Läge att köpa guldaktier?

Trots den senaste tidens uppgång i guldpriset handlas vissa Morningstar-bevakade guldaktier under sitt uppskattade verkliga värde

Sunniva Kolostyak 2023-04-24 | 15:55
Facebook Twitter LinkedIn

gold bars

Allas favoritkrisinvestering, guld, håller på att återuppstå. Den senaste tidens turbulens i banksektorn, liksom den ihållande inflationen, har drivit upp spotpriset för ädelmetallen över 2 000 USD, vilket återspeglade sig i de bäst presterande fonderna och ETF:erna under mars.

Vi har fem guldgruvbolag under vår täckning på Morningstar – tre av dem anser vi vara undervärderade, en är något övervärderad, medan en handlas kring sitt verkliga värde. Dessa aktier amser vår aktieanalytiker John Mills kan vara värda att överväga för din portfölj.

För tillfället handlas Newcrest Mining (NCM), Newmont (NEM) och Barrick (GOLD) något under våra uppskattningar av verkligt värde, med rabatter på 12%, 11% respektive 8%.

Mills förklarar att guldpriset har stigit den senaste tiden på grund av rädsla för det finansiella systemet samt en potentiell recession. Högre guldpriser har stöttat guldaktier, men oron kvarstår över stigande räntor, vilket ökar alternativkostnaden för att hålla guld, såväl som kostnadsinflationen för gruvarbetare. Guld ger ingen inkomst så det ser mindre attraktivt ut när kontanter och obligationer ger en anständig avkastning.

”Guldinvesteringar saknar kassaflöden för ägarna, och stigande räntor gör obligationer relativt sett mer attraktiva. Samtidigt pressar inflationen i arbetskraft, bränsle och andra kostnader upp kostnadskurvan och påverkar guldgruvarbetarnas marginaler", säger Mills.

Samtidigt handlas Agnico Eagle (AEM) till en premie på 8 % och Kinross (KGC) verkar rättvist värderad för tillfället. 

Alla dessa aktier, förutom Kinross, hamnar bland de sex bästa i Morningstar Global Gold-index, som hittills har stigit 16% i år i dollar trots en liten nedgång i februari. Men indexet, som mäter globala företag som är engagerade i guldmalmsrelaterade aktiviteter, har fortfarande en bit kvar tillbaka till toppnivån under av pandemin, eller den korta toppen när kriget bröt ut i Ukraina (innan dess efterföljande störtdykning).

Framöver säger Mills att Morningstar nu antar att guldpriserna i genomsnitt kommer att ligga på cirka 1 880 USD per ounce fram till 2025 (upp från en tidigare uppskattning på 1 810 USD) och har höjt priset på medellång sikt till 1 700 USD per ounce från 2026 (upp från cirka 1 600 USD).

Guld tenderar att vara relativt okorrelerat till den bredare konjunkturcykeln och uppfattas av investerare som en säker tillflyktsort samtidigt som det ses som en hedge mot inflation.

"Investeringar och smycken tar upp det mesta av den globala efterfrågan på guld, och en avmattning av efterfrågan är den viktigaste risken för kassaflöden. En minskning av kinesiska investeringar i anläggningstillgångar, vilket minskar efterfrågan på koppar, skulle också ha en viss effekt”, tillägger han.

Med det sagt, både Royal Mint och World Gold Council noterade en ökning av efterfrågan på guld 2022. Royal Mint såg en ökning med nästan 26% på årsbasis av antalet guldinvesteringar, och citerar marknadsosäkerhet och inflationssäkring som främsta orsakerna till uppgången.

Samtidigt fann World Gold Council att den årliga efterfrågan på guld (exklusive över disk eller OTC-affärer) 2022 ökade med 18% från år till år till den högsta årliga summan sedan 2011. Den fann att centralbankernas köp och starka detaljhandelsinvesteringar drev efterfrågan.

Guldaktier att överväga

Analys av John Mills

Newmont (NEM)

Newmont är världens största guldgruvebolag, som producerar cirka 6 miljoner uns guld 2022 och stod för cirka 5% av den totala brytningen 2022. Newmonts totalkostnad på cirka 1 200 dollar per uns 2022 placerar företaget mot den övre änden av den andra kvartilen av guld AISC-kurvan – inte tillräckligt låg för att motivera en vallgrav, enligt vår åsikt. Vi förutspår att Newmont kommer att öka produktionen av guld till cirka 6,4 miljoner uns 2027. Ökningen drivs av högre guldproduktion från företagets 38,5%-iga andel i Nevada Gold Mines joint venture med Barrick tillsammans med dess gruvor i Ghana och 40% av aktierna i gruvan Pueblo Viejo i Dominikanska republiken. Detta kompenseras delvis av sjunkande produktion vid Yanacocha-gruvan, som kommer att nå slutet av sin livslängd mot slutet av vår femåriga prognosperiod. Newmonts andel på 38,5% i NGM och gruvorna Ahafo och Boddington står för ungefär 45% av produktionen i mitten av cykeln 2027.

Barrick Gold (GOLD)

Barrick är världens näst största guldgruvebolag och producerade nästan 4,1 miljoner uns guld och cirka 440 miljoner pund koppar 2022. Barricks AISC på cirka 1 200 dollar per uns 2022 placerar företaget mot den övre delen av den andra kvartilen av guld AISC-kurva, som inte heller är tillräckligt låg för att motivera en vallgrav. Vi förutspår att Barrick kommer att öka den hänförliga guldproduktionen till cirka 4,6 miljoner uns 2027, drivet av ökad produktion vid dess NGM joint venture med Newmont och dess 60%-ägda Pueblo Viejo-gruva i Dominikanska republiken. Dess andel av NGM joint venture, Pueblo Viejo, och Loulo-Gounkoto står för cirka två tredjedelar av Barricks mellancykelproduktion 2027.

Agnico Eagle Mines (AEM)

Agnico Eagle producerade cirka 3,1 miljoner uns guld 2022, vilket gör den till världens tredje största guldgruvebolag. Den är billigare än de större konkurrenter Newmont och Barrick, med sin AISC på ungefär 1 100 dollar per uns 2022 placerar Agnico runt mitten av den andra kvartilen av guldkostnadskurvan. Men i likhet med Newmont och Barrick, tror vi inte att dess enhetskostnader är tillräckligt låga för att motivera en vallgrav. Vi förutspår Agnico Eagles guldproduktion till cirka 3,6 miljoner uns 2027. Detta drivs av köpet av de återstående 50% av dess kanadensiska malarticgruva 2023 och ökad produktion vid gruvorna Macassa, Meadowbank och Detour Lake, delvis uppvägt av lägre produktion vid gruvan i Fosterville i Australien. Detour Lake, Canadian Malartic, Meadowbank, Meliadine och LaRonde står för mer än 70% av Agnico Eagles mellancykelproduktion 2027.

Kinross Gold (KGC)

Kinross producerade mer än 1,9 miljoner uns guldekvivalenter 2022. Kinross har de högsta enhetskostnaderna av de guldgruvarbetare som vi täcker. Dess genomsnittliga AISC på cirka 1 300 $ per uns guldekvivalent 2022 placerar Kinross på runt 55:e percentilen av guldkostnadskurvan. Vi förutspår att Kinross hänförliga produktion kommer att minska måttligt till cirka 1,8 miljoner guldekvivalenter 2027. Kinross Paracatu-gruva i Brasilien och Tasiast-gruva i Mauretanien står för mer än hälften av produktionen i mitten av cykeln 2027.

Newcrest Mining (NCM)

Newcrest är ett guld-koppargruvbolag med gruvor i Australien, Papua Nya Guinea, Kanada, och dess minoritetsägda gruvor i Ecuador. Vi uppskattar att företaget kommer att producera mer än 2,1 miljoner uns guld och cirka 140 000 metriska ton koppar under räkenskapsåret 2023, med förvärvet av Brucejack som resulterar i att guldproduktionen ökar till i genomsnitt mer än 2 miljoner uns per år under nästa decennium. Cirka 80% av dess beräknade intäkter i mitten av cykeln kommer från guld och resterande framför allt från koppar. Newcrest har ingen vallgrav trots en historia av lågkostnadsproduktion, bortsett från en kostnadsökning runt 2013, och lång livslängd för sina gruvor. De står för mindre än 2% av den globala gruvproduktionen.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Agnico Eagle Mines Ltd75,12 USD0,67Rating
Barrick Gold Corp18,52 USD2,15Rating
Kinross Gold Corp9,21 USD0,33Rating
Newmont Corp47,51 USD0,72Rating

About Author

Sunniva Kolostyak  är datajournalist för Morningstar UK

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar