Första kategorin att upphandlas i PPM blir Europeiska storbolag

Den första fondkategorin att upphandlas i Premiepensionens nya upphandlade fondtord kommer att bli Europeiska aktier Large Cap (aktiv). 

Johanna Englundh 2023-05-04 | 8:42
Facebook Twitter LinkedIn

ftn

Fondtorgsnämnden delar nu med branschen att den första fondkategorin att upphandlas kommer att bli Europeiska aktier Large Cap (aktiv).

Anledningen till att Fondtorgsnämnden meddelar detta är för "att ge branschen möjlighet att planera inför upphandlingen då perioden för att inkomma med anbud kan komma att infalla under sommaren". 

Tidsfristen för att inkomma med anbud kommer att läggas tidigast i slutet av augusti, för den upphandling som kan komma att annonseras senare i vår. Exakt datum meddelas när upphandlingen annonseras.

Upphandlingen kritiseras av fondbranschen

Upphandlingen av fonder på Premiepensionens fondtorg är en del i det andra steget i premiepensionsreformen. Ett steg som kritiserats från flera håll i branschen. 

Bland annat kommenterade Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening, efter Pensionsmyndigheten lämnat sin utvärdering om steg 1 att ytterligare förändringar efter det första steget i reformen, såsom ett upphandlat system, inte skulle öka tryggheten utan snarare öka riskerna. 

Innan det första steget i reformen fanns det över 800 valbara fonder på fondtorget, nu finns det ungefär 470 fonder. I första steget infördes bland annat ett storlekskrav på fonder som angav att fonden måste ha ett förvaltat kapital på minst 500 miljoner kronor utanför fondtorget.

I utkastet med de förslagna upphandlingskraven för aktiefonder uppges bland annat att fondbolagets totala förvaltade kapital måste uppgå till 5 miljarder kronor för att få delta i upphandlingen. Fondtorgsnämnden har uppskattat att det efter upphandlingen kommer finnas ungefär 150-200 valbara fonder på fondtorget.

CB Fonders vd och förvaltare Alexander Jansson har kallat  det föreslagna kapitalkravet för en ”konkurrensbegränsning” till Privata Affärer

"Så många som möjligt borde få vara med och tävla på lika villkor. Nu blir vi och många andra mindre aktörer exkluderade direkt på grund av ett godtyckligt krav", säger han till tidningen. 

Fondtorgsnämndens kanslichef Erik Fransson svarade på kritiken om det föreslagna kapitalkravet att beloppsgränsen finns för att ”säkerställa en stabilitet i utbudet på fondtorget” och att den ”kan komma att variera” beroende på vilken typ av fonder som upphandlas.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar