Massiva utflöden från Credit Suisse

Morningstars bankanalytiker Johann Scholtz går igenom siffrorna när Credit Suisse avslöjar effekterna av kaoset i mars som ledde till att UBS tog över rodret

Johann Scholtz 2023-04-24 | 11:57
Facebook Twitter LinkedIn

Credit Suisse

Marknaden har kämpat med att smälta uppköpsaffären som iscensattes under en hektisk helg i mars – och landa i en värdering av Credit Suisse i UBS händer. En av de saknade pusselbitarna var omfattningen av skadorna på Credit Suisse-franchisen under bankoron som hägrade under första kvartalet. Huvuddelen av utflödena var relaterade till inlåning i förmögenhetsförvaltningsverksamheten.

UBS kommer att glädjas åt att de tillgångar med högre marginal som de investerar för sina förmögenhetsförvaltningskunders räkning höll emot ganska bra. Utflöden från den schweiziska banken och kapitalförvaltningsverksamheten var också relativt begränsade. Credit Suisse indikerade att även om flödena har avtagit har det inte vänt.

Föga förvånande, Credit Suisse spår att det kommer att förbli förlustbringande under resten av året. Förlusten på 300 miljoner CHF (strax över 1 miljard kronor) för kvartalet i den bra banken verkar hanterbar, särskilt om man betänker att UBS avser att uppnå 8 miljarder CHF i kostnadsbesparingar över tiden och avveckla den problematiska investeringsbanken ytterligare. Räntenettomarginalerna blev mycket lidande då Credit Suisse var tvungen att få tillgång till nödlikviditet och betala för insättningar. UBS hoppas att dess balansräkningsstyrka kommer att vända marginalerosionen snabbt.

Credit Suisse rapporterade ett nettoutflöde av kunder på 61 miljarder CHF för första kvartalet 2023; detta motsvarar 5% av de förvaltade tillgångarna som rapporterades i slutet av 2022 och en förbättring jämfört med sista kvartalet 2022 när Credit Suisse såg nettoutflöden på 111 miljarder CHF. Förmögenhetsförvaltningskunder tog ut 9% av sina medel, medan utflödena i den schweiziska banken (1%) och kapitalförvaltningen (3%) var mindre uttalade. Kundinlåningen minskade med 29% under kvartalet.

Efter UBS rapport i morgon kommer vi att uppdatera vår uppskattning av verkligt värde och vallgravsbetyg för Credit Suisse. Credit Suisses aktieägare kommer att få UBS-aktier som kompensation, vilket binder dess värde till UBS.

 

Håll dig uppdaterad med de senaste marknadsnyheterna

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev här!

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johann Scholtz  är aktieanalytiker hos Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar