SBB:s förvaltningsresultat rasar, aktien faller

Fastighetsbolaget SBB redovisade på fredagsmorgonen ett förvaltningsresultat som var 85,0 procent lägre jämfört med samma period året innan. Aktien backar runt 7 procent. 

Finwire 2023-04-28 | 9:24
Facebook Twitter LinkedIn

sbb

Fastighetsbolaget SBB redovisar ett klart lägre förvaltningsresultat under första kvartalet, jämfört med samma period året innan. 

Hyresintäkterna uppgick till 1 725 miljoner kronor (1 831), en minskning med 5,8 procent mot föregående år. Även driftnettot minskade med 4,0 procent jämfört med samma period förra året till 1 206 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet uppgick till 187 miljoner kronor (1 326), en minskning med 85,9 procent mot föregående år. I förvaltningsresultatet ingår jämförelsestörande poster om -146 miljoner kronor (-16).

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -2 332 miljoner kronor (2 362). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -1 199 miljoner kronor (-341).

Resultatet före skatt var -3 959 miljoner kronor (3 472) och resultatet efter skatt blev -3 898 miljoner kronor (2 939).

SBB har tidigare idag flaggat för att man ska genomföra en företrädesemission av D-aktier för 2,63 miljarder kronor.

SBBs vd och grundare Ilija Batljan skriver i rapporten att bolaget arbetar vidare med den strategiska översynen och att man utvärderar en notering av Sveafastigheter fortsatt. Likviden från noteringen avser bolaget använda för att minska skulderna.

SBB fortsätter även det planerade programmet av försäljning av fastigheter för ytterligare 6
miljarder kronor. Första sålda fastigheter har frånträtts efter kvartalets slut.

"Alla åtgärder syftar till att stärka balansräkningen och minska bolagets skuldsättning för att
skapa ännu bättre förutsättningar för framtida värdeskapande", uppger SBB-chefen.

SBBs grundare skriver också att fastighetsjätten levererade en driftnettoökning i jämförbart
bestånd på 13,4 procent i kvartalet. Hyresintäkterna ökade med 9,9 procent.

"Detta motsvarar 600-700 miljoner kronor i högre intjäning på årsbasis. Driftnettot kommer fortsätta utvecklas starkt då hyresökningen från bostäderna, efter avslutad årlig förhandling, slår igenom från Q2 och framåt", skriver han.

SBB kommer också att färdigställa projekt i år som stärker driftnettot med ytterligare cirka 200 miljoner kronor.

"Sammantaget förväntas ökningen av driftnettot landa på 800-900 miljoner kronor. Detta kan jämföras med att en ökning av STIBOR med exempelvis 100 punkter från nuvarande 3,5 procent till 4,5 procent skulle öka vår totala räntekostnad med 200 miljoner kronor", uppger han.

Batljan uppger också att efterfrågan aldrig varit större på bolagets samhällsfastigheter och bostäder än nu.

"Det är i tider som dessa som vi alla prövas både avseende motståndskraft och anpassningsförmåga. Att vara lyhörd för förändring och anpassa sig till förändrade förutsättningar är SBB:s främsta styrka. Vi har fullt fokus att stärka vår kreditrating", uppger Ilija Batljan

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB Class B5,66 SEK-3,01
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB Class D7,55 SEK-7,93

About Author

Finwire  Finwire förser Morningstar med kontinuerligt uppdaterad bevakning av nyheter som påverkar börsnoterade företag.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar