gard 2023-03-22 | 15:09
Facebook Twitter LinkedIn

UBS

UBS, som gick ut med att de köper upp den krisdrabbade konkurrenten Credit Suisse under helgen, har placerats "Under granskning" med "Negativa konsekvenser" av kreditatingsbyrån DBRS Morningstar.

Analytiker har placerat företagets skuld under granskning eftersom det är svårt att greppa de fullständiga konsekvenserna av affären, en affär som prissatte Credit Suisses aktier till en kraftig rabatt och utplånade innehavare av dess "additional tier" eller AT1-skulder. De är också oroade över riskerna med att sammanföra Credit Suisse med UBS, särskilt dess investeringsbank-enhet.

Att sättas "under granskning med negativa konsekvenser" betyder att det fortfarande är svårt att bedöma den totala kapital-, finansiella- och franchiseeffekten av den annonserade transaktionen.

"Även om UBS har starka finansiella fundament, tror DBRS Morningstar att detta förvärv också skapar potentiellt betydande risker relaterade till genomförandet av att slå samman en betydande bankinstitution till UBS", sa DBRS Morningstar på onsdagen.

Dessa risker fokuserar på Credit Suisses investeringsbanksenhet, som höll på att omstruktureras innan UBS räddningsaktion. "Credit Suisse har ett antal utestående rättstvister och operativa risker, särskilt kopplade till investeringsbanken", sa kreditratingbyrån.

Elisabeth Rudman, chef för Financial Institutions på DBRS Morningstar, diskuterade innebörden av skuldnedskrivningen med Morningstar-redaktören Lukas Strobl och bankanalytikern Johann Scholtz i början av veckan.

Rudman säger att beslutet att utplåna AT1-innehavare var oväntad men inom ramen för vad regulatorn kunde göra: "villkoren för instrumentet tillåter regulatorn att skriva ner dessa instrument i ett fall av icke-viabilitet, men det var inte vad som förväntades. Så jag tror att vi måste se hur marknaderna fortsätter att reagera och hur investerare reagerar också."

För närvarande är den bredare UBS AG-gruppen klassad A (hög) och dess bank AA (låg) – DBRS Morningstar utfärdar kreditbetyg från AAA (indikerar låg kreditrisk) till ett C (indikerar ökad kreditrisk). Ytterligare nivåer av kreditrisk indikeras genom att använda avgränsningar som (hög) och (låg) inom varje kategori. Mer om ratingmetoden som används av DBRS finns här.

Fortsatt läsning

UBS uppköp av CS är dåliga nyheter för obligationsinnehavare

• Tidslinjen för CS-skandalen

Obligationsfonderna med expoenring mot CS AT1

 Fonder med exponering mot Credit Suisse

• Varför snackar alla om CoCos?

Väntar på mer information

Kreditratingbyrån inväntar nu mer information från den sammanslagna enheten innan de fattar beslutet att ändra betygen för det nyformade UBS.

"Under översynsperioden kommer DBRS Morningstar att undersöka den finansiella planen och strategin som bör ge mer information om utsikterna för resultatposter, inklusive intäkterna för den sammanslagna enheten, tillsammans med det redan aviserade kostnadsminskningsmålet på 8 miljarder CHF till 2027", gick det att utläsa.

Det är en annan femma för UBS aktieägare dock, hävdar Scholtz. UBS behåller Credit Suisses bankverksamhet, vilket är positivt för UBS, säger han.

"Credit Suisses schweiziska bank är en högkvalitativ franchise och kommer tillsammans med UBS att ha en dominerande ställning på den schweiziska marknaden."

DBRS Morningstar är världens fjärde största kreditratinginstitut. De förvärvades av Morningstar 2019. För att läsa hela DBRS-utlåtandet klicka här. Allt innehåll tillhör DBRS Ratings Ltd och inte Morningstar.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

James Gard  is content editor for Morningstar.co.uk

 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar