Män skattar sin egna ekonomiska kunskap betydligt högre än kvinnor

Fler än dubbelt så många män som kvinnor tycker att deras privatekonomiska kunskap är över genomsnittet, men andelen män och kvinnor som fondsparar är i stort sett lika. 

Johanna Englundh 2023-04-17 | 11:29
Facebook Twitter LinkedIn

man och kvinna dragkamp

De flesta män och kvinnor i Sverige har ett privat fondsparande, och skillnaden mellan könen är minimal, det visar en undersökning om kvinnor och mäns fondsparande från Fondbolagens förening. 

Hela 7 av 10 sparar privat i fonder, bland kvinnor är det 68% och bland männen 72%. Det är mest populärt att månadsspara, och den vanligaste summan är mellan 1 000 och 1 999 kr. 

Framför allt är det till pensionen som man fondsparar, hela 62% uppger att det är ändamålet med fondsparandet, men buffert kommer på en stark andraplats (58%). Noterbart är att fler kvinnor än män uppger att pensionen är målet med fondsparandet, 66% mot 58%. För att kunna köpa bil, båt eller mc är det mer än dubbelt som många män som kvinnor som fondsparar.

Låg kunskap om de egna fondvalen

Medan de flesta fondsparare vet vad de sparar till så är det färre som vet vilka fonder de har i sitt sparande. En knapp majoritet (55%) vet vilka fonder de sparar i och skillnaden mellan kvinnor och män är stor. 65% av männen vet vad de sparar i för fonder jämfört med 43% av kvinnorna.

I processen att välja fonder svarar hälften av kvinnorna att de tar råd från en bank- eller annan professionell rådgivare och var fjärde letar fonder själva. Bland männen däremot ser det annorlunda ut, här svarar hälften av männen att de letar fonder själva och 37% vänder sig till professionella rådgivare. 

Även när det kommer till riskvilja noteras en del skillnader. Fler kvinnor än män svarar att lägre risk är viktigare än möjligheten till högre avkastning i ett långsiktigt sparande. Att fonden har en hållbar inriktning är även viktigare hos kvinnor än män. 

undersökning

Lägre fondförtroende hos kvinnor 

När fondspararna får frågor om sin kunskap jämfört med andra skiljer sig uppfattningarna kraftigt. De flesta tycker att deras kunskap är genomsnittlig medan 33% av männen jämfört med 13% av kvinnorna anser att deras kunskap är bättre än genomsnittet. Fler kvinnor än män upplever också att deras kunskap är sämre än genomsnittet (21% jämfört med 12%). 

undersökning

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar