SBB stoppar utdelningen och drar tillbaka planerad företrädesemission

Fastighetsbolaget SBB:s styrelse har beslutat om att stoppa utbetalning av utdelning samt att inte genomföra den tidigare aviserade företrädesemissionen av D-aktien på 2,63 miljarder kronor.

Finwire 2023-05-09 | 9:44
Facebook Twitter LinkedIn

SBB

Beslutet är taget efter att kreditvärderingsinstitutet S&P sänkt SBB:s kreditbetyg till BB+, från tidigare BBB-, med negativa utsikter under måndagen. Detta innebar stora ras för SBB:s B- och D-aktie. Den senare föll långt under den tilltänkta teckningskursen i företrädesemissionen.

Enligt styrelsen har marknadens reaktion "omöjliggjort" att framgångsrikt kunna genomföra företrädesemissionen på avsedda villkor.

"Mot den bakgrunden har styrelsen istället beslutat att stärka likviditeten i bolaget genom att föreslå för en extra bolagsstämma att besluta om ett bemyndigande för styrelsen som möjliggör en senareläggning av utbetalning av utdelningar", heter det.

SBB:s avsikt är att senarelägga utbetalningstidpunkten för utdelningen, oavsett aktieslag, så att den infaller senast inför årsstämman 2024.

De planerade avstämningsdagar för utdelning för A- och B-aktier den 9 och 28 maj i år kommer däremot att infalla som planerat.

"Resterande avstämningsdagar för Stam A och Stam B, som skulle ha infallit månadsvis, och resterande avstämningsdagar för Stam D-aktier, som skulle ha infallit kvartalsvis, kommer under förutsättning av bolagsstämmans godkännande och styrelsens efterföljande beslut om senareläggning av utdelning inte att infalla på aviserade datum utan istället senareläggas", skriver bolaget.

SBB:s aktier fortsatte att falla under tisdagens inledande handel och B-aktien var vid 09:45 ned 6,8% medan D-aktien hade rasat 18%. 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Finwire  Finwire förser Morningstar med kontinuerligt uppdaterad bevakning av nyheter som påverkar börsnoterade företag.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar