Utsikterna för den globala fraktmarknaden

Morningstars aktiestrateg Michael Field beskriver läget på den globala fraktmarknaden och poängterar att en hel del flaskhalsar nu är borta. 

Johannes Haraldsen 2023-03-28 | 10:40
Facebook Twitter LinkedIn

 

 

Johannes Haraldsen: Välkommen till Morningstar. Idag har jag det stora nöjet att prata med Morningstars European Market Strategist, Michael Field, om den globala fraktmarknaden.

Försörjningskedjan problem har plågat containersidan av fraktmarknaden under stora delar av 2020 och 2021. Har detta lösts, Michael?

Michael Field: Ja, du har helt rätt, Johannes. Det var en stor fråga och något vi pratat mycket om under det senaste året eller så. Och det korta svaret är att det i stort sett är löst. Marknaden är tillbaka på rätt spår. Ser man till fraktförseningar så har bilden förändrats, hamnstockning, också ett bra mått på detta, förbättras också. Så, flaskhalsarna börjar äntligen lossna igen, men det kommer förmodligen att dröja några år innan vi kommer tillbaka till samma pre-pandemiska effektivitetsnivå som vi var väldigt vana vid.

Haraldsen: Och när vi väl är inne på ämnet, jag menar, sjöfartsmarknaden framöver 2023 efter några riktigt intressanta år 2021 och 2022, vad är dina tankar om ändrade oljeprisnivåer och vilken effekt detta kan ha?

Field: Så, jag tror, de goda tiderna är över. Det är det korta svaret på det. Maersk gjorde mer 2021 än de gjorde de senaste 10 åren tillsammans, och sedan gjorde de mer igen 2022. Så det var helt ovanligt. Och nu återgår vi till mer normaliserade nivåer. Utsikterna för året är något negativa, eller under de närmaste åren kommer utbudet att ta fart, efterfrågan kommer att sjunka något. Så du ser något av en obalans där. Men de goda nyheterna, som du sa, är att oljepriserna också faller, och det borde bidra till att minska kostnadsbasen för dessa företag.

Haraldsen: Och jag antar att vi alla de senaste veckorna har sett rubrikerna om den pågående bankkrisen som började i USA med Silicon Valley Bank och spred sig till Europa med Credit Suisse. Tror du att den pågående bankkrisen kommer att påverka sjöfartsmarknaden?

Field: Det är en bra poäng och förmodligen något som inte har pratats så mycket om, men det kan ha en inverkan någon gång. I slutändan, vad vi kommer att se i Europa och möjligen globalt nu efter förra veckans händelser och stigande räntor är en åtstramning av kreditvillkoren, vilket kan påverka fartygsköp och liknande under de närmaste åren och bankernas vilja. .

Haraldsen: Och för att avsluta, vad ser du som de största hoten mot den globala sjöfartsmarknaden? Jag menar, jag tror under hela året, men även nästa år, ser du ett specifikt mönster?

Field: Det finns så många makroekonomiska hot för tillfället att det är svårt att välja ett. Men faktiskt, om jag var tvungen, skulle det vara något faktiskt mer internt, och det är rationaliteten i branschen som helhet. Sedan ganska många år tillbaka har vi haft en situation där företagen har fungerat tillsammans till viss del, och de har inte blivit överbjudna, och de har hållit den balansen ganska snäv, vilket har hållit fraktpriserna uppe, vilket har hjälpte företagen. Men faran är nu att vi kan gå in i en period där utbudet överstiger efterfrågan med ganska mycket och priserna faller enormt som ett resultat. Och det är det största hotet som jag ser det.

Haraldsen: Det hela är väldigt intressant. Tack, Michael, för att du tog dig tid. För Morningstar heter jag Johannes Haraldsen.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johannes Haraldsen  är redaktör för Morningstar Norge.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar